Doktorantūra

2017. gada oktobrī LKrA noslēdza līgumu ar Klaipēdas Universitāti, Kolpinga Lietišķo zinātņu universitāti (Kauņā) un Sv. Ignācija Lojolas Koledžu (Kauņā) un Helsinku Universitāti  par bezmaksas studiju iespējām sociālā darba doktorantūrā Somijā.

2012. gadā Eiropas Sociālā fonda projekta “Augstākās izglītības kvalitātes izvērtēšana Latvijā” noritēja Eiropas un vietējo ekspertu darbs arī Latvijas Kristīgajā akadēmijā. Eksperti rekomendēja augstskolai uzsākt darbu pie vismaz divu doktorantūras studiju programmu izveides. Viena no ekspertēm LU prof. S.Krūmiņa-Koņkova atzina: “Augstskolas mācībspēki apliecina pašu augstāko akadēmiskā darba kvalitāti un augstskolas spēks ir metodoloģiskā ekselence.” Visu programmu eksperti rekomendēja doktorantūru izveidi.

Doktorantūras studijas Sociālajā darbā un Karitatīvajā sociālajā darbā tagad ir iespējamas!
Latvijas Kristīgā akadēmija, Klaipēdas Universitāte (Lietuvā) un Laplandes Universitāte (Somijā) ir noslēgušas Konsorcija līgumu par doktorantūras studijām sociālā darba jomā. Tas ir liels ieguvums visiem, jo Latvijā Zinātņu nozaru klasifikatorā nav nozares “sociālais darbs”, tāpēc studēgribētāji startēja nozarē “Socioloģija”.

JAUNUMS!

DOKTORANTŪRAS SKOLA – domāta tiem sociālajiem darbiniekiem vai sociālo jomu speciālistiem, kuri grib sagatavoties inovatīvām studijām konsorcijā (LKrA, Klaipēdas universitāte, Laplandes universitāte ). Laiks: katru studiju gadu no 1. marta līdz 25 maijam.

Doktorantūras sagatavošanas skolas ilgums – 2 mēneši. Mācībspēki – doktorantūras skolu vadīs mācībspēki no Klaipēdas universitātes un Laplandes universitātes.

Sīkāka informācija pa telefonu 29266532, vai nosūtot motivācijas vēstuli līdz tekošā gada 10. oktobrim: rektore@kra.lv Pretendentiem jāpiedalās sarunā ar doktora studiju programmas vadītāju prof. Skaidrīti Gūtmani un doc. Aivaru Lasmani.