Garīgās palīdzības un atbalsta kursi

Kristīgās akadēmijas Garīgās palīdzības un atbalsta kursi sniedz palīdzību un izpēti bērnu un pieaugušo personības un attiecību problēmās, lai noteiktu grūtību cēloņus un rastu risinājumus.

Ja jūs pārdzīvojat:

 • pašcieņas problēmas,
 • grūtības saskarsmē ar cilvēkiem,
 • sarežģījumus pāra vai ģimenes attiecībās,
 • vientulību,
 • problēmas mācībās vai darbā,
 • nomāktību vai depresiju,
 • atkarības problēmas.

vai arī – jūsu bērnam ir:

 • grūtības mācībās,
 • saskarsmes problēmas,
 • uzvedības problēmas,
 • jums neizdodas labi saprasties ar bērnu u.c.,

tad zvaniet mums (67753360 – doc. Dacei Dolacei) vai aprakstiet elektroniski savu jautājumu (kursi@kra.lv – konfidencialitāte garantēta!) un piesakieties dalībai mazo tematisko grupu nodarbībām “Atbalsts”. Kad grupa izveidota, notiek nodarbība, ko attiecīgi vada sertificēti psihologi, psihiatri, Akadēmijas mācībspēki, priesteri.

Darbnīcas nodarbības notiek darbadienu vakaros. Laiki tiek izziņoti individuāli saziņā ar Jūsu iespējām.

Maksa EUR 10 par nodarbību.