Zinātniskās datubāzes

Zinātniskās datubāzes

EBSCO-Information services – multidisciplinary database

Central & Eastern European Academic Source – is a research database of full-text scholarly journals published in central and eastern European countries. Recently updated to include double the full-text journal content, this multidisciplinary and multilingual database covers many subjects including business, economics, history, STEM and law. Content includes 2,000+ full-text titles (with more than 1,350 newly added full-text publications). Multilingual content represents 60 languages. Subjects include business, economics, education, humanities, history, international relations, law, literature, medicine, politics, social sciences, STEM.

ATLA Religion Database with ATLA Serials – is produced by ATLA, a membership association of collectors and connectors in religion and theology, and combines the premier indexing from Atla Religion Database® (Atla RDB®) with AtlaSerials® (Atlas®), one of Atla’s online full-text collections of major religion and theology journals. Content includes: Full-text content from more than 360 journals; More than 2.9 million records; Indexing of more than 2,375 journals, more than 1,075 of which are currently being indexed; More than 279,000 essay records, More than 980,000 review records; More than 430,000 book records.

SocIndex with Full Text – is a robust sociology research database. It provides full-text, peer-reviewed sociology journals covering many studies including gender studies, criminal justice, social psychology, racial studies, religion and social work. SocINDEX with Full Text covers a broad range of studies, including gender studies, criminal justice, social psychology, religion, racial studies and social work. Content Includes: 471 active, full-text, non-open access journals and magazines;  456 active, full-text, peer-reviewed, non-open access journals; 166 active, full-text, peer-reviewed, non-open access journals with no embargo; 365 active, full-text, non-open access journals indexed in Web of Science or Scopus.

Psychology and Behavioral Sciences Collection is a comprehensive database covering information concerning topics in emotional and behavioral characteristics, psychiatry & psychology, mental processes, anthropology, and observational & experimental methods. This is the world’s largest full text psychology database offering full text coverage for nearly 400 journals.

eBook Academic Collection contains a large selection of multidisciplinary e-books representing a broad range of academic subjects. The breadth of information available through this package ensures that students and scholars will have access to information relevant to their research needs. This collection includes 200,000+ titles from leading university presses such as Oxford University Press, MIT Press, State University of New York Press, Cambridge University Press, University of California Press, McGill-Queen’s University Press, Harvard University Press and many others. Additional academic publishers include Elsevier, Ashgate Publishing, Taylor & Francis, Sage Publications and John Wiley & Sons. All titles are available with unlimited user access. Subject coverage includes: art, business and economics, education, language arts and discipline, literary criticism, medical, performing arts, philosophy, poetry, political science, religion, social science, technology and engineering, other academic fields.

Video tutorials: We would also like to present short videos helping libraries to promote trial access to EBSCO databases among end users

 

EKrA ir noslēgti līgumi ar Latvijas Nacionālo bibliotēku par regulāru iespēju lietot zinātnisko rakstu datu bāzes.

Abonētie e-resursi caur Latvijas Nacionālo bibliotēku:

 • Cambridge University Press – humanitāro un sociālo zinātņu e-žurnāls pilnteksta datu bāze;
 • Cambridge Journals Online;
 • EBSCO-host – daudznozaru datu bāze;
 • Cambridge Companions Online: rokasgrāmatu kolekcija, informācija par pasaules zinātniekiem un māksliniekiem;
 • Science Direct;
 • SCOPUS – izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko publikāciju datu bāze;
 • Encyclopaedia Britannica, academic edition;
 • Dawsonera – e-grāmatu platforma, kas apvieno grāmatas par filozofiju, IT tehnoloģijām, sociālajām zinātnēm, vēsturi;
 • CREDO-REFERENCE – uzziņu materiāla datu bāze no 70 dažādām izdevniecībām;
 • EMERALD – izdevniecība; izdotās grāmatas elektroniski;
 • BiblioRossica – Academic Studies Press (Boston, USA) izdevniecības izstrādāta platforma akadēmiķiem un pētniekiem, apvieno mūsdienu Krievijas, Austrumeiropas iedzīvotājiem būtiskas tēmas;
 • Latvijas Nacionālā Digitālā Bibliotēka: http://gramatas.indb.lv/#allThemes;

EKrA ir vienošanās Memorands ar Lietuvas Sv.Ignācija Lojolas Lietišķo zinātņu Universitāti un Klaipēdas Universitāti par zinātnisko datu bāžu lietošanu izejošajiem studentiem un mācībspēkiem. Tieši Sv.Ignācija Lojolas Universitātē studējošie un mācībspēki izvēlas ERASMUS+ mobilitātei, kā arī blakus esošo Kolpinga Lietišķo zinātņu universitāti, – Memoranda noslēgšana ir vērtīgs atbalsts akadēmiskajam darbam ERASMUS+ mobilitātes laikā.

NZDIS Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēma – Zinātniskajās institūcijās akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistrs; Zinātnisko institūciju reģistrs; LZP eksperti; Pētniecības projektu konkursi; Zinātniskās darbības projektu un rezultātu datubāze; Konkursi uz akadēmiskajiem amatiem

 

E-žurnālu datubāzes:

Pētījumu un publikāciju datu bāze – Pārresoru koordinācijas centrs: Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus un sniedz ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

ResearchGate – open search platform with more than 35 mil articles; Social networking for scientists.

Directory of Open Access Journals – DOAJ piedāvā bezmaksas pieeju zinātnisko žurnālu rakstu pilnajiem tekstiem. Raksti pieejami visdažādākajās zinātņu jomās, dažādās valodās. Šobrīd pieejami jau vairāk nekā 19 290 žurnāli, no kuriem jau ap 13 105 žurnālos iespējams meklēt pēc rakstu nosaukumiem un atslēgas vārdiem. DOAJ pieejami jau ap 8 832 606 rakstu.

Stenfordas Universitātes Bibliotēkas izdevniecība HighWire Press – piedāvā brīvu pieeju vairāk nekā 1,5 milj. rakstu pilnajiem tekstiem. Iespējams arī meklēt citu izdevēju žurnālos, taču pieeja citu izdevniecību žurnālu rakstiem ir ierobežota. Kopā datubāzē ir vairāk nekā 4 milj. raksti no vairāk nekā 1000 žurnāliem.

The EZB Electronic Journal Library – Žurnālu datubāze dažādās valodās un dažādās nozarēs. Daļai žurnālu pieejami rakstu pilnie teksti –

E-journals.org – Providing links to the the worlds’ electronic journals

Elibrary.ru – Bажнейшая научная электронная библиотека России с более 30 000 журналами, более 12 миллионами статей

International Scientific Publications – Peer-reviewed open access journals

JURN – 3,000 links to selected arts & humanities e-journals.  Journals listed are either free, or offer significant free content

Science Online – Leading full-text scientific database offering journal articles and book chapters from more than 2,500 journals and almost 20,000 books

SIAM Journal Online – Building cooperation between mathematics and the worlds of science and technology

Scientific Journals International (SJI) – izdod vairāk nekā 100 zinātniski recenzētus brīvpieejas žurnālus visās nozarēs

Springer Link – Providing researchers with access to millions of scientific documents from journals, books, series, protocols and reference books

LIBER – The journal of the Association of Eurpoean research libraries

Brīvpieejas datubāzes un vārdnīcas

E-resursi

E-grāmatu datubāzes

 • Wikibooks piedāvā mācību grāmatas jeb moduļus dažādu nozaru un izglītības pakāpju studentiem. Elektroniskās grāmatas ir atvērta satura (open-content), ko jebkurš var rediģēt un papildināt. Grāmatu kolekcija ietver informāciju par dažādām jomām – māksla, bioloģija, bizness un ekonomika, datorzinātne, izglītība, vēsture, valodniecība un literatūra, matemātika u.c. Lielākā daļa grāmatu ir angļu valodā, bet pieejamas arī vācu un citu valodu Wikibooks versijas.
 • Bibliomania – piedāvā lasīt, studēt un pētīt, izmantojot vairākus tūkstošus e-grāmatu.
 • Digital Book Index – piedāvā pieeju zinātniskajai literatūrai un daiļliteratūrai, vairāk nekā 130 000 nosaukumiem no vairāk nekā 1800 izdevējiem. Ap 90 000 no šīm grāmatām, tekstiem un citiem dokumentiem ir bezmaksas
 • E-grāmatas matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, medicīnas, tehnikas, ekonomikas, ģeoloģijas, astronomijas un filozofijas nozarēs krievu valodā.
 • Biznesa portāls nodrošina pieeju vairāk nekā 70 elektroniskajām grāmatām biznesa, finanšu un psiholoģijas jomās krievu valodā. Portāls adresēts pasniedzējiem, studentiem, kā arī citiem interesentiem. Elektroniskās bibliotēkas izmantošana ir vienkārša, visas grāmatas sakārtotas alfabētiski pēc autora.
 • Ru jeb Maksima Moškova bibliotēka darbojas jau kopš 1994. gada un katru dienu tiek papildināta ar jaunām e-grāmatām, to fragmentiem un citām elektroniskajām publikācijām. Iespējams lasīt gan krievu autoru darbus, gan arī ārzemju autoru darbu tulkojumus krievu valodā. Iekļauta antīkā, klasiskā un modernā literatūra, fantastika, detektīvi, bērnu literatūra, dzeja, tehniskie apraksti, kā arī materiāli par vēsturi, tūrismu, kara mākslu, zinātni, kultūru u.c. tēmām. Pieejami arī mūzikas faili un fotoarhīvs.

Bibliotēku resursi