LKrA beztermiņa akreditācijas lapa


Latvijas Kristīgās akadēmijas beztermiņa akreditācijas lapa Nr. 005, 1997.gads.

akreditācijas lapu