LKrA beztermiņa akreditācijas lapa

Ar 2022. gada 20. maiju Latvijas Kristīgajai Akadēmijai mainīts oficiālais nosaukums – Eiropas Kristīgā Akadēmija (EKrA). Eiropas Kristīgā Akadēmija ir visu Latvijas Kristīgās Akadēmijas tiesību un saistību pārņēmēja.


Latvijas Kristīgās akadēmijas beztermiņa akreditācijas lapa Nr. 005, 1997.gads.

akreditācijas lapu