REITINGI

U-Multirank Institutional Rankings

multirank rankings 2021

Saskaņā ar starptautisko augstskolu reitingu “U-Multirank 2021” Latvijas Kristīgā akadēmija ierindota starp septiņām Latvijas labākajām augstskolām. Šogad reitingā iekļauta informācija par 1948 augstākās izglītības iestādēm no 97 valstīm, no Latvijas reitingā piedalījās 21 augstskola (Latvijas augstskolu salīdzinājums).

LKrA Latvijas augstākās izglītības iestāžu salīdzinošās pieejas reitingā U-Multirank 2021 kopskaitā ieguvusi deviņus augstākos (A) vērtējumus institucionālajā studiju izvērtējumā sekojošās jomās: mācīšanas un mācīšanās jomā (divi A vērtējumi), pētniecībā (viens A vērtējums), zināšanu pārnesē (trīs A vērtējumi), un starptautiskās orientācijas jomā (trīs A vērtējumi).

U-Multirank ir starptautisks reitings ar alternatīvu pieeja augstskolu salīdzināšanai, ļaujot lietotājiem izveidot savu personalizēto rangu atbilstoši savām vēlmēm. U-Multirank atšķiras no pārējiem reitingiem ar to, ka tas neveido labāko vietu tabulas, bet ļauj salīdzināt iestādes ar līdzīgu institucionālo profilu. U-Multirank ierosināja izveidot Eiropas Komisija, un 2014. gadā tika publicēti pirmie U-Multirank reitinga rezultāti, kas aptvēra ap 850 augstskolu no 74 valstīm. Katru gadu reitingā novērtēto universitāšu skaits pieaug, un 2021. gadā, kad reitings tika publicēts jau astoto reizi, tajā piedalījās 1948 augstskolas no 97 valstīm.

LKrA reitingā ir iekļauta kopš 2019. gada. Aizvadītajā 2020. gadā institucionālajā studiju izvērtējumā iegūti septiņi A vērtējumi sekojošās jomās: mācīšanas un mācīšanās jomā (divi A vērtējumi), pētniecībā (viens A vērtējums), zināšanu pārnesē (divi A vērtējumi), un starptautiskās orientācijas jomā (divi A vērtējumi).

Jaunākie LKrA vērtējumi U-Multirank institucionālajā reitingā

U-Multirank universitāšu sniegumu vērtē pēc vairāk nekā 30 dažādiem kritērijiem, kas ir sagrupēti piecās darbības jomās: 1) mācīšana un mācīšanās, 2) pētniecība, 3) zināšanu pārnese, 4) starptautiskā ievirze un 5) reģionālā iesaiste. Augstskolu sniegums katrā kritērijā tiek vērtēts skalā no A (ļoti labi) līdz E (vāji).

Saistītie raksti

Latvijas Kristīgā akadēmija – starp septiņām labākajām Latvijā! U-Multirank 2021