Supervīzija

EIROPAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA piedāvā INDIVIDUĀLĀS un GRUPU SUPERVĪZIJAS

sociālās jomas speciālistiem un pedagogiem, karitatīvajiem sociālajiem darbiniekiem

Supervīzijas vada starptautiski sertificēti supervizori

 

  1. Individuālās supervīzijas, parastais apjoms – 10 stundas, var arī mazāk. Sesiju (tikšanās reižu) skaits un režīms – pēc vienošanās.

Maksa – 30,00 Eur par stundu.

  1. Grupu supervīzijas, ilgums – 12-18 stundas; parasti 4-6 sesijas, katra 3 stundas. Sesiju noturēšanas biežums – pēc vienošanās.

Maksa – 30,00 Eur par stundu.

Supervīziju norises vieta – vienojoties – vai nu jūsu institūcijā, vai Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospekta 23 (akadēmija atrodas jūras krastā, kas ir būtisks papildinājums supervīzijai). Supervīzijas noslēgumā augstskola izsniedz apliecinājumu, norādot saņemtās supervīzijas veidu un stundu skaitu.

Pieteikties pa telefonu 29407580 (sertificēta supervizore Dace Dolace) vai e-pastā kursi@kra.lv