Studentu uzņemšana

Tikai šajā augstskolā apgūstamas ekspertu augsti novērtētas un līdz 2021.-2022. gadam akreditētas studiju programmas:

2021./2022. studiju gadam studentu uzņemšana visās studiju programmās sākas no 1. jūlija, pieteikties studijām var līdz 31. augustam.

Uzņemšana e-studijās (datorizētās tālmācības studijās) norit visu gadu.

Kā pieteikties?

 1. Aizpildi elektronisko Pieteikuma-veidlapu,
 2. Sagatavo iesniedzamos dokumentus un dodies uz augstskolu.
 3. Noslēdz Līgumu par izglītības iegūšanu.
 4. Līdz Līgumā noteiktajam datumam jāsamaksā dokumentu noformēšanas maksa 50 EUR.
 5. Ja vēlies noslēgt Līgumu par studijām e-studiju formā (datorizētā tālmācība), bet nevari ierasties augstskolā un izdarīt to klātienē – atsūti dokumentu kopijas pa pastu. Vidējās izglītības un uzvārda maiņas dokumentu kopijām (ja nepieciešams) ir jābūt notariāli apstiprinātām. Pases kopijai apstiprinājums nav nepieciešams. Līgumu saņemsi pa pastu un pēc parakstīšanas tas jānosūta atpakaļ uz augstskolu.

Studiju apmaksa
Studiju apmaksa EKrA notiek saskaņā ar augstskolas apstiprinātajiem izcenojumiem (Senāta sēdes protokols Nr. 9 (14.06.2023.; studiju maksas stājas spēkā ar 01.07.2023.):

ProgrammaPilna laika studijasEKrA absolventiemNepilna laika studijas
 EUR EUREUR
“Bībeles māksla”, bakalaurs2050 (205) 
“Bībeles māksla”, maģistrs2600 (260) 2200 (220)
“Teoloģija”, bakalaurs1350 (135)1350 (135)
“Teoloģija”, maģistrs1500 (150) 
“Karitatīvais sociālais darbs”, bakalaurs1550 (155)1500 (150)
“Karitatīvais sociālais darbs”, maģistrs 1650 (165)1700 (170)
“Sociālais darbs” 2.līmeņa profesionālā programma1500 (150)
“Sociālās uzņēmējdarbības vadība”, profesionālais maģistrs 1550 (155)
“Supervīzija”, profesionālais maģistrs1650 (165)1700 (170)
 1. Apmaksa par studijām tiek veikta katru gadu saskaņā ar Studiju līguma Pielikumā norādīto Maksājuma grafiku.
 1. Apmaksu par studijām var veikt vienā, divos vai desmit maksājumos.
 1. Maksājot desmit daļās, tiek piemērots uzcenojums 5% visās studiju programmās.

Lai pieteiktos studijām, nepieciešami šādi dokumenti:

 • personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) kopija, uzrādot oriģinālu;
 • bakalaura programmu reflektantiem – vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu; centralizēto eksāmenu sertifikāta kopija, uzrādot oriģinālu,
 • maģistrantūras reflektantiem – dokumenti par vidējo un bakalaura izglītību (kopijas, uzrādot oriģinālus),
 • 4 fotogrāfijas,
 • maksa par dokumentu noformēšanu studijām un “iepazīšanās maksājums” (skat. augstāk) 50 EUR.

EKrA Studiju daļas darba laiks: katru darbadienu 10.00 – 17.00. EKrA Studiju daļas vadītāja: Agnese Sējāne, e-pasts akademija@kra.lv. Tālr. 6775 3360

Kā un kādus valsts galvotos kredītus studenti var saņemt?

EKrA reflektantiem ir iespēja pieteikties valsts galvotam studiju kredītam.

Studenti var saņemt divu veidu galvotos kredītus:

Studiju kredīts ir aizdevums maksai par studijām (arī nepilna laika jeb neklātienes studijām) pilnā apjomā vai daļēji.

Studējošo kredīts ir aizdevums ikdienas tēriņiem līdz 344 EUR mēnesī pilna vai nepilna laika studentiem (līdz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas).

Kredīts ir pieejams gan ES/EEZ pilsoņiem un nepilsoņiem un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja studijām Latvijas akreditētu un licencētu augstskolu studiju programmās gan bakalauriem, gan maģistriem un doktorantiem.

Esošie studiju un studējoša kredīti neierobežo kredīta saņemšanu studiju turpināšanai.

Kā noformēt kredītu?

 1. Kad EKrA Studiju daļā students ir noslēdzis Studiju līgumu par studijām un imatrikulēts izvēlētajā studiju programmā, var pieteikties valsts garantētam studiju kredītam. Privātpersonas galvojums nav nepieciešams. Valsts ir vienīgais galvotājs pilnā apmērā. Garantiju (valsts galvojumu) sniedz finanšu institūcija ALTUM.
 2. Pēc tam, kad ir noslēgts studiju līgums, students aizpilda studiju kredīta Pieteikuma formu internetbankā. No 2020. gada 1. jūnija studiju kredītus izsniedz SWEDBANK bez aizdevuma noformēšanas maksas. Pieteikuma forma atrodama šeit.
 3. Pēc pieteikuma saņemšanas banka pārbauda augstskolas sniegto informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) par tavu uzņemšanu, un izvērtē tavu kredītvēsturi un maksātspēju. Par pieņemto lēmumu informē pa telefonu un vienojas par tālākajām darbībām. Līgumu paraksta internetbankā vai filiālē. Pēc studiju kredīta līguma parakstīšanas veic pārskaitījumu mācību iestādei.

NB! No 2020. gada 1. jūnija studiju un studējošo kredītus ar valsts galvojumu izsniegs SWEDBANK. Procentu likme ir 3,5% gadā + 6 mēnešu Euribor, bet ne mazāk par 0.

Kredīta izmaksa:

Studiju kredītam – 2 reizes gadā, bankai pārskaitot summu uz augstskolas kontu,

Studējošā kredītam – katru mēnesi (izņemot jūliju un augustu), pārskaitot uz studenta kontu SWED bankā katru mēnesi (15. datumā).

Kredītus pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma (akadēmiskā atvaļinājuma) laikā.

Kad kredīts jāatmaksā?

Studiju kredīta pamatsummu un procentus jāsāk atmaksāt 12-ajā mēnesī pēc diploma saņemšanas. Vai 3-ajā mēnesī pēc studiju pārtraukšanas (studiju kredīta procentus jāsāk maksāt no nākamā mēneša pēc studiju pārtraukšanas). Studiju kredīta procentus (ieskaitot studiju pārtraukumu līdz 731 dienai), kā arī 11 mēnešus pēc studiju pabeigšanas (ar diplomu), subsidē valsts.

Studējošā kredītam – par studējošo kredītu procenti kredītu jāsāk maksāt studiju laikā. Pamatsummu jāsāk atmaksāt 12-ajā mēnesī pēc diploma saņemšanas, jeb gadu pēc augstskolas beigšanas.

Atmaksas datumu var izvēlēties izvēlies no mēneša 1. līdz 28. datumam.

Kredīta atmaksas termiņš:

Kredīts jāatmaksā 10 gadu laikā no kredīta atmaksas sākšanas dienas, ja kredīta summa pirmajā atmaksas dienā nepārsniedz 20 000 EUR. Ja kredīta summa, uzsākot kredīta atmaksu, ir lielāka par 20 000 EUR, kredīts jāatmaksā 15 gadu laikā no kredīta atmaksas uzsākšanas.

Kredīta pamatsummas atmaksas termiņu var pagarināt, ja students:

 1. Turpina studijas citā studiju līmenī vai studiju programmā (ar nosacījumu, ka pārtraukums starp studijām nepārsniedz 11 mēnešus),
 1. Ja kredītņēmējs saņem bezdarbnieka statusu, pamatsummas maksājumi gan studiju, gan studējošā kredītam tiek atlikti uz bezdarba laiku, bet ne ilgāk kā līdz 12 mēnešiem,
 2. Ja kredītņēmējam studiju laikā vai pēc augstākās izglītības iestādes absolvēšanas piedzimst bērns (arī ja kredītņēmējs adoptē bērnu), kredītņēmējam valsts dzēš studējošā kredītu 30% apmērā no neatmaksātās summas uz kredītņēmēja kredīta dzēšanas pieteikuma iesniegšanas dienu par katru bērnu pēc tam, kad kredītņēmējs ir pabeidzis studijas. Ja abi vecāki ir kredītņēmēji, minētais nosacījums attiecas uz abiem vecākiem.
 3. Kopumā visu studiju kredītu atmaksas sākšanas termiņš nevar pārsniegt 10 gadus no pirmā kredītlīguma noslēgšanas brīža par studiju kredītu, kas ir garantēts ar ALTUM garantiju.

Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā

Biežāk uzdotie jautājumi:

 1. Augstas kvalifikācijas pasniedzēji, pārskatāma administrācija un labas bāzes zināšanas daudzveidīgai darbībai. Augsti novērtēta studiju virzienu akreditācija.
 2. Kur dzīvot? – Kopmītnes Akadēmijai nav, taču liela daļa studentu privāti īrē kādu dzīvokli vai istabu Jūrmalā. Jaunā mācību gada sākumā ir daudz piedāvājumu no privātpersonām par salīdzinoši zemu maksu istabai vai pat dzīvoklim (lētāk ir īrēt kopā ar citiem studiju biedriem). Cenas pēc vienošanās ar saimniekiem.
 3. Vai man jābūt kristietim, lai studētu EKrA? – Nav obligāti.
 4. Kādi pakalpojumi ir pieejami studentiem? – Studiju darbam ir iespējams izmantot internetu, izgatavot kopijas, izmantot Zinātnisko bibliotēku un lasītavu. Akadēmijā ir kapela. Augstskola atrodas blakus Jūrmalas Slimnīcai, netālu ir tirdzniecības centrs RIMI u.c.
 5. Kāda ir ikdienas noskaņa Akadēmijā? – Rosīga, pozitīva un atbalstoša. Tā nav svētulīga, bet rosina kritiski domāt.
 6. Kā iespējams veikt maksājumus par studijām?- Maksājumus par studijām Akadēmijā var veikt gan skaidrā naudā, maksājot par katru mēnesi EKrA grāmatvedībā, gan arī ar bankas starpniecību. EKrA rekvizītus var atrast sadaļā Kontakti.