Doktorantūra

2017. gada oktobrī LKrA noslēdza līgumu ar Klaipēdas Universitāti, Kolpinga Lietišķo zinātņu universitāti (Kauņā) un Sv. Ignācija Lojolas Lietišķo zinātņu universitāti (Kauņā) un Laplandes Universitāti par bezmaksas studiju iespējām sociālā darba doktorantūrā Somijā.

2012. gadā Eiropas Sociālā fonda projekta “Augstākās izglītības kvalitātes izvērtēšana Latvijā” noritēja Eiropas un vietējo ekspertu darbs arī Latvijas Kristīgajā akadēmijā. Eksperti rekomendēja augstskolai uzsākt darbu pie vismaz divu doktorantūras studiju programmu izveides. Viena no ekspertēm LU prof. S.Krūmiņa-Koņkova atzina: “Augstskolas mācībspēki apliecina pašu augstāko akadēmiskā darba kvalitāti un augstskolas spēks ir metodoloģiskā ekselence.” Visu programmu eksperti rekomendēja doktorantūru izveidi.

Doktorantūras studijas Sociālajā darbā un Karitatīvajā sociālajā darbā tagad ir iespējamas!
Eiropas Kristīgā akadēmija, Klaipēdas Universitāte (Lietuvā) un Laplandes Universitāte (Somijā) ir noslēgušas Konsorcija līgumu par doktorantūras studijām sociālā darba jomā. Tas ir liels ieguvums visiem, jo Latvijā Zinātņu nozaru klasifikatorā nav nozares “sociālais darbs”, tāpēc studēgribētāji startēja nozarē “Socioloģija”.

DOKTORANTŪRAS SKOLA – domāta tiem sociālajiem darbiniekiem vai sociālo jomu speciālistiem, kuri grib sagatavoties inovatīvām studijām konsorcijā (EKrA, Klaipēdas Universitāte, Laplandes Universitāte). Laiks: katru studiju gadu no 1. marta līdz 25 maijam. Rektore prof. Skaidrīte Gūtmane ir Sociālā darba Doktorantūras Skolas organizācijas komisijas locekle.

Doktorantūras sagatavošanas skolas ilgums – 2 mēneši. Mācībspēki – doktorantūras skolu vadīs mācībspēki no Klaipēdas Universitātes un Laplandes Universitātes.

Sīkāka informācija pa telefonu 29266532, vai nosūtot motivācijas vēstuli līdz tekošā gada 10. oktobrim: rektore@kra.lv Pretendentiem jāpiedalās sarunā ar doktora studiju programmas vadītāju prof. Skaidrīti Gūtmani un doc. Aivaru Lasmani.

JAUNUMS! DOKTORANTŪRAS SKOLA 2023. G. AUGUSTĀ!

ECA organizes together with Klaipeda University (LT) and with the support of DOCTORAL SCHOOL of University of Lapland (FI), a series of online lectures as part of the online doctoral course “Social work research as a practice of transparency”.

The course will spread over 4 training days, each consisting of two main parts.

Target audience: all PhD researchers in the field of social work can enrol for this Doctoral School.

Topic: As social work as an academic discipline is normative, researchers need to make this normativity transparent. This implies that different areas of choice in research are critically analysed and choices are made explicit. Main question is: what are the methods to be used and how they to be used.

Dates: August 2-5, 2023. Application forms must be sent in till July 31 (rektore@kra.lv).