Profesionālās pilnveides un inovāciju kursi

Mēs esam cilvēkzinātnes augstskola. Mēs mācām lietas, kas cilvēkiem vajadzīgas, un nemācam to, ko zina visi.

Aicināti sociālo un palīdzošo profesiju speciālisti, pedagogi, psihoterapeiti, mediķi, juristi – ikviens, kas grib iegūt garīgu izpratni par moderno cilvēku un Eiropas sabiedrību.

Kursi notiek LKrA Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23!

Pieteikšanās kārtība uz tālākizglītības semināriem:

 1. Dalībniekus lūdzam pieteikties iepriekš – vismaz 2 dienas pirms semināra: telefoniski (677 533 60) vai e-pastā (kursi@kra.lv), norādot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un to, vai maksu segs jūsu institūcija, vai jūs paši personīgi. Ar Jums sazināsies Mūžizglītības nodaļas pārstāvis, lai sniegtu visu nepieciešamo informāciju.
 2. Gadījumā, ja esat pieteicies, bet nevarat ierasties, par to laicīgi lūdzam informēt Mūžizglītības nodaļu (kursi@kra.lv vai 677 533 60).

NB! Pēc institūciju grupu aicinājuma seminārus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par Jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 15 cilv.).

Latvijas Kristīgās akadēmijas studentiem dalība kursos par puscenu.

 

KURSU PROGRAMMA 2021. GADA RUDENS SEMESTRIM

KURSI TIEK ORGANIZĒTI ATTĀLINĀTI!

1) PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSI – sociālajiem darbiniekiem, karitatīviem sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem rehabilitatoriem, pedagogiem, psihologiem un citiem ar cilvēkzinātni saistītiem speciālistiem! .

2) MEISTARĪBAS KLASES PEDAGOGIEM modernajā skolu darbā, kur turpmāk dominēs kompetencēs balstīta izglītība; efektīgā darbā ar dažāda vecuma bērniem un pusaudžiem.

3) HUMANITĀRO ZINĀŠANU KURSI – fokusēti uz Eiropas kultūras kristīgo pamatu izpratni un kristietības transformācijām šodienā. Mākslas kursi – tēls un attēls: sakrālās mākslas jautājumi, praktiski – ikonogrāfija, kaligrāfija, altārglezniecība.

 

Kursi sociālajiem darbiniekiem!

– karitatīviem sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem rehabilitatoriem, pedagogiem, psihologiem un citiem ar cilvēkzinātni saistītiem speciālistiem! Kursu saturs balstīts antropoloģijas zināšanās, tāpēc atšķiras no kursiem, kurus vada psihologi vai psihiatri.

Mainīts datums! Piektdien, 10. decembrī, plkst. 10.00-16.00 Seminārs tiek organizēts attālināti!
Seminārs PROFESIONĀLĀ IZDEGŠANA UN TĀS PROFILAKSE

Tēmas: Profesionālās izdegšanas jēdziens, profesionālā pārslodze. Negācijas un profesionālās izdegšanas garīgie cēloņi un to novēršana. Psihohigiēnas jēdziens un elementi. Profesionāļa ignorance pret profesijas garīgo saturu kā izdegšanas cēlonis. Neizdegšanas pieredze pārslodzes situācijā – atbilstošu antropoloģisko situāciju analīze. Rīcības stratēģija smagas darba slodzes situācijā (garīgās dzīves resursi). Semināru vadīs LKrA doc., supervizore Dace Dolace. Maksa par semināru – EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605

Piektdien, 29. septembrī, plkst. 10.00-16.00 Seminārs tiek organizēts attālināti!
Seminārs SOCIĀLAIS DARBINIEKS INSTITŪCIJAS SISTĒMĀ

Sociālais darbinieks institūcijas sistēmā – kā panākt, ka personība netiek “izstumta” no sociālā darbinieka fokusa? Kā pārvarēt fokusēšanos uz sociālā darba kā profesijas birokratizēšanu? Menedžeriālisms sociālajā darbā versus Uz klientu orientēts sociālais darbs. Aktuālie Eiropas Komisijas normatīvie dokumenti kā pamats profesijas birokratizācijas pārvarēšanai. Semināru vadīs LKrA prof. Skaidrīte Gūtmane. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai pa e-pastu: kursi@kra.lv

Mainīts datums! Ceturtdien, 11. novembrī, plkst. 10.00-16.00 Seminārs tiek organizēts attālināti!
Seminārs SOCIĀLĀ DARBINIEKA PROFESIONĀLAIS EKVILIBRISMS SARUNĀ AR KLIENTU

Plastiskais sarunu modelis, “konteinera” sarunu modelis, sistēmiskā komunikācija. Klienta antropoloģiskā analīze. Kā atrast alternatīvas dzīvē, individualitātē, mobilitātē, uzvedībā un apziņas patoloģijās? Semināru vadīs LKrA prof. Skaidrīte Gūtmane. Maksa par semināru – EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

Mainīts datums! Piektdien, 12. novembrī, plkst. 10.00-16.00 Seminārs organizēts attālināti!
NARATĪVA TERAPIJAS izmantošana darbā ar klientiem. PRAKTISKA APMĀCĪBA. Tēmas: 1) Naratīva terapijas lietošana: eksternalizācija, internalizācija un problēmas definēšana. 2) Naratīvā metafora. Dekonstrukcija. Unikālās epizodes un kritiskie punkti. 3) Terapeita pozīcija un alternatīvā naratīva konstruēšana. 4) Praktiskās nodarbības un apmācība naratīva terapijas lietošanā. (8 stundas.) Semināru vadīs LKrA docents Guntis Dišlers. Maksa par semināru – EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605 (Valters Dolacis)

 

MEISTARĪBAS KLASES PEDAGOGIEM

Trešdiena, 3. NOVEMBRIS, plkst. 10.00-16.00 Seminārs tiek organizēts attālināti!
Seminārs DARBS AR BĒRNA APZIŅU AUDZINĀŠANAS KONTEKSTĀ

Tēmas: Pusaudzis – vēl bērns un gandrīz pieaugušais. Kā pareizi saprast pusaudžu garīgās, psiholoģiskās, fiziskās vajadzības. Kā izturēties pret meiteni pusaudzi un zēnu pusaudzi? Kā vecākiem uzvarēt sevī bailes par nākotni? Kā rīkoties efektīgi konfliktu situācijās? Kas ir iedomas un kāpēc tās ir bīstamas bērnībā un pusaudža vecumā? Kā palīdzēt bērnam izvairīties no kaislību apļa? Kā efektīgi rīkoties, audzinot bērnu ģimenē un skolā. (6 stundas.)
Semināru vadīs Dr.philol., pedagoģijas profesore Skaidrīte Gūtmane. Maksa par semināru – EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605.

Piektdiena, 16. NOVEMBRIS, plkst. 10.00-16.00 Seminārs tiek organizēts attālināti!
Seminārs MŪSDIENU SKOLU SISTĒMAS ANALĪZE. IZGLĪTĪBA UN IZGLĪTOTĪBA. Izglītība kā personības veidotājs process. Izglītotība kā personības pazīme. Prāts un saprāts izglītības procesā. Erudīcija un gudrība – kā atšķirt? Klasiskā izglītība versus Kompetenču izglītība – kā tā iekļaujas cilvēka izglītotības procesā? Kā strādāt, lietojot “zelta vidusceļa” metodi? Pēc kādām pazīmēm var spriest, ka skolotājs ir labs vai dziļi viduvējs profesionālis? Semināru vadīs LKrA rektore, pedagoģijas prof. Skaidrīte Gūtmane. Maksa par semināru – EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605.

Piektdiena, 10. DECEMBRĪ, plkst. 10.00-16.00 Seminārs tiek organizēts attālināti!
Seminārs KĀ IEMĀCĪT SKOLĒNUS DOMĀT EFEKTĪGI UN STRATĒĢISKI? Kā bērnā izglītot saprātu un attīstīt prātu? – antropoloģisks skatījums. Vecāki kā ģimeniskās izglītības mentori. Ko darīt, ja nevar vecāki “nevar palīdzēt sagatavot skolas uzdevumus”? Pēc kādām pazīmēm pieņemt darbā privātskolotāju? Privātskolotāja apmaksa. Privātskolotājs ģimenes sistēmā. Vecāku un bērnu sociālo paradumu atšķirības. Semināru vadīs LKrA rektore, pedagoģijas prof. Skaidrīte Gūtmane. Maksa par semināru – EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605.

 

KURSI PEDAGOGIEM!

Aicinām pedagogus – 5 interesantas dienas pedagogiem!

Programma mileniāļu paaudzes BĒRNU VECĀKIEM un PEDAGOGIEM

“Kā audzināt personību un nevis tikai indivīdu?”

Iespējams saņemt sertifikātu ar 2 kredītpunktu apjomu, ja apmeklējiet visu programmu.
Ir iespējams noorganizēt ATSEVIŠĶU semināru par izvēlētu tēmu. Visas programmas apguves maksa – EUR 150. Apmeklējot atsevišķu nodarbību, maksa – EUR 30,00. Maksā ietilpst izdales materiāli un apliecība. (Maksājumam: SIA “Latvijas Kristīgā akadēmija”, Reģ. Nr. 40003129210, AS Swedbank; IBAN: LV33HABA0551007993096).

Rudens brīvlaikā – Pirmdien, 18. oktobrī, plkst. 10.00-14.00

1) Visa diena veltīta moderno pusaudžu problēmu un saskarsmes risināšanas jautājumiem. Pedagogi iegūst zināšanas par to, kā no antropoloģijas zināšanu leņķiem risināt pusaudžu kaislību jautājumus, atkarību jautājumu (tajā skaitā, datoratkarību), un attiecību jautājumus.

Lektore prof. Skaidrīte Gūtmane, doc. Dace Dolace, doc. ārsts-psihiatrs Guntis Kalnietis u.c. mācībspēki.

Rudens brīvlaikā – Otrdien, 19. oktobrī, plkst. 10.00-14.00

2) Kā mazināt pusaudžu nepaklausību vecākiem un pedagogiem? Vai tiešām viņi jūtas pašpietiekami? Kāpēc tādas pedagogu iedomas ir maldīgas. Kā risināt grūtus jautājumus? Hierarhijas audzināšana: audzinām personību vai indivīdu? Personības audzināšanas pamats. Personības audzināšana un brīvība versus visatļautība. Dresūra vai brīvība? Bērna un pusaudža nekaunība, reaģējot uz aizliegumu. Bērna nekaunība kā hierarhiska ietvara deficīts bērna apziņā. Kas jādara, lai saglabātu pozitīvu abpusējību starp bērnu un vecākiem?

Rudens brīvlaikā – Trešdien, 20. oktobrī, plkst. 10.00-14.00

3) Vecāku izglītošanās kā ģimenes dzīves stila pazīme. Kādas zināšanas vecākiem nepieciešamas, lai nerastos paaudžu nesaprašanās? Kā vecākiem veidot pozitīvu savstarpību ar pusaudzi, kurš ik brīdi vēlas pavadīt sociālajos tīklos? Ar ko atšķiras X un Y paaudzes antropoloģiski? Kā rīkoties pedagoģiski mērķtiecīgi? Vecāki kā ģimeniskās izglītības mentori. Ko darīt, ja nevar vecāki “nevar palīdzēt sagatavot skolas uzdevumus”? Pēc kādām pazīmēm pieņemt darbā privātskolotāju? Privātskolotāja apmaksa. Privātskolotājs ģimenes sistēmā. Vecāku un bērnu sociālo paradumu atšķirības

Rudens brīvlaikā – Ceturtdiena, 21. oktobrī, plkst. 10.00-14.00

4) Bērnu audzināšana digitālo pārmaiņu vidē. Bērns datorspēļu sociālo tīklu kontekstā: problēmas un aizliegumi. Kā rīkoties vecākiem, lai nepazaudētu bērnu uzticību? Kāpēc Y paaudze antropoloģiski neatšķiras no citām agrākajām paaudzēm? Kā iegūt bērna uzticību? Pedagoģiskā metodoloģija, kas balstās antropoloģiskajā pieejā.

Rudens brīvlaikā – Piektdiena, 22. oktobrī, plkst. 10.00-14.00

5) Kas ir ģimene kā dzīvs organisms? Vīrieša un sievietes sociālo instinktu atšķirība. Ar ko atšķiras meitenes un zēna personības audzināšana – sociālie instinkti kas tie tādi? parastā pedagogu atbilde nāciet un uzziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Kā nodrošināt pilnvērtīgu audzināšanu nepilnajās ģimenēs?

 

HUMANITĀRO ZINĀŠANU KURSI

PIEDĀVĀJAM APGŪT BAZNĪCAS MĀKSLU PRAKTISKI

Aicinām apmeklēt kursus IKONOGRĀFIJĀ! Nodarbības notiek SESTDIENĀS – divas nodarbību dienas mēnesī. Kursus vada profesionāli ikonogrāfi. Katrs kursu apmeklētājs apgūs ikonas gleznošanas pamatiemaņas un zināšanas, neatkarīgi no iepriekšējām prasmēm. Aicināts ikviens interesents! Sevišķi aicinām tos, kuri grib iedziļināties šajā senajā Baznīcas mākslā bez starpniekiem, bet tieši – zīmējot, gleznojot, ieklājot zeltu un galu galā gūstot prieku par gatavu darbu! Jo kursu mērķis – iziet cauri visiem ikonas uzzīmēšanas soļiem – un beigās pabeigt ar gatavu ikonu! 

Ikonogrāfijas nodarbības SESTDIENĀS – no 11. septembra – divas nodarbību dienas mēnesī ik pēc divām nedēļām (kopā 8 nodarbības): 11., 25. septembris, 9., 23. oktobris, 6., 20. novembris, 4., 18. decembris. Nodarbības notiek no plkst. 10.00 līdz 17.00. Maksa EUR 50.00 – par vienu nodarbību dienu. (Pirmajā reizē arī papildus maksa par materiāliem visu kursu laikā). Aicinām savlaicīgi pieteikties, jo vietu skaits ir ierobežots. Pietiekties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605 (Valters Dolacis)

 

VISIEM SAKRĀLĀS MĀKSLAS UN KALIGRĀFIJAS INTERESENTIEM!

KALIGRĀFIJAS MEISTARKLASE

Septembrī rīkojam unikālas nodarbības KALIGRĀFIJAS MEISTARKLASĒ, kas norisināsies akadēmijā no 20. septembra līdz 1. oktobrim – 10 dienas. Meistarklasi vadīs Eiropā pazīstams profesionāls vācu izcelsmes kaligrāfs no Maķedonijas Georgs van Durtanoskis un tajā notiks apmācība kaligrāfijā, vadoties no seniem sakrālās kaligrāfijas paraugiem, seno tehniku un sakrālo grāmatu šrifta apguve, manuskriptu daudzveidības iepazīšana. Meistarklases noslēgumā paredzēta dalībnieku darbu skate, kā arī apliecība par meistarklases pabeigšanu. Nodarbības notiks darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00. Norises vieta – Vienības prospektā 23, Jūrmalā, Bulduros. Maksa par meistarklasi – EUR 300. Aicinām savlaicīgi pieteikties, jo vietu skaits ir ierobežots: e-pastā kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605. (Maksājumam: SIA “Latvijas Kristīgā akadēmija”, Reģ. Nr. 40003129210, AS Swedbank, SWIFT: HABA LV 22; IBAN: LV33HABA0551007993096).

IKONAS DĒĻA SAGATAVOŠANAS MEISTARKLASE

Esam priecīgi piedāvāt unikālu ikonas dēļa sagatavošanas meistarklasi, kurā jums būs iespēja sagatavot ikonas dēli ikonas zīmēšanai praktiskā veidā. Šīs prasmes veido pamatu katra ikonogrāfa spējai uzgleznot ikonu – gan tiem, kas ir iesācēji ikonogrāfijā, gan tiem, kas vēlas nopietni apgūt ikonas dēļa gruntēšanas tehnoloģiju. Meistarklasi vada profesionāla ikonogrāfe Oļesja Āboliņa, un tajā jūs apgūsiet soli pa solim visu ikonas dēļa sagatavošanas tehnoloģiju – no pamatnes sagatavošanas, grunts izgatavošanas pēc senu meistaru receptēm un tās uzklāšanas, līdz dēļa slīpēšanai. Meistarklase notiks sestdien, 2. oktobrī, plkst. 10.00-16.00. Maksa – EUR 50.00 + EUR 10.00 par ikonas dēli un materiāliem. Piesakieties laicīgi, vietu skaits meistarklasē ierobežots. Norises vieta – Latvijas Kristīgā akadēmija, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23. Pietiekties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605 (Valters Dolacis)

IKONAS ZELTĪŠANAS MEISTARKLASE

Aicinām uz ikonas zeltīšanas meistarklasi profesionāla ikonogrāfa vadībā. Jums būs iespēja iepazīties ar dažādām zelta klāšanas tehnikām un iemācīties sagatavot un uzklāt zeltu ikonas zīmējumam praktiskā veidā. Meistarklasi vada ikonogrāfe Oļesja Āboliņa. Meistarklase notiks sestdien, 16. oktobrī, plkst. 10.00-16.00. Maksa – EUR 50.00 + EUR 20.00 par materiāliem (ikonas dēli, zeltu un materiāliem). Piesakieties laicīgi, vietu skaits meistarklasē ierobežots. Norises vieta – Latvijas Kristīgā akadēmija, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23. Pietiekties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605

 

Piektdien, 1. oktobris, plkst. 10.00-16.00 Seminārs tiek organizēts attālināti!
Seminārs KĀ SAPRAST IKONU? – Kā to uztvert? Ikonas godināšanas tradīcija Baznīcā
Tēmas: Ieskats ikonu godināšanas vēsturē. Sv. Damaskas Jānis un Austrumu Baznīcas nostādne. Ikonu veidi, kompozīcija, kanoniskums. Ikonas funkcijas – liturģiskā, estētiskā, teoloģiskā u.c. Ikonu atdzimšana mūsdienās. Bagāts ilustratīvais materiāls. Semināru vadīs LKrA teoloģijas un mākslas docents Guntis Dišlers. Maksa par semināru – EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai. tel. 29338605.

Piektdien, 26. novembris, plkst. 10.00-16.00
Seminārs KĀ SAPRAST BAZNĪCAS MĀKSLU? Seminārs tiek organizēts attālināti!
Ko šodienas cilvēkam var pateikt Baznīcas māksla? Kā Baznīcas mākslā tiek atspoguļoti priekšstati par  garīgo pasauli un cilvēka vietu tajā, kā tiek organizēta telpa un ar kādiem simboliem tā izsaka vārdiem neizteicamo? Kas ir hierotopija un kur tā sastopama Latvijā? Bagāts ilustratīvais materiāls. Semināru vada LKrA teoloģijas un mākslas docents Guntis Dišlers. Maksa par semināru – EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai. tel. 29338605.

 

Semināri notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.
NB!
 Pēc institūciju grupu aicinājuma seminārus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par Jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 20 cilv.).

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSU PROGRAMMĀS IESAISTĪTIE MĀCĪBSPĒKI:

 • Prof., Dr.philol. S.Gūtmane,
 • Prof., Dr.habil.phil. J.N.Vējš,
 • Prof., Dr.theol. O.Brūvers,
 • Prof., Dr.theol. I.Hiršs-Iršs,
 • Doc., Mag.soc. J. Osis,
 • Doc., Mag.theol., supervizore Dace Dolace,
 • Prof., Dr.paed. L.Ose,
 • Asoc.prof., Dr.theol. A.Dannenfelte,
 • Docents, teol.doktorants, Mag.theol. G.Dišlers,
 • Docents, Mag.theol., priesteris A.Šabeļņiks,
 • Docents, Prof.maģ.soc.d., dr. A.Judeiks,
 • Lektore, sertific. ārste-psihiatre I.Grīnfelde,
 • Lektors, Mag.theol. Valters Dolacis,
 • Psihiatrs, seksologs G. Kalnietis.