Normatīvie akti un dokumenti

Lūdzam ņemt vērā, ka ar 2022. gada 20. maiju ir mainīts mūsu augstskolas nosaukums – EIROPAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA (saīsinājums – EKrA). Eiropas Kristīgā Akadēmija ir oficiāla Latvijas Kristīgās Akadēmijas tiesību un saistību mantiniece. Nosaukums mainīts, augstskolai ieejot plašākā sadarbības kontekstā starptautiskā mērogā.