Profesionālās pilnveides un inovāciju kursi

Mēs esam cilvēkzinātnes augstskola. Mēs mācām lietas, kas cilvēkiem vajadzīgas, un nemācam to, ko zina visi.

Aicināti sociālo un palīdzošo profesiju speciālisti, pedagogi, psihoterapeiti, mediķi, juristi – ikviens, kas grib iegūt garīgu izpratni par moderno cilvēku un Eiropas sabiedrību.

Kursi notiek EKrA Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23!

Pieteikšanās kārtība uz tālākizglītības semināriem:

 1. Dalībniekus lūdzam pieteikties iepriekš – vismaz 2 dienas pirms semināra: telefoniski (677 533 60) vai e-pastā (kursi@kra.lv), norādot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un to, vai maksu segs jūsu institūcija, vai jūs paši personīgi. Ar Jums sazināsies Mūžizglītības nodaļas pārstāvis, lai sniegtu visu nepieciešamo informāciju.
 2. Gadījumā, ja esat pieteicies, bet nevarat ierasties, par to laicīgi lūdzam informēt Mūžizglītības nodaļu (kursi@kra.lv vai 677 533 60).

NB! Pēc institūciju grupu aicinājuma seminārus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par Jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 15 cilv.).

Eiropas Kristīgās akadēmijas studentiem dalība kursos par puscenu.

Kursos ir iespējas apgūt mikrokvalifkācijas šādos studiju virzienos – Sociālā labklājība, Reliģija un teoloģija, Mākslas. Ar mikrokvalifikācijām mēs saprotam kursu apmācības vienības, kas dod iespēju uzkrāt kredītpunktus, lai augstskolā iegūtu pilnas augstākās izglītības apjomu vienā no šiem virzieniem (skat. Mikrokvalifikācijas Latvijā)

 

KURSU PROGRAMMA 2023. GADA PAVASARA SEMESTRIM

1) PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSI – sociālajiem darbiniekiem, karitatīviem sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem rehabilitatoriem, pedagogiem, psihologiem un citiem ar cilvēkzinātni saistītiem speciālistiem! .

2) MEISTARĪBAS KLASES PEDAGOGIEM modernajā skolu darbā, kur turpmāk dominēs kompetencēs balstīta izglītība; efektīgā darbā ar dažāda vecuma bērniem un pusaudžiem.

3) HUMANITĀRO ZINĀŠANU KURSI – fokusēti uz Eiropas kultūras kristīgo pamatu izpratni un kristietības transformācijām šodienā. Mākslas kursi – tēls un attēls: sakrālās mākslas jautājumi, praktiski – ikonogrāfija, kaligrāfija, altārglezniecība.

 

HUMANITĀRO ZINĀŠANU KURSI

PIEDĀVĀJAM APGŪT BAZNĪCAS MĀKSLU PRAKTISKI

Aicinām apmeklēt kursus IKONOGRĀFIJĀ! Nodarbības notiek SESTDIENĀS – divas nodarbību dienas mēnesī. Kursus vada profesionāli ikonogrāfi. Katrs kursu apmeklētājs apgūs ikonas gleznošanas pamatiemaņas un zināšanas, neatkarīgi no iepriekšējām prasmēm. Aicināts ikviens interesents! Sevišķi aicinām tos, kuri grib iedziļināties šajā senajā Baznīcas mākslā bez starpniekiem, bet tieši – zīmējot, gleznojot, ieklājot zeltu un galu galā gūstot prieku par gatavu darbu! Jo kursu mērķis – iziet cauri visiem ikonas uzzīmēšanas soļiem – un beigās pabeigt ar gatavu ikonu! 

Ikonogrāfijas nodarbības SESTDIENĀS Jauna grupa 2023. gadā! Aicinām savlaicīgi pieteikties, jo vietu skaits ir ierobežots. 

Ikonogrāfijas nodarbības SESTDIENĀS – no 4. februāra – divas nodarbību dienas mēnesī (kopā 8 nodarbības): 4., 18. februāris, 4., 18. marts, 1., 21. aprīlis, 13., 27. maijs. Nodarbības notiek no plkst. 10.00 līdz 17.00. Maksa EUR 50.00 – par vienu nodarbību dienu. (Pirmajā reizē arī papildus maksa par materiāliem visu kursu laikā). Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605 (Valters Dolacis)

VISIEM SAKRĀLĀS MĀKSLAS UN KALIGRĀFIJAS INTERESENTIEM!

KALIGRĀFIJAS MEISTARKLASE 2023

Martā rīkojam unikālas nodarbības KALIGRĀFIJAS MEISTARKLASĒ, kas norisināsies akadēmijā no martā – kas norisināsies 1 nedēļu (5 dienas). Meistarklasi vadīs Eiropā pazīstams profesionāls vācu izcelsmes kaligrāfs no Maķedonijas Georgs van Durtanoskis un tajā notiks apmācība kaligrāfijā, vadoties no seniem sakrālās kaligrāfijas paraugiem, seno tehniku un sakrālo grāmatu šrifta apguve, manuskriptu daudzveidības iepazīšana. Meistarklases noslēgumā paredzēta dalībnieku darbu skate, kā arī apliecība par meistarklases pabeigšanu. Nodarbības notiks darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00. Norises vieta – Vienības prospektā 23, Jūrmalā, Bulduros. Maksa par meistarklasi – EUR 115,00. Aicinām savlaicīgi pieteikties, jo vietu skaits ir ierobežots: e-pastā kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605. (Maksājumam: SIA “Eiropas Kristīgā akadēmija”, Reģ. Nr. 40003129210, AS Swedbank, SWIFT: HABA LV 22; IBAN: LV33HABA0551007993096).

Piektdien, 24. februāris, plkst. 10.00-14.00
Seminārs KĀ SAPRAST IKONU? – Kā to uztvert? Ikonas godināšanas tradīcija Baznīcā
Tēmas: Ikonu godināšana – kāpēc to dara pareizticīgie un nedara luterāņi? Ieskats ikonu godināšanas vēsturē un būtībā. Baznīcas tēva Damaskas Jāņa uzskati. Ikonu apkarošanas herēze (9. gs.) un kāpēc tā ir herēze vēl šodien. Semināru vadīs EKrA teoloģijas un mākslas docents Guntis Dišlers. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai. tel. 29338605.

Piektdien, 21. aprīlis, plkst. 10.00-16.00
Seminārs KĀ SAPRAST BAZNĪCAS MĀKSLU?
Mēs dzīvojam laikā, kas nepazīst robežas – ne ģeogrāfiskās, ne laika, ne kultūras. Ko šodienas cilvēkam var pateikt kristīgās Baznīcas  māksla? Kā Baznīcas māksla atspoguļo garīgo pasauli, kā organizē telpu ap mums un kādiem simboliem izsaka to, kas ar vārdiem vien neaizsniedz cilvēka dvēseli? Lekcija, bagāts ilustratīvais materiāls. Semināru vada EKrA teoloģijas un mākslas docents Guntis Dišlers. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai. tel. 29338605.

 

Pieteikšanās kursam “Kā strādāt ar klientu antropoloģiski, izmantojot antropoloģiskās terapijas iespējas”

Piedāvājam retu iespēju un aicinām pieteikties sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem uz lekciju kursu “Kā strādāt ar klientu antropoloģiski, izmantojot antropoloģiskās terapijas iespējas”.

Antropoloģiskā pieeja klienta situāciju analizē holistiski, neignorējot cilvēka ontoloģiskos, dievišķos pamatus, bet nodrošina otra cilvēka izpratni dinamisku pārmaiņu procesā, atraisot cilvēkā gribu risināt pašam savas problēmas.

Šāda pieeja klientam ir veidojusies no 4.gadsimta Eiropā, un sniedz vērtīgas zināšanas sociālajam darbiniekiem un pedagogiem darbā ar jauniešiem, kā dinamiski aktivēt cilvēkā, pusaudzī, jaunietī iekšējos resursus. Runa ir par “problēmu cilvēkā”, nevis par “cilvēku un sociālo problēmu”, kā to risina tradicionālais, problēmorientētais sociālais darbs. Antropoloģiskā terapija piedāvā modeļus klienta problēmas izpratnei, risināšanai, kurus izvēlās pats klients.

Lūdzam pieteikties lekciju kursam. Tikko izveidosies grupa, lekcijas lasīs prof. Skaidrīte Gūtmane. Grupā ne vairāk kā 10 cilvēki. Pieteikšanās pa e-pastu: kursi@kra.lv

Kursi sociālajiem darbiniekiem!

– karitatīviem sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem rehabilitatoriem, pedagogiem, psihologiem un citiem ar cilvēkzinātni saistītiem speciālistiem! Kursu saturs balstīts antropoloģijas zināšanās, tāpēc atšķiras no kursiem, kurus vada psihologi vai psihiatri.

Piektdien, 17. februārī, plkst. 10.00-15.00
Seminārs SOCIĀLĀ DARBA AKTUALITĀTES MŪSDIENU RISKA SABIEDRĪBĀ. Jaunas antropoloģiskas pieejas sociālā darba profesijai un krīzēs esošiem cilvēkiem. Sociālā darba efektivitātes mērījumi.
Semināru vadīs EKrA prof. profesore Skaidrīte Gūtmane. Maksa par semināru – EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai. tel. 29338605

Piektdien, 24. februārī, plkst. 10.00-15.00
Seminārs ANTROPOLOĢISKA PIEEJA PUSAUDŽU PERSONĪBAI. Kāpēc pusaudži nevēlas paklausīt autoritātēm. Pusaudžu brīvības alkas un nekaunība. Noziegumu prevence.
Semināru vadīs EKrA prof. profesore Skaidrīte Gūtmane. Maksa par semināru – EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai. tel. 29338605

Piektdien, 24. februārī, plkst. 10.00-16.00
Seminārs PROFESIONĀLĀ IZDEGŠANA UN TĀS PROFILAKSE
Tēmas: Profesionālās izdegšanas jēdziens, profesionālā pārslodze. Negācijas un profesionālās izdegšanas garīgie cēloņi un to novēršana. Psihohigiēnas jēdziens un elementi. Profesionāļa ignorance pret profesijas garīgo saturu kā izdegšanas cēlonis. Neizdegšanas pieredze pārslodzes situācijā – atbilstošu antropoloģisko situāciju analīze. Rīcības stratēģija smagas darba slodzes situācijā (garīgās dzīves resursi). Semināru vadīs EKrA docente, supervizore Dace Dolace. Maksa par semināru – EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai. tel. 29338605.

Piektdien, 17. martā, plkst. 10.00-16.00
Seminārs UZ KLIENTU ORIENTĒTĀ SOCIĀLĀ DARBA ANTROPOLOĢISKIE PAMATI. Semināru vadīs EKrA prof. profesore Skaidrīte Gūtmane. Maksa par semināru – EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai. tel. 29338605

Piektdien, 24. martā, plkst. 10.00-16.00
Seminārs
MOBINGS UN EMOCIJAS DARBA VIETĀ. Pasīvās agresijas fenomens darbavietā. Dusmu un agresijas problēma sociālā darba komunikācijā: dusmu pārvarēšana, refleksija, projekcijas.
Semināru vada EKrA docente, supervizore Dace Dolace. EKrA prof. profesore Skaidrīte Gūtmane. Maksa par semināru – EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai. tel. 29338605.

 

Aicinām uz divu kursu ciklu NARATĪVA TERAPIJĀ: 1) teorētisks metodes raksturojums (konteksts, kādā to lietot, mērķi un praktiskie soļi) un 2) praktiska vingrināšanās atbalstošā mācību vidē. Komentāri, mācību procesa vadība, jautājumi un atbildes, situāciju analīze.
Maksa par ciklu – EUR 80.00.

Precizēts datums! Piektdien, 24. martā, plkst. 10.00-16.00
1.seminārs NARATĪVA TERAPIJAS izmantošana darbā ar klientiem. PRAKTISKA APMĀCĪBA. I daļa.
Tēmas: 1) Kas ir naratīvs un kas to veido, 2) Cilvēks “pats” un viņa iedomas par sevi, 3) Kas ir “dominējošais diskurss”? 4) Kā veidot dominējošajam diskursam alternatīvu savas dzīves modeli – palīdzība klientam iegūt citu skatījumu uz savu dzīvi, 5) Praktiskās nodarbības un apmācība naratīva terapijas lietošanā. (8 stundas.) Semināru vadīs EKrA docents Guntis DišlersMaksa par atsevišķu semināru – EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

Precizēts datums! Ceturtdien, 6.aprīlī, plkst. 10.00-16.00
2.seminārs NARATĪVA TERAPIJAS izmantošana darbā ar klientiem. PRAKTISKA APMĀCĪBA. II daļa.
Tēmas: 1) Naratīva terapijas lietošana: eksternalizācija, internalizācija un problēmas definēšana. 2) Naratīvā metafora. Dekonstrukcija. Unikālās epizodes un kritiskie punkti. 3) Terapeita pozīcija un alternatīvā naratīva konstruēšana. 4) Praktiskās nodarbības un apmācība naratīva terapijas lietošanā. (8 stundas.) Semināru vadīs EKrA docents Guntis Dišlers. Maksa par atsevišķu semināru – EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

Piektdien, 24. martā, plkst. 10.00-15.00
Seminārs SOCIĀLĀ DARBINIEKA PROFESIONĀLAIS EKVILIBRISMS SARUNĀ AR KLIENTU. Plastiskais sarunu modelis, “konteinera” sarunu modelis, sistēmiskā komunikācija. Klienta antropoloģiskā analīze. Kā atrast alternatīvas dzīvē, individualitātē, mobilitātē, uzvedībā un apziņas patoloģijās? Semināru vadīs EKrA prof. Skaidrīte Gūtmane. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

Piektdien, 7. aprīlī, plkst. 10.00-16.00
Seminārs DISKA METODE SOCIĀLAJĀ DARBĀ
DISC metode personības analīzei – tā ir pati populārākā metode pasaulē, ne velti to izmanto 40 miljoni cilvēku. Ar šī metodes palīdzību iespējams precīzāk noteikt katra darbinieka īsto vietu uzņēmumā, attiecībās ar kolēģiem un veicamo darbu. DISC metode izmanto četru kvadrantu shēmu, katrā ieliekot kādu vienu personības tipu – tas ir ērti, lai raksturotu konkrētā cilvēka uzvedības un rīcības priekšrocības un stilu komunikācijā un koleģiālā sadarbībā.
Semināru vadīs EKrA docents Guntis Dišlers. Maksa par semināru – EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

Piektdien, 7. aprīlī, plkst. 10.00-16.00
Seminārs SOCIĀLAIS DARBS AR PUSAUDŽU VECĀKIEM – motivēšana, padomdošana, atbalstīšana.
Antropoloģiskā pieeja pusaudžu personībai (Kāpēc pusaudži nevēlas paklausīt autoritātēm, pusaudžu brīvības alkas un nekaunība, noziegumu prevence un sociālais darbs). Sociālais darbs ar pusaudžu vecākiem (motivēšana, padomdošana, atbalstīšana).
Semināru vada EKrA docente, supervizore Dace Dolace, un Profesionālo audžuģimeņu apvienības “Terēze” vadītāja Ārija Martukāne, EKrA prof. profesore Skaidrīte Gūtmane. Maksa par semināru – EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai. tel. 29338605.

Piektdien, 21. aprīlī, plkst. 10.00-16.00
Seminārs APVAINOŠANĀS UN APRUNĀŠANA SOCIĀLO DARBINIEKU VIDĒ – antropoloģiskās konsekvences komunikācijā
Semināru vadīs EKrA prof. profesore Skaidrīte Gūtmane. Maksa par semināru – EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai. tel. 29338605

Piektdien, 28. aprīlī, plkst. 10.00-15.00. Seminārs tiek organizēts attālināti ZOOM platformā!
Seminārs  SASKARSMES PRASMJU PILNVEIDOŠANA SOCIĀLAJĀ DARBĀ AR MANIPULATĪVIEM UN AGRESĪVIEM KLIENTIEM
Semināru vada EKrA docente, supervizore Dace Dolace, EKrA rektore, profesore Skaidrīte Gūtmane. Maksa par semināru – EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai. tel. 29338605

Piektdien, 19. maijā, plkst. 10.00-15.00
Seminārs FORSAITA METODOLOĢIJA SOCIĀLAJĀ DARBĀ
Semināru vadīs EKrA prof. profesore Skaidrīte Gūtmane. Maksa par semināru – EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai. tel. 29338605

Piektdien, 2. jūnijā, plkst. 10.00-15.00
Seminārs KLIENTA NEREDZAMĀ UN REDZAMĀ BŪTĪBA. Ieskats sociālā darbinieka un klienta antropoloģiskajā problēmā. Cilvēka pašidentiātes kompleksie jautājumi, kuros saskaras klients kā personība ar sociālo darbinieku kā personība.
Semināru vadīs EKrA prof. profesore Skaidrīte Gūtmane. Maksa par semināru – EUR 50.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv

 

MEISTARĪBAS KLASES PEDAGOGIEM

Pavasara mācību brīvlaikā!

Trešdiena, 15. marts, plkst. 10.00-16.00
Seminārs MŪSDIENU SKOLU SISTĒMAS ANALĪZE. IZGLĪTOŠANA UN IZGLĪTOTĪBA. Izglītošana un zināšanas kā personības veidotājs process. Izglītotība kā personības pazīme. Prāts un saprāts, erudīcija un gudrība – kā atšķirt? Klasiskā izglītība versus Kompetenču izglītība – kā tā iekļaujas cilvēka izglītotības procesā? “Zelta vidusceļš” sarunās ar bērnu Semināru vadīs EKrA rektore, pedagoģijas prof. Skaidrīte Gūtmane. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605.

Ceturtdiena, 16. marts, plkst. 10.00-16.00
Seminārs GALVENĀS KĻŪDAS BĒRNU AUDZINĀŠANA DIGITĀLO PĀRMAIŅU VIDĒ. Bērns datorspēļu sociālo tīklu kontekstā: problēmas un aizliegumi. Kā rīkoties vecākiem, lai nepazaudētu bērnu uzticību? Kāpēc Y paaudze antropoloģiski neatšķiras no citām agrākajām paaudzēm? Kā iegūt bērna uzticību? Pedagoģiskā metodoloģija, kas balstās antropoloģiskajā pieejā.

Piektdiena, 17. marts, plkst. 10.00-16.00
Seminārs PUSAUDŽU SEKSUALITĀTES PROBLEMĀTIKA – realitāte, ilūzijas un pareiza pieeja no antropoloģijas zināšanu skatu punktiem. Semināru vadīs EKrA rektore, pedagoģijas prof. Skaidrīte Gūtmane, ārsts seksologs Guntis Kalnietis. Maksa par semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa e-pastu: kursi@kra.lv vai pa tel. 29338605.

 

Semināri notiek Eiropas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.
NB!
 Pēc institūciju grupu aicinājuma seminārus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par Jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 20 cilv.).

 

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSU PROGRAMMĀS IESAISTĪTIE MĀCĪBSPĒKI:

 • Prof., Dr.philol. S.Gūtmane,
 • Prof., Dr.habil.phil. J.N.Vējš,
 • Prof., Dr.theol. O.Brūvers,
 • Prof., Dr.theol. I.Hiršs-Iršs,
 • Doc., Mag.soc. J. Osis,
 • Doc., Mag.theol., supervizore Dace Dolace,
 • Prof., Dr.paed. L.Ose,
 • Asoc.prof., Dr.theol. A.Dannenfelte,
 • Docents, teol.doktorants, Mag.theol. G.Dišlers,
 • Docents, Mag.theol., priesteris A.Šabeļņiks,
 • Docents, Prof.maģ.soc.d., dr. A.Judeiks,
 • Lektore, sertific. ārste-psihiatre I.Grīnfelde,
 • Lektors, Mag.theol. Valters Dolacis,
 • Psihiatrs, seksologs G. Kalnietis.