Starptautiskā sadarbība

EKrA starptautiskās sadarbības stratēģija ir reālistiska: Latvija nekad nekļūs par ārvalstu studentu pirmo un nozīmīgāko galamērķi, taču kā neliela augstskola var piedāvāt studentiem personisku un garīgi atbalstošu attieksmi, lai saprastu, ko nozīmē būt Eiropas pilsonim.

Galvenie virzieni

 • Sadarbība pētniecībā uz izglītībā jautājumos, kas saistīti ar klimata pārmaiņām,
 • Eiropas sakrālās mākslas mantojuma apzināšana un dialogs ar mūsdienu kultūru,
 • Studentu, pasniedzēju un administrācijas darbinieku mobilitāte kā pamats sadarbībai Eiropā,
 • Starptautisko projektu īstenošana Eiropas, Baltijas un reģionālajā līmenī,
 • Starptautiskās konferences, pētniecības granti dialoga veicināšanai starp augstskolām,
 • Korporatīva pētniecība un zināšanu radīšana.

Starptautiskās sadarbības vērtības

 • Aktīvu pētniecisko tīklu veidošana un zināšanu pārnese, balstoties uz starptautiskajām platformām ECTA, EZA, IXE, IDC,
 • Sociālās kohēzijas stiprināšana,
 • Sadarbība Eiropas Sociālās Agendas īstenošanā.

Starptautiskais profils

Eiropas sabiedrība ir zināšanu sabiedrība. EKrA starptautiskais profils balstās Eiropas valstu un izglītības iestāžu vienotās  platformās un konsorcijos.

EKrA ir iesaistīta starptautisku tīkla organizāciju darbā un programmu īstenošanā kopā ar daudzām institūcijām gan Eiropā, gan ārpus tās.

Universitātes un akadēmijas (pēc alfabēta):

 • Academy of European Culture and Art (NE),
 • Ben-Gurion University of the Negev (IL),
 • Bielostok University (PL),
 • St. Climent Ohridski University of Sofia (BU),
 • Diaconia University of Applied Sciences (FIN),
 • Israel Antiquities Authority (IL),
 • ECAC (European Continetal Art Centre, NT),
 • EUROCS (European Organization for Civic Responsibility (BE),
 • European Association of Schools of Social Work,
 • EZA (European Center for Workwers’ Questions and Social Dialogue, D),
 • Finnish Theological institute (FIN),
 • Highschool of Theology and Mission in Ansgar (NO),
 • IDC (International Diaconate Center, D),
 • Institute of Mental Health – Semmelweis University) (HU),
 • IXE GROUP (Christian Initiatives for Europe (F),
 • St. Ignatius Loyola College (LT),
 • Jerusalem University (IL),
 • Klaipeda University (LT),
 • Kolpingo University of Applied Sciences (LT),
 • Leuven University – Institute of Work and Society HIVA (B),
 • Lithuanian University of Educational Sciences (LT),
 • Orthodox Academy of Crete (GR),
 • Sankt Georgen Graduate School of Philosophy and Theology (D),
 • Semaines Sociales de France (F),
 • Semmelweis University (HU),
 • Tallinn University (EE),
 • University of Babes-Bolyai (RO),
 • University of Tartu (EE),
 • University of Klaipeda (LT),
 • Vilnius Academy of Fine Arts – Kaunas Art institute (LT),
 • Vytautas Magnus University, Kaunas (LT)

Pētnieciskie centri un tīkli:

 • ANSE – European Association for Supervision,
 • Christian Social Workers’ Association,
 • EPSIN – European Platform for Social Integration (BE),
 • EUROCS (Research Organization of European Civic Society) (BE),
 • THE WUROPEAN EXPERIENCE,
 • HIVA (Higher Institute for Labor Studies) (BE),
 • EZA (European Center for Workers’ Questions) (EC – D),
 • Global Association of Social Workers,
 • IDC (Internationales Diakonatszentrum) (D),
 • CIRIUS (The Danish Centre for International Cooperation and Mobility in Education and Training) (DK),
 • IXE GROUP (Christian Initiatives for Europe (F),
 • Semaines Sociales de France (F),
 • Association  of Christian Artists (NE),
 • ECAC (European Continetal Art Centre, NE),
 • Scandinavian Association for Social Work.

Baznīcu organizācijas

Latvijā:

 • Latvijas Pareizticīgās Baznīca,
 • Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca,
 • Romas Katoļu Baznīca Latvijā.

Starptautiskās baznīcu organizācijas:

 • Christian TU Europe,
 • ECEN – Eiropas Kristiešu kustība vides aizsardzībai (Lielbritānija),
 • European Christian Convention (Francija),
 • IXE – Kristiešu iniciatīvas Eiropai (Francija),
 • SAM – Zviedrijas Alianses Misija,
 • Starptautiskā Bībeles skolu asociācija (Mineapole, ASV),
 • Skarpnakas Luterāņu draudze (Stokholma, Zviedrija),
 • Penasquitos Luterāņu draudze (San Diego, ASV),
 • RENOVABIS – Eiropas katoļu organizācija (Vācija).

erasmusLV

ERASMUS mobilitāti nosaka ERASMUS studenta harta.

ERASMUS mobilitāte atraisa jaunas idejas, radošumu un inovācijas.

  • ERASMUS ienāca Latvijā 1999. gadā un kopš tā laika tas caurstrāvo visu EKrA darbu visās nozarēs. Mēs esam auguši un sasnieguši briedumu kopā ar ERASMUS.
  • Studenti pēc apmaiņas braucieniem atgriežas daudz atvērtāki inovācijām, jūtas pārliecinātāki un radošāki.
  • Administrācijas darbinieki gūst iespēju apmainīties pieredzē ar kolēģiem partneru augstskolās,
  • Mācībspēki mācās palūkoties uz lietām no citas perspektīvas.