Noderīgas vietnes

Cienījamie Eiropas Kristīgās akadēmijas mājas lapas apmeklētāji!

Šeit apkopoti noderīgi resursi internetā, kas palīdz pētnieciskajā darbā atbilstoši mūsu augstskolas profilam. Šī informācija tiek regulāri papildināta.

Latvijas kultūras vēsture:

Reliģijas, mitoloģija un teoloģija:

Karitāte, karitatīvais sociālais darbs:

Sakrālā māksla, ikonogrāfija: