Vēsture un tradīcija

Īsa Latvijas Kristīgās akadēmijas vēsture faktos.

 • 1993.13.05. – LR Izglītības un zinātnes ministrijas licence.
 • 1997. gada beigās – pirmā valsts un starptautiskā akreditācija.
 • 1994. gadā sākās ilggadīga piedalīšanās arheoloģiskās izpētes projektā „Emmaus-Latroun” Izraēlā, kur LKrA pasniedzēji un studenti kopā ar Somijas Teoloģijas institūta, Vācijas un Izraēlas Senlietu pārvaldes speciālistiem strādāja izrakumos Svētajā zemē.
 • Kopš 1995. gada ilgtermiņa sadarbība ar Israel Antiquities Authority un Rockefeller Museum (Izraēla) – piedalīšanās starptautiskajās arheoloģiskajās ekspedīcijās, antīkās mākslas un rokrakstu pētniecība Bībeles un jūdu-kristiešu mantojuma kontekstā.
 • Vairākkārt apmeklējot Ortodoksās Baznīcas sv. lielmocekles Katrīnas klosteri Sinajā, sākās LKrA pievēršanās Baznīcas tēvu mantojumam teoloģijā.
 • Latvijas Kristīgā akadēmija atbalsta kvalitatīvas augstākās izglītības sintēzi ar vērtību orientāciju. Akadēmijas mācībspēki savu intelektuālo darbu balsta Baznīcas tradīcijā, tajā pašā laikā risinot aktīvu dialogu ar sociālajām un humanitārajām zinātnēm, kā arī aktīvi piedaloties sociālajā dialogā.
 • Bībeles mākslas nodaļa un tās akadēmiskās studiju programmas ir tapušas sadarbībā ar ikonogrāfijas speciālistiem Latvijā, Krievijā, Sinajā un Izraēlā. Ikonogrāfija tiek pasniegta un attīstīta saskaņā ar Baznīcas kanonu.
 • 1998. gadā notika pirmais Akadēmijas studentu izlaidums. Tā laika noskaņojumu atspoguļo Valsts Prezidenta Gunta Ulmaņa vārdi, kas ierakstīti Atzinības rakstā LKrA rektorei: „Jūsu augstskolas darbs skaidri apliecina veiksmīgu izglītības sintēzi ar kristīgo ticību mūsu laikā, kad visi esam liecinieki savas jaunās valsts tapšanai”.
 • 2003. gadā tika izveidota Starptautiska Atbalsta Padome abpusējai sadarbībai un Līgumā nostiprinātu autortiesību nodrošināšanai (Izraēla, Zviedrija, Norvēģija, ASV, Vācija un Beļģija).
 • 2003. gadā LKrA kļūst par Eiropas universitāšu hartas locekli, kas ļauj izvērst plašus sadarbības kontaktus ar citu valstu augstskolām. Aktīva līdzdalība Boloņas procesa ERASMUS programmās ļauj izvērst plašus līguma kontaktus ar augstskolām visā Eiropā. LKrA sadarbojas ar augstskolām un pētnieciskajiem centriem Somijā, Vācijā, ASV, Rumānijā, Ungārijā, Grieķijā, Izraēlā, Lietuvā, Igaunijā, kā arī ar  katoļu un pareizticīgo organizācijām un Eiropas Komisijas pētnieciskajiem centriem (EK organizācijas EZA, EUROCS, EUROFEDOP, Semaines Sociales de France, IXE Group, IDC, CAC u.c.).
 • 2006. gada septembrī Akadēmija atsāka darbu pilnībā rekonstruētajā ēkā Bulduros, jūras krastā. Studentiem un mācībspēkiem ir atvērtas gaišas, ērtas telpas un auditorijas, mākslinieku darbnīcas, Zinātniskā bibliotēka, sava kafejnīca. Tas viss – brīnišķīgas dabas vidū.
 • Kopš 2006. gada Latvijas Kristīgā akadēmija strādā ar LPB Metropolīta Aleksandra svētību.
 • Akadēmijā attīstās savas zinātniskās un pedagoģiskās tradīcijas. 2002. gada maijā pirmo reizi Akadēmijas vēsturē tika piešķirts Goda doktora grāds (Doctor Honoris Causa) Dr. Viljamam Bellam (Sietlas SHUV pētnieciskais institūts, ASV). 2003. gadā DrHC saņēma Dr. Volfgangs Vāgners no Vācijas. 2007. gadā DrHC saņēma LPB Metropolīts Aleksandrs – pirmais gadījums Latvijā, kad Baznīcas vadītājam tiek piešķirts augstskolas goda tituls. 2008. gadā DrHC saņēma Saeimas deputātes Aija Barča un Baiba Rivža. 2010. gadā DrHC saņēma Norvēģijas Evaņģēliski Luteriskās Koledžas direktors Jans Gosners un Zviedrijas Alianses Misijas bij. prezidents Eskils Albertsons. 2011. gadā DrHC saņēma Penaskitos Luterāņu baznīcas māc. Džeralds Borgijs (Kalifornija, ASV). 2014. gadā DrHC saņēma Dr.psych., Dr. theol., prof. Klauss Kīslings (Vācija). 2018. gadā DrHC saņēma kaligrāfs un viduslaiku manuskrptu pētnieks Georgs van Durtanoskis (Vācija, Nīderlande). 2020. gadā DrHC saņēma Klaipēdas Universitātes prof. Elvīra Aciene, ilggadīga Sociālā darba katedras vadītāja.
 • 2012. gadā LKrA tika veikta Eiropas kvalitātes ekspertīze studiju virzienos, kas mūsu augstskolu ierindoja Latvijas labāko skaitā.
 • 2012. gadā LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane, prof. Jānis N. Vējš un doc. Dace Dolace saņēma IZM Atzinības rakstu par izcilu veikumu augstākajā izglītībā.
 • 2013. gadā LKrA tika veikta Latvijas kvalitātes ekspertīze studiju virzienos un visas studiju programmas saņēma akreditāciju uz maksimālo periodu 6 gadiem (t.i.,līdz 2019. gadam). Pēc ekspertu atzinuma studiju progtrammas LKrA ir “kvalitatīvas, ilkgtspējīgas studiju iespējas”.
 • LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane ir apbalvota ar Krievijas Pareizticīgās Baznīcas sv. Olgas ordeni (2008) un ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas sv. Rīgas Jāņa (Pommera) ordeni (2011).
 • 2014. gadā LKrA diploms ir novērtēts ar Eiropas Komisijas izpildaģentūras EACEA kvalitātes zīmi (Diploma Supplement Quality Label). Lēmums balstīts kvalitātes kritērijos, ko nosaka dokuments “ECTS DS Guidelines for applicants”.
 • 2015. gadā VIAA izsludinātajā starptautisko projektu kvalitātes konkursā “Spārni 2015”, kas nosaka veiksmīgākos un kvalitatīvākos Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci un Grundtvig projektus, neatkarīgie eksperti LKrA atzina par labāko augstskolu Latvijā nominācijā “Erasmus intensīvās programmas”.
 • 2016. gada 4. jūnijā LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane privātā audiencē tikās ar Romas Katoļu Baznīcas pāvestu Francisku viņa Apustuliskajā pilī Vatikānā, lai iepazīstinātu ar karitatīvā sociālā darba koncepciju augstskolā.
 • Ar 2016./17/ akadēmisko gadu Akadēmijas darbs rit kompaktās, ar izcilu gaumi iekārtotās telpās Bulduros, Vienības prospektā 23. Jaunā adrese ir ar lielisku loģistiku Jūrmalas infrastruktūrā.
 • 2017. gada 26. martā LKrA tika uzņemta Eiropas tīkla organizācijā European Christian Convention (Parīze, Francija).
 • LKrA rektopre prof. Skaidrīte Gūtmane 2017./18. akadēmiskajā gadā vadīja starptautisku ekspertu komisiju, vērtējot Lietuvas universitāšu un koledžu piedāvātās sociālā darba programmas (SKVC).
 • 2022. gada 20. maijā augstskola mainīja savu nosaukumu, tagad tās nosaukums ir “EIROPAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA”.

Akadēmijas himna

(Andreja Eglīša vārdi)

Mūžam ceļams, mūžam ceļams
Ļaužu dvēs’lēs Dieva nams.
Mūžam steidzams, nepabeidzams,
Reizēm liekas neuzceļams,
Mūžam ceļams Dieva nams.

Pāri tumsām, pāri naidam,
Ceļams dvēs’lēs Dieva nams.
Visiem verams, neaptverams,
Reizēm liekas neuzceļams,
Mūžam ceļams Dieva nams.

 

Ko saka studenti un viesi par mācībām Latvijas Kristīgajā akadēmijā?

“Nu ko, tad jāsaka paldies un, iespējams, uz kādreizēju klātienes tikšanos. Lai arī turpmāk veicas visos darbos gan privāti, gan saistībā ar darbu un, protams, lai Akadēmijas labais vārds turpina iekarot cilvēku sirdis līdz viņi nonāk līdz reālajām mācībām šajā, gribas teikt, citādajā skolā. Bet noteikti labā nozīmē, lai izdodas.” Inga Siliņa, KSD programmas aboslvente 2017. gadā.

“Iespēja labāk izprast sevi un citus, no cita rakursa paskatīties uz lietām ierastām. Esmu pateicīga Dievam, par iespēju studēt šajā akadēmijā, paldies pasniedzējiem.” Ilze Kola, KSD programmas absolvente 2017. gadā.
 
“Ikonogrāfijas studijas apvienotas ar labām zināšanām: klasiskais zīmējums, glezniecība, kaligrāfija, turklāt teoloģija un Baznīcas izpratne par cilvēku – kas viņš ir Dieva priekšā? Viss ir jauns un nebijis citur. Draudzīgi un pretimnākoši cilvēki.” Natālija Gaidarova, ikonogrāfijas studente, 2018.
 
“Прекрасные воспоминания о нашей выставке и мастер-классах в Академии в 2010 году. Благодарим Ректора Анну Скайдрите Гутмане за приглашение, всех студентов и преподавателей за теплый прием. Мы очень любим Вашу страну и всех кого мы встретили в Юрмале, в Риге.” Успехов Вам!Ольга Калинина, иконописец (Россия).

“Prof. Skaidrīte Gūtmane has brought Latvian culture and behaviour to other institutions and organisations: to socially involved experts in about 25 different European countries. My first contacts to Professor Dr. Skaidrite Gutmane have been a ‘door opener’ to many other European Institutions for her. Taking advantage for Latvian people and her students she participated in many European programms successfully and received European Award for the Latvian Christian Academy. Thereby Mrs. Skaidrite Gutmane has given popularity to the Academy European wide. These projects have strengthened the contacts to Latvian State Authorities like Ministry of Welfare, State Employment Agencies, Social Welfare organisations as well as to Latvian Trade Union.” Mrs. Roswitha Gottbehuit, Vice Secretary General of EZA (European Center for Workers’ Questions, EC-Germany).