Profesionālās pilnveides un inovāciju kursi

Mēs esam cilvēkzinātnes augstskola. Mēs mācām lietas, kas cilvēkiem vajadzīgas, un nemācam to, ko zina visi.

Aicināti sociālo un palīdzošo profesiju speciālisti, pedagogi, psihoterapeiti, mediķi, juristi – ikviens, kas grib iegūt garīgu izpratni par moderno cilvēku un Eiropas sabiedrību.

Kursi notiek LKrA Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23!

Pieteikšanās kārtība uz tālākizglītības semināriem:

 1. Dalībniekus lūdzam pieteikties iepriekš – vismaz 2 dienas pirms semināra: telefoniski (677 533 60) vai e-pastā (kursi@kra.lv), norādot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un to, vai maksu segs jūsu institūcija, vai jūs paši personīgi. Ar Jums sazināsies Mūžizglītības nodaļas pārstāvis, lai sniegtu visu nepieciešamo informāciju.
 2. Gadījumā, ja esat pieteicies, bet nevarat ierasties, par to laicīgi lūdzam informēt Mūžizglītības nodaļu (kursi@kra.lv vai 677 533 60).

NB! Pēc institūciju grupu aicinājuma seminārus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par Jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 15 cilv.).

Latvijas Kristīgās akadēmijas studentiem dalība kursos par puscenu.

KURSU PROGRAMMA 2020. GADA RUDENS SEMESTRIM

KURSI TIEK ORGANIZĒTI ATTĀLINĀTI!

Kursi sociālajiem darbiniekiem!

– karitatīviem sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem rehabilitatoriem, pedagogiem, psihologiem un citiem ar cilvēkzinātni saistītiem speciālistiem! Kursu saturs balstīts antropoloģijas zināšanās, tāpēc atšķiras no kursiem, kurus vada psihologi vai psihiatri.

Trešdien, 21. oktobrī, plkst. 10.00-16.00

Seminārs PROFESIONĀLĀ IZDEGŠANA UN TĀS PROFILAKSE

Tēmas: Profesionālās izdegšanas jēdziens, profesionālā pārslodze. Negācijas un profesionālās izdegšanas garīgie cēloņi un to novēršana. Psihohigiēnas jēdziens un elementi. Profesionāļa ignorance pret profesijas garīgo saturu kā izdegšanas cēlonis. Neizdegšanas pieredze pārslodzes situācijā – atbilstošu antropoloģisko situāciju analīze. Rīcības stratēģija smagas darba slodzes situācijā (garīgās dzīves resursi). Semināru vadīs LKrA doc., supervizore Dace Dolace. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605 (Valters Dolacis)

Atsaucoties Jūsu vēlmēm, aicinām uz divu kursu ciklu NARATĪVA TERAPIJĀ: 1. teorētisks metodes raksturojums (konteksts, kādā to lietot, mērķi un praktiskie soļi) un 2) praktiska vingrināšanās atbalstošā mācību vidē. Komentāri, mācību procesa vadība, jautājumi un atbildes, situāciju analīze. Maksa par ciklu – EUR 55.00.

MAINĪTS KURSU DATUMS!
Piektdien, 13. novembrī, plkst. 10.00-16.00 Seminārs organizēts attālināti!

1.seminārs NARATĪVA TERAPIJAS izmantošana darbā ar klientiem. PRAKTISKA APMĀCĪBA. I daļa.

Tēmas: 1) Kas ir naratīvs un kas to veido, 2) Cilvēks “pats” un viņa iedomas par sevi, 3) Kas ir “dominējošais diskurss”? 4) Kā veidot dominējošajam diskursam alternatīvu savas dzīves modeli – palīdzība klientam iegūt citu skatījumu uz savu dzīvi, 5) Praktiskās nodarbības un apmācība naratīva terapijas lietošanā. (8 stundas.) Semināru vadīs LKrA docents Guntis DišlersMaksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605 (Valters Dolacis)

MAINĪTS KURSU DATUMS! Otrdien, 24. novembrī, plkst. 10.00-16.00

2.seminārs NARATĪVA TERAPIJAS izmantošana darbā ar klientiem. PRAKTISKA APMĀCĪBA. II daļa.

Tēmas: 1) Naratīva terapijas lietošana: eksternalizācija, internalizācija un problēmas definēšana. 2) Naratīvā metafora. Dekonstrukcija. Unikālās epizodes un kritiskie punkti. 3) Terapeita pozīcija un alternatīvā naratīva konstruēšana. 4) Praktiskās nodarbības un apmācība naratīva terapijas lietošanā. (8 stundas.) Semināru vadīs LKrA docents Guntis Dišlers. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605 (Valters Dolacis)

UZMANĪBU! JAUNS KURSS!
Ceturtdien, 12. novembrī, plkst. 10.00-16.00 Seminārs organizēts attālināti!

Seminārs KAS IR “RISKA SABIEDRĪBA” (E. GIDENSS), KURĀ MĒS DZĪVOJAM? Ontoloģiskie, antropoloģiskie un sociāli politiskie riski, ar kuriem saskaras ikviens klients un kuru izpratne ir nepieciešama sociālajam darbiniekam, lai pareizi novērtētu klienta situāciju. Semināru vadīs LKrA prof. Skaidrīte Gūtmane. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605 (Valters Dolacis)

MAINĪTS KURSU DATUMS!
Otrdien, 17. novembrī, plkst. 10.00-16.00 Seminārs organizēts attālināti!

Seminārs PUSAUDŽI UN JAUNIEŠI, KURIEM IR DEVIANTA UZVEDĪBA

Tēmas: Pusaudžu problēmu un saskarsmes risināšanas jautājumi. Zināšanas, kā no antropoloģijas zināšanu leņķiem risināt pusaudžu kaislību jautājumus, atkarību jautājumus un attiecību jautājumus. Kā rīkoties audzinātājiem, lai nepazaudētu bērnu uzticību? Kā mazināt pusaudžu nepaklausību vecākiem un pedagogiem? Hierarhijas audzināšana: audzinām personību vai indivīdu? Bērna nekaunība kā hierarhiska ietvara deficīts bērna apziņā. Personības audzināšana un brīvība versus visatļautība. Bērna un pusaudža nekaunība, reaģējot uz aizliegumu. Vērtību audzināšana kā atkarību preventīva darbība. Pareiza atbalsta sniegšanas un motivēšanas prakse. Personības un uzvedības stabilizācija. Semināru vadīs LKrA prof. profesore Skaidrīte Gūtmane. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605 (Valters Dolacis)Piektdiena, 6. novembrī, plkst. 10.00-16.00

Ceturtdiena, 19. novembris, plkst. 10.00-16.00 Seminārs organizēts attālināti!

Ģimene kā audzināšanas sistēma bērniem ar emocionālas un gribas problēmām. Ģimenes audzināšana bērniem, kuriem ir traucēta valodas attīstība. Ģimene audzināšana bērniem, kuriem ir redzes un dzirdes traucējumi. Semināru vadīs LKrA pedagoģijas prof.  Skaidrīte Gūtmane. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605 (Valters Dolacis)

Piektdien, 20. novembrī, plkst. 10.00-16.00 Seminārs organizēts attālināti!

Seminārs EMOCIONĀLĀS INTELIĢENCES ATTĪSTĪŠANA UN PAŠKONTROLES NOZĪME SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTU PRAKSĒ

Tēmas: Emocionālās inteliģences izpratne, teorijas, mīti un definīcijas. Emocionālā inteliģence darba vietā. Emocionālā inteliģence un Es. Paškontrole – izpratne, definīcijas, tās veidi. Paškontroles attīstīšana. Emocionālās inteliģences attīstīšanas veidi (apskats, vingrinājumi, refleksija). Paškontrole sociālā darba speciālistu praksē. Semināru vadīs LKrA doc., supervizore Dace Dolace, psiholoģe, supervizore Anete Silniece. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605 (Valters Dolacis)

MAINĪTS KURSA DATUMS!
Trešdien, 25. novembrī, plkst. 10.00-16.00 Seminārs organizēts attālināti!

Seminārs UZ KLIENTU CENTRĒTAIS SOCIĀLAIS DARBS

Tā atšķirības no administratīvā sociālā darba. Tā atšķirība no uz problēmu centrētā sociālā darba. Antropoloģiskā pieeja klientam. Dialoģizētā pieeja klientam. Semināru vadīs LKrA prof. Skaidrīte Gūtmane. Maksa par  semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605 (Valters Dolacis)

Trešdien, 25. novembrī, plkst. 10.00-16.00 Seminārs organizēts attālināti!

Seminārs SOCIĀLAIS DARBS AR BĒRNA BIOLOĢISKO ĢIMENI PĒC BĒRNA IZŅEMŠANAS NO TĀS

Tēmas: Sociālais darbs ģimenēm ar bērniem – jaunā atbalsta koncepcija un metodika adoptētājiem. Ārpusģimenes atbalsta centri (atbalsta centri), ārpusģimenes aprūpes formas, normatīvais regulējums. Sociālais darbs ar bioloģisko ģimeni, nepieciešamo pakalpojumu piesaiste/nodrošināšana. Resielences pieeja sociālajā darbā ģimenēm ar bērniem. Semināru vadīs bērnu tiesību speciāliste un Apvienoto reģionu ģimenes atbalsta centra “Terēze” vadītāja Ārija Martukāne. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605 (Valters Dolacis)

JAUNS KURSS PEDAGOGIEM, SOCIĀLAJIEM DARBINIEKIEM!

Ceturtdien, 26. novembrī, plkst. 10.00-16.00 Seminārs organizēts attālināti!

Seminārs DISKA METODE SOCIĀLAJĀ DARBĀ

DISC metode personības analīzei – tā ir pati populārākā metode pasaulē, ne velti to izmanto 40 miljoni cilvēku. Ar šī metodes palīdzību iespējams precīzāk noteikt katra darbinieka īsto vietu uzņēmumā, attiecībās ar kolēģiem un veicamo darbu. DISC metode izmanto četru kvadrantu shēmu, katrā ieliekot kādu vienu personības tipu – tas ir ērti, lai raksturotu konkrētā cilvēka uzvedības un rīcības priekšrocības un stilu komunikācijā un koleģiālā sadarbībā. Semināru vadīs LKrA docents Guntis Dišlers. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605 (Valters Dolacis)

Piektdien, 27. novembrī, plkst. 10.00-16.00 Seminārs organizēts attālināti!

Seminārs KLIENTU SEPTIŅAS KATEGORIJAS – DARBS AR SOCIĀLO KLIENTU. Klientu septiņas kategorijas – raksturojums. Septiņas prāta formas. Modernie koncepti un modeļi, kā profesionāli palīdzēt pārvarēt sociālo nevienlīdzību. Kā palīdzēt klientam izprast savu personību? Semināru vadīs LKrA prof. Skaidrīte Gūtmane. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605 (Valters Dolacis)

Trešdien, 2. decembrī, plkst. 10.00-16.00 Seminārs organizēts attālināti!

Seminārs DEMENCE, TĀS IZPAUSMES UN SASKARSME SOCIĀLAJĀ DARBĀ AR PERSONĀM, KURĀM IR DEMENCES PAZĪMES

 Tēmas: Demences klīniskās, psihiatriskās pazīmes un riska faktori. Geriatriskā sociālā darba specifika saskarsmē ar vecu cilvēku
demences gadījumos. Semināru vadīs ārste-psihiatre Inga Grīnfelde; gerontoloģijas speciālists Ainārs Judeiks. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605 (Valters Dolacis)

Ceturtdien, 3. decembrī, plkst. 10.00-16.00 Seminārs organizēts attālināti!

Seminārs SOCIĀLĀ DARBINIEKA PROFESIONĀLAIS EKVILIBRISMS SARUNĀ AR KLIENTU: plastiskais sarunu modelis, “konteinera” sarunu modelis, sistēmiskā komunikācija. Kā atrast alternatīvas dzīvē, individualitātē, mobilitātē, uzvedībā un apziņas patoloģijās? Semināru vadīs LKrA prof. Skaidrīte Gūtmane.Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605 (Valters Dolacis)

Trešdien, 9. decembrī, plkst. 10.00-16.00 Seminārs organizēts attālināti!

Seminārs KVALITATĪVA, SAPROTOŠA SASKARSME  AR KLIENTU

Tēmas: “Rata” komunikācijas modelis – bailes no klienta, profesionāļa/ klienta lomas, profesionāļa/ klienta vērtības. Kā piedāvāt klientam individuālu “vērtību riteni” (no vienas vērtības pie otras) un īstenot solidaritāti ar klientu? “Rata” komunikācija kā laika ekonomēšanas fenomens darbā ar klientu. Kā pārvarēt klienta orientētību uz pabalstu un naudu, iedzīvinot orientāciju uz kopīgo labumu? Semināru vadīs LKrA prof. Skaidrīte Gūtmane, doc., supervizore Dace Dolace. Maksa par atsevišķu semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605 (Valters Dolacis)

Piektdien, 11. decembrī, plkst. 10.00-16.00 Seminārs organizēts attālināti!

SOCIĀLĀ DARBINIEKA ĒTISKAIS IDEĀLS PROFESIJĀ – praktiska rīcība, kurā saskaras profesionāļa altruisma un egoisma nostādnes. Vai darbu “var nest uz mājām”: profesionāļa ētiskā un marksistiskā nostāja attiecībā pret cilvēku. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605 (Valters Dolacis)

KURSI PEDAGOGIEM!

Aicinām pedagogus – 5 interesantas dienas pedagogiem!

PROGRAMMA MILENIĀĻU PAAUDZES BĒRNU VECĀKIEM un PEDAGOGIEM – “Kā audzināt personību un nevis tikai indivīdu?”

Iespējams saņemt sertifikātu ar 2 kredītpunktu apjomu, ja apmeklējiet visu programmu. Apmeklējot atsevišķu nodarbību, maksa – EUR 30,00. Maksā ietilpst izdales materiāli un apliecība.

Rudens brīvlaikā – Pirmdien, 19. oktobrī, plkst. 10.00-14.00

1) Visa diena veltīta moderno pusaudžu problēmu un saskarsmes risināšanas jautājumiem. Pedagogi iegūst zināšanas par to, kā no antropoloģijas zināšanu leņķiem risināt pusaudžu kaislību jautājumus, atkarību jautājumu (tajā skaitā, datoratkarību), un attiecību jautājumus.

Lektore prof. Skaidrīte Gūtmane, doc. Dace Dolace, doc. ārsts-psihiatrs Guntis Kalnietis u.c. mācībspēki.

Rudens brīvlaikā – Otrdien, 20. oktobrī, plkst. 10.00-14.00

2) Kā mazināt pusaudžu nepaklausību vecākiem un pedagogiem? Vai tiešām viņi jūtas pašpietiekami? Kāpēc tādas pedagogu iedomas ir maldīgas. Kā risināt grūtus jautājumus? Hierarhijas audzināšana: audzinām personību vai indivīdu? Personības audzināšanas pamats. Personības audzināšana un brīvība versus visatļautība. Dresūra vai brīvība? Bērna un pusaudža nekaunība, reaģējot uz aizliegumu. Bērna nekaunība kā hierarhiska ietvara deficīts bērna apziņā. Kas jādara, lai saglabātu pozitīvu abpusējību starp bērnu un vecākiem?

Rudens brīvlaikā – trešdiena, 21. oktobrī, plkst. 10.00-14.00

3) Vecāku izglītošanās kā ģimenes dzīves stila pazīme. Kādas zināšanas vecākiem nepieciešamas, lai nerastos paaudžu nesaprašanās? Kā vecākiem veidot pozitīvu savstarpību ar pusaudzi, kurš ik brīdi vēlas pavadīt sociālajos tīklos? Ar ko atšķiras X un Y paaudzes antropoloģiski? Kā rīkoties pedagoģiski mērķtiecīgi?

Rudens brīvlaikā – ceturtdiena, 22. oktobrī, plkst. 10.00-14.00

4) Bērnu audzināšana digitālo pārmaiņu vidē. Bērns datorspēļu sociālo tīklu kontekstā: problēmas un aizliegumi. Kā rīkoties vecākiem, lai nepazaudētu bērnu uzticību? Kāpēc Y paaudze antropoloģiski neatšķiras no citām agrākajām paaudzēm? Kā iegūt bērna uzticību? Pedagoģiskā metodoloģija, kas balstās antropoloģiskajā pieejā.

Rudens brīvlaikā – piektdiena, 23. oktobrī, plkst. 10.00-14.00

5) Kas ir ģimene kā dzīvs organisms? Vīrieša un sievietes sociālo instinktu atšķirība. Ar ko atšķiras meitenes un zēna personības audzināšana – sociālie instinkti kas tie tādi? parastā pedagogu atbilde nāciet un uzziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Kā nodrošināt pilnvērtīgu audzināšanu nepilnajās ģimenēs?

Piektdiena, 30. oktobrī, plkst. 10.00-16.00

Mūsdienu skolu sistēmas analīze. Izglītība un izglītotība. Erudīcija un gudrība. Prāts un saprāts izglītības procesā. Kompetenču izglītība kas tā tāda? Kā tā iekļaujas cilvēka izglītotības procesā? Semināru vadīs LKrA prof.  Skaidrīte Gūtmane. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605 (Valters Dolacis)

Piektdiena, 6. novembrī, plkst. 10.00-16.00

Kā iemācīt skolēnus domāt efektīgi un stratēģiski? Vecāki kā ģimeniskās izglītības mentori. Ko darīt, ja nevar vecāki “nevar palīdzēt sagatavot skolas uzdevumus”? Pēc kādām pazīmēm pieņemt darbā privātskolotāju? Privātskolotāja apmaksa. Privātskolotājs ģimenes sistēmā. Vecāku un bērnu sociālo paradumu atšķirības. Semināru vadīs LKrA pedagoģijas prof.  Skaidrīte Gūtmane. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605 (Valters Dolacis)

 

Semināri notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.
NB!
 Pēc institūciju grupu aicinājuma seminārus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par Jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 20 cilv.).

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSU PROGRAMMĀS IESAISTĪTIE MĀCĪBSPĒKI:

 • Prof., Dr.philol. S.Gūtmane,
 • Prof., Dr.habil.phil. J.N.Vējš,
 • Prof., Dr.theol. O.Brūvers,
 • Prof., Dr.theol. I.Hiršs-Iršs,
 • Doc., Mag.soc. J. Osis,
 • Doc., Mag.theol., supervizore Dace Dolace,
 • Prof., Dr.paed. L.Ose,
 • Asoc.prof., Dr.theol. A.Dannenfelte,
 • Docents, teol.doktorants, Mag.theol. G.Dišlers,
 • Docents, Mag.theol., priesteris A.Šabeļņiks,
 • Docents, Prof.maģ.soc.d., dr. A.Judeiks,
 • Lektore, sertific. ārste-psihiatre I.Grīnfelde,
 • Lektors, Mag.theol. Valters Dolacis,
 • Psihiatrs, seksologs G. Kalnietis.