Bibliotēka

  • LKrA bibliotēka ir saņēmusi kvalitātes apzīmējumu „Zinātniskā bibliotēka”.
  • Publikāciju skaits virs 13 000 dažādās valodās, starp tām unikāli un seni izdevumi. Krātuves saturs veidots atbilstoši visu studiju programmu vajadzībām.
  • Starpbibliotēku abonements.
  • Brīvpieejas lasītava, datorlasītava, Wi-Fi pieslēgums.
  • Kopēšana.
  • Bibliotēkā pieejami katra mācību kursa kompendiji, kas palīdz apgūt mācību kursa vielu.

LKrA Zinātniskās bibliotēkas grāmatu katalogs