REITINGI

U-Multirank Institutional Rankings

multirank rankings 2021

Eiropas Kristīgā akadēmijai ir piešķirts sertifikāts Vienošanās par labu praksi ārvalstu studējošo piesaistē un studiju nodrošināšanā, kas ir noslēgts starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Ārlietu ministriju un augstskolu. Vienošanās paredz, ka augstskola apņemas piesaistīt ārvalstu studentus, sekmēt pozitīvu Latvijas valsts tēlu un ar savu darbību sekmēt Latvijas augstākās izglītības starptautisku atzīšanu, kvalitāti un konkurētspēju. EKrA ir apņēmusies sniegt datus par savu darbību Eiropas Savienības augstskolu salīdzinošajā platformā U-Multirank Institutional Rankings.

Saskaņā ar starptautisko augstskolu reitingu “U-Multirank 2022” Eiropas Kristīgā akadēmija saņēmusi augstu vērtējumu. EKrA augstākās izglītības iestāžu salīdzinošās pieejas reitingā U-Multirank 2022 kopskaitā ieguvusi astoņus augstākos (A) vērtējumus institucionālajā studiju izvērtējumā sekojošās jomās: mācīšanas un mācīšanās jomā (trīs A vērtējumi), zināšanu pārnesē (divi A vērtējumi) un starptautiskās orientācijas jomā (trīs A vērtējumi). Šogad reitingā iekļauta informācija par 2202 augstākās izglītības iestādēm no 97 valstīm.

Savukārt 2021. gadā saskaņā ar starptautisko augstskolu reitingu “U-Multirank 2021” Eiropas Kristīgā akadēmija bija ierindota starp septiņām Latvijas labākajām augstskolām. Reitingā 2021. gadā tika iekļauta informācija par 1948 augstākās izglītības iestādēm no 97 valstīm, no Latvijas reitingā piedalījās 21 augstskola (Latvijas augstskolu salīdzinājums).

U-Multirank ir starptautisks reitings ar alternatīvu pieeja augstskolu salīdzināšanai, ļaujot lietotājiem izveidot savu personalizēto rangu atbilstoši savām vēlmēm. U-Multirank atšķiras no pārējiem reitingiem ar to, ka tas neveido labāko vietu tabulas, bet ļauj salīdzināt iestādes ar līdzīgu institucionālo profilu. U-Multirank ierosināja izveidot Eiropas Komisija, un 2014. gadā tika publicēti pirmie U-Multirank reitinga rezultāti, kas aptvēra ap 850 augstskolu no 74 valstīm. Katru gadu reitingā novērtēto universitāšu skaits pieaug, un 2022. gadā, kad reitings tika publicēts jau devīto reizi, tajā piedalījās 2202 augstskolas no 97 valstīm.

EKrA reitingā ir iekļauta kopš 2019. gada. 2020. gadā institucionālajā studiju izvērtējumā iegūti septiņi A vērtējumi sekojošās jomās: mācīšanas un mācīšanās jomā (divi A vērtējumi), pētniecībā (viens A vērtējums), zināšanu pārnesē (divi A vērtējumi), un starptautiskās orientācijas jomā (divi A vērtējumi). Savukārt 2021. gadā institucionālajā studiju izvērtējumā iegūti deviņi A vērtējumi: mācīšanas un mācīšanās jomā (divi A vērtējumi), pētniecībā (viens A vērtējums), zināšanu pārnesē (trīs A vērtējumi), un starptautiskās orientācijas jomā (trīs A vērtējumi).

Jaunākie EKrA vērtējumi U-Multirank institucionālajā reitingā

U-Multirank universitāšu sniegumu vērtē pēc vairāk nekā 30 dažādiem kritērijiem, kas ir sagrupēti piecās darbības jomās: 1) mācīšana un mācīšanās, 2) pētniecība, 3) zināšanu pārnese, 4) starptautiskā ievirze un 5) reģionālā iesaiste. Augstskolu sniegums katrā kritērijā tiek vērtēts skalā no A (ļoti labi) līdz E (vāji).

Saistītie raksti

Eiropas Kristīgajai akadēmijai augsts vērtējums U-Multirank 2022 augstskolu reitingā

Latvijas Kristīgā akadēmija – starp septiņām labākajām Latvijā! U-Multirank 2021