Zinātniskā darbība

Iznācis LKrA Zinātnisko Rakstu 6. laidiens

23. septembrī, 2020, klajā nācis Latvijas Kristīgās akadēmijas Zinātnisko Rakstu kārtējais – 6. laidiens. Krājuma tematiskā vadlīnija ir “Klients un cilvēka cieņa”, saturā karitatīvā sociālā darba speciālistu un praktiķu raksti no Vācijas, Somijas, Lietuvas un, protams, Latvijas. Mūsu augstskola specializējas sociālajā darbā ar klientu un konsekventi veic pētniecību šajā virzienā. Krājuma zinātniskā redaktore LKrA rektore […]

Jaunievēlēti profesori LKrA

Pagājušā gadā Latvijas Kristīgajā akadēmijā ievēlēti jauni profesori dažādās nozarēs. Grafikas meistardarbnīcas vadītāja Nele Zirnīte novembrī tika ievēlēta par profesori Latvijas Kristīgajā akadēmijā mākslas nozarē, grafikas apakšnozarē. Pazistamās mākslinieces pedagoģiskā kvalifikācija un aktīvā mākslinieciskā jaunrade, tās starptautiskais konteksts un nozīme latviešu laikmetīgās mākslas attīstībā Latvijas Mākslas akadēmijas Profesoru padomē novērtēta kā “izcila”. Tāpat sveicam arī […]

LKrA starpdisciplinārās pētniecības institūts reģistrēts

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izsniedzis Reģistrācijas apliecību LKrA struktūrvienībai „Latvijas Kristīgās akadēmijas Starpdisciplinārās pētniecības institūts”. Līdz ar to augstskola ir iekļauta Zinātnisko institūciju reģistrā. Institūta darbības centrā ir teoloģijas un patristiskās antropoloģijas zinātniskā resursa iekļaušana modernu sociālo un humanitāro pētījumu jomās, kā arī attīstīt starpnozaru pētniecību jomā, izmantojot integratīvās teoloģijas metodi. Institūtā strādā četri […]

Piedalīšanās Daugavpils Universitātes HZF jubilejas konferencē

24.-25. janvārī Daugavpils Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte rīko plašu starptautisku konferenci, kurā piedalās nozaru speciālisti no 12 valstīm. Konferences plenārsēdē ar referātu par Latvijas politiskās, kultūras un reliģiskās orientācijas meklējumiem un par latviešu zemnieku masu pāriešanu pareizticībā 19. gadsimta vidū uzstājās LKrA doc. Guntis Dišlers. Konferences programma šeit

Konference “Literatūra un reliģija”

7.-8. decembrī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē (Visvalža ielā 4a) notiks Latvistikas un baltistikas nodaļas organizētā ikgadējā zinātniska konference „Literatūra un reliģija”. Konferences pirmajā dienā 7. decembrī LKrA doc. Gunta Dišlera referāts par Indriķa Straumītes (Jāņa Līča) „Pareizticīgā latvieša piezīmēm” – latviešu ticības meklējumiem 19.gadsimta vidū un Dāvidu Balodi. Referāta prezentācija šeit

Konferencē „Skolas pedagoģija: attīstības perspektīvas”

2012.g. 30.novembrī LU Pedagoģijas un mākslas fakultātes organizētajā konferencē „Skolas pedagoģija: attīstības perspektīvas” LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane uzstājās ar referātu „Cilvēka vērtības un pašidentitātes izpratne: skolu pedagoģijas uzdevums”. Konferencē piedalījās LU profesori, kā arī skolu direktori, ekonomisti un skolu juristi no visas Latvijas. Referāta prezentācija pieejama šeit  

Teorētiskais seminārs “Hesihasma antropoloģija”

4.oktobrī darbu atsāka LKrA mācībspēku un maģistrantūras studentu teorētiskais seminārs, kas šogad veltīts tēmai “Hesihasma antropoloģija”. Pirmo prezentāciju kuplajai klātesošo auditorijai piedāvāja prof. S.Gūtmane, norādot uz dažādiem šīs Baznīcas praksē un teoloģiskajā domā izstrādātiem un attīstītiem virzieniem. Prezentācija izraisīja ieinteresētu diskusiju (pr. A.Šabeļņiks, A.Eglītis, D.Dolace, G.Dišlers un citi). Domu apmaiņa risinājās gan par antropoloģijas un […]

LKrA “Zinātniskie Raksti – 3”

Augusta beigās klajā laists LKrA Zinātnisko rakstu 3. sējums „Klimata simboli teoloģijā un mākslā”. Krājumā apkopti NORDPLUS Higher Education projekta (2010 – 2012; projekts turpināsies arī 2013. gadā) materiāli par ekoloģijas, teoloģijas un mākslas mijiedarbību, tā autori ir partneraugstskolu speciālisti un pieaicinātie zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas un Grieķijas. Ilustrētie raksti atspoguļo Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli, […]

Iznākusi jauna akadēmijas asoc. profesora Dr. theol. Ilmāra Hirša grāmata

Pie lasītājiem ceļu sākusi LKrA asoc. Prof., Dr.theol. Ilmāra Hirša jaunā grāmata „Tanī naktī”. Kā vēsta nosaukums, tā stāsta par Kristus iedibinātā Svētā Vakarēdiena sakramentu – vēsturisko kontekstu, teoloģiskajiem aspektiem un praksi pirmo kristiešu draudzēs un mūsdienās. Grāmatas ievadā LKrA rektore prof. S.Gūtmane raksta: „I.Hirša pētījums ir starpkonfesionāla analīze par Euharistijas vēsturi un doktrinālo koncepciju. […]

Izglītības un zinātnes ministra R. Ķīļa atzinības raksts Kristīgās akadēmijas rektorei un mācībspēkiem

Kristīgās Akadēmijas rektores prof. S.Gūtmanes un mācībspēku prof. J.Vēja un doc. D.Dolaces darbs augstu novērtēts ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības Rakstu „par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā”. Augsto novērtējumu 17. maijā  mūsu kolēģi saņēmuši par talantīgu un kvalitatīvu darbu augstākās izglītības sistēmas attīstīšanā, augstskolas koncepcijas attīstīšanā un studiju programmu kvalitātes uzlabošanā. Apsveicam!