Vides pieejamība

Eiropas Kristīgā akadēmija rūpējas par vides pieejamību, lai visi studējošie, mācībspēki un apmeklētāji ar ierobežotām kustību spējām varētu brīvi piekļūt visām telpām.

2016. gadā Eiropas Kristīgā akadēmija saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu par ieguldījumu izglītības pieejamības veicināšanā personām ar invaliditāti.

Ēka ir pieejama personām ar kustību traucējumiem un ir atbilstoši aprīkota:

  • Pie ieejām nav pakāpienu, kas traucētu pārvietoties personām ratiņkrēslos,
  • Pie bibliotēkas ieejas ir panduss ar atbilstošiem izmēriem,
  • Telpās iespējams pārvietoties ratiņkrēslos,
  • Tualete pieejama personām ratiņkrēslos,
  • Personām ar dzirdes traucējumiem pie galdiem iespējams iekārtoties ar seju pret seju,
  • Avārijas izeja (galvenā izeja) ļauj patstāvīgi izkļūt no ēkas,
  • Var ierasties ar suni – pavadoni.

Nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem studentiem nodarbības palīdz vadīt surdotulks Rolands Brikmanis.

Vājredzīgajiem un neredzīgajiem augstskola piedāvā asistenta pakalpojumu.