Starpdisciplinārās pētniecības institūts (SPI)

Reģistrēts Zinātnisko institūciju reģistrā 27.03.2013.

Institūta direktore: Prof., Dr. philol. Skaidrīte Gūtmane.

Institūtā strādā 6 vadošie pētnieki un 2 pētnieki.

Kontakti: instituts@kra.lv; tālr. (+371) 29 266 532.

SPI darbi publicēti “Latvijas Kristīgās akadēmijas Zinātniskajos Rakstos” (skat. mājas lapas sadaļu LKrA izdevumi).

SPI par savas darbības mērķi izvirza zinātnisku pētniecību starpdisciplinārā perspektīvā, lietojot integratīvās teoloģijas metodoloģiju – sadurei starp teoloģiju un Eiropas Komisijas Sociālās agendas aktualitātēm. SPI stratēģiskā platforma balstās sadarbībā ar EK organizāciju EZA (European Center for Workers’ Questions), kura aptver 36 augstākās izglītības iestādes un sociālā dialoga izglītības centrus Eiropā.

Pētniecība klimata pārmaiņu jomā – raugoties uz to no teoloģiskā, antropoloģiskā un sakrālās mākslas mantojuma leņķa

SPI strādā pie pētniecības Eiropas ikonogrāfijas un skriptoloģijas jomā.

Īpašs pētniecības objekts ir Eiropas Sociālās Agendas virzienos, saistīti ar sakrālās mākslas mantojumu (vēsture, aksioloģija, metodoloģija).

Zināšanu jomu mijiedarbības izpēte, kas izriet no krasas sociālās, ekonomiskās un politiskās paradigmas nomaiņas globalizācijas un IT dominantes pasaulē. Minēto procesu analīze balstās patristiskajā antropoloģijā, kas ir antikvāra inovācija 21. gs. tehnoloģiju pasaulē.

Korporatīvās pētniecības darba galvenie virzieni:

Starptautiskās sadarbības vērtības:

 • Integratīvās teoloģijas metodes lietojums starpdisciplinārajā pētniecībā
 • Dažādu zināšanu jomu mijiedarbības izpēte
 • Aktīvu pētniecisko tīklu veidošana un zināšanu pārnese, balstoties uz oriģinālām platformām
 • Sadarbības platformas Baznīcas vērtību īstenošanā

Ar 2019. gadu SPI piedalās Klaipēdas Universitātes (LT), Malmes Universitātes (SE), Varšavas Universitātes (PL), Bjelostokas Universitātes (PL) un Latvijas Kristīgās akadēmijas (LV) starpaugstskolu projektā “Sociālās profesijas jaunatnes atbalstam Eiropas solidaritātes kontekstā” (projekta nr. 2019-1-PL01-KA203-065091). Projekta vadītāja – prof. Skaidrīte Gūtmane.

2020. gada maijā LKrA tika organizēts metodoloģisks starpdisciplinārs seminārs studentiem  “Klimata izmaiņu pētniecība humanitāro zinātņu perspektīvā”. Lektori un pētnieki no Latvijas Kristīgās akadēmijas izskaidroja Integratīvās Teoloģijas metodoloģijas (ITM) lietojumu un ieguvumu starpdisciplinārajā pētniecībā.

2020. gadā ir uzsākts pētniecības projekts par sociālā darba studiju programmu prasmju un prakses komponentu optimizēšanu.

2020. gadā ir uzsākta apmācības programma jaunajiem skolotājiem un asistentiem.

 

Universitātes un akadēmijas, ar kurām SPI ir partnerattiecības:

 • Academy of European Culture and Art (NE)
 • Bethlehem University (PA)
 • Israel Antiquities Authority (IL)
 • Rockefeller Museum (IL)
 • Sofia University St. Kliment Ohridski (BU)
 • Diaconia University of Applied Sciences (FI)
 • ECAC (European Continental Art Centre, NE)
 • EUROCS (European Organization for Civic Responsibility) (BE)
 • EASSW (European Association of Schools of Social Work) (NE)
 • EZA (European Center for Workers’ Questions) (D)
 • Finnish Theological institute (FI)
 • Ansgar University College and Theological Seminary (NO)
 • IASSW (International Association of Schools of Social Work)
 • IDC (International Deaconate Center) (D)
 • IMH Institute of Mental Health (Semmelweis University) (HU)
 • Orthodox Academy of Crete (GR)
 • Sankt Georgen Graduate School of Philosophy and Theology (D)
 • St. Ignatius Loyola College (LT)
 • IXE Group – Initiative of Christians for Europe (FR)
 • Jerusalem University (IL)
 • Kolpingo University of Applied Sciences (LT),
 • Lithuanian University of Educational Sciences (LT)
 • Mullsjo Folkhogskole (SE),
 • Semaines Sociales de France (FR)
 • Semmelweis University (HU)
 • Babes-Bolyai University (RO)
 • Oradea University (RO)
 • University of Tartu (EE)
 • Klaipeda University (LT)
 • University of Bielostock (PL)
 • University of Cologne (D)
 • University of Malmoe (SE)
 • Vilnius Academy of Fine Arts, Kaunas Art Academy (LT)
 • Vytautas Magnus University, Kaunas (LT)
 • Институт Синергийной антропологии (RU)
 • Российский Государственный Социальный университет (RU)

Pētnieciskie centri un tīkli:

 • ECAC (European Continental Art Centre) (NE)
 • Association of Christian Artists (NE)
 • THE EUROPEAN EXPERIENCE
 • CIRIUS (The Danish Centre for International Cooperation and Mobility in Education and Training) (DK)
 • EZA (European Center for Workers’ Questions) (D)
 • ANSE – European Association for Supervision
 • NACSW – Association of Christian Social Workers
 • EUROCS (Research Organization of European Civic Society) (BE)
 • HIVA (Higher Institute for Labor Studies) (BE)
 • Global Association of Social Workers
 • IDC (Internationales Diakonatszentrum – International Deaconate Center) (D)
 • IXE Group – Initiative of Christians for Europe (FR)
 • Semaines Sociales de France (FR)
 • Scandinavian Association for Social Work

Baznīcu organizācijas

Latvijā:

 • Latvijas Pareizticīgās Baznīca
 • Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca
 • Romas Katoļu Baznīca Latvijā

Starptautiskās baznīcu organizācijas:

 • Christian Trade Unions Europe
 • ECEN – Eiropas Kristiešu kustība vides aizsardzībai
 • European Christian Convention
 • IDC – International Deaconate Center (D)
 • IXE – Kristiešu iniciatīvas Eiropai (FR)
 • SAM – Zviedrijas Alianses Misija
 • Starptautiskā Bībeles skolu asociācija (Mineapole, ASV)
 • Skarpnakas Luterāņu draudze (Stokholma, SE)
 • Peñasquitos Luterāņu draudze (San Diego, ASV)
 • RENOVABIS –  Katoļu Baznīcas Vācijā sadarbības organizācija ar Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm (D)