Vēsture un tradīcija

Īsa Eiropas Kristīgās akadēmijas vēsture faktos.

 • 1993.13.05. – LR Izglītības un zinātnes ministrijas licence.
 • 1997. gada beigās – pirmā valsts un starptautiskā akreditācija.
 • 1994. gadā sākās ilggadīga piedalīšanās arheoloģiskās izpētes projektā „Emmaus-Latroun” Izraēlā, kur Kristīgās Akadēmijas pasniedzēji un studenti kopā ar Somijas Teoloģijas institūta, Vācijas un Izraēlas Senlietu pārvaldes speciālistiem strādāja izrakumos Svētajā zemē.
 • Kopš 1995. gada ilgtermiņa sadarbība ar Israel Antiquities Authority un Rockefeller Museum (Izraēla) – piedalīšanās starptautiskajās arheoloģiskajās ekspedīcijās, antīkās mākslas un rokrakstu pētniecība Bībeles un jūdu-kristiešu mantojuma kontekstā.
 • Vairākkārt apmeklējot Ortodoksās Baznīcas sv. lielmocekles Katrīnas klosteri Sinajā, sākās LKrA pievēršanās Baznīcas tēvu mantojumam teoloģijā.
 • Kristīgā akadēmija atbalsta kvalitatīvas augstākās izglītības sintēzi ar vērtību orientāciju. Akadēmijas mācībspēki savu intelektuālo darbu balsta Baznīcas tradīcijā, tajā pašā laikā risinot aktīvu dialogu ar sociālajām un humanitārajām zinātnēm, kā arī aktīvi piedaloties sociālajā dialogā.
 • Bībeles mākslas nodaļa un tās akadēmiskās studiju programmas ir tapušas sadarbībā ar ikonogrāfijas speciālistiem Latvijā, Sinajā un Izraēlā. Ikonogrāfija tiek pasniegta un attīstīta saskaņā ar Baznīcas kanonu.
 • 1998. gadā notika pirmais Akadēmijas studentu izlaidums. Tā laika noskaņojumu atspoguļo Valsts Prezidenta Gunta Ulmaņa vārdi, kas ierakstīti Atzinības rakstā Akadēmijas rektorei: „Jūsu augstskolas darbs skaidri apliecina veiksmīgu izglītības sintēzi ar kristīgo ticību mūsu laikā, kad visi esam liecinieki savas jaunās valsts tapšanai”.
 • 2003. gadā tika izveidota Starptautiska Atbalsta Padome abpusējai sadarbībai un Līgumā nostiprinātu autortiesību nodrošināšanai (Izraēla, Zviedrija, Norvēģija, ASV, Vācija un Beļģija).
 • 2003. gadā Akadēmija kļūst par Eiropas universitāšu hartas locekli, kas ļauj izvērst plašus sadarbības kontaktus ar citu valstu augstskolām. Aktīva līdzdalība Boloņas procesa ERASMUS programmās ļauj izvērst plašus līguma kontaktus ar augstskolām visā Eiropā. LKrA sadarbojas ar augstskolām un pētnieciskajiem centriem Somijā, Vācijā, ASV, Rumānijā, Ungārijā, Grieķijā, Izraēlā, Lietuvā, Igaunijā, kā arī ar  katoļu un pareizticīgo organizācijām un Eiropas Komisijas pētnieciskajiem centriem (EK organizācijas EZA, EUROCS, EUROFEDOP, Semaines Sociales de France, IXE Group, IDC, CAC u.c.).
 • 2006. gada septembrī Akadēmija atsāka darbu pilnībā rekonstruētajā ēkā Bulduros, jūras krastā. Studentiem un mācībspēkiem ir atvērtas gaišas, ērtas telpas un auditorijas, mākslinieku darbnīcas, Zinātniskā bibliotēka, sava kafejnīca. Tas viss – brīnišķīgas dabas vidū.
 • Kopš 2006. gada Latvijas Kristīgā akadēmija strādā ar LPB Metropolīta Aleksandra svētību.
 • Akadēmijā attīstās zinātniskās un pedagoģiskās tradīcijas. 2002. gada maijā tika nodibināts Latvijas Kristīgās Akadēmijas Goda doktora grāds (Doctor Honoris Causa). To saņēmuši: Dr. Viljams Bells (2002, Sietlas SHUV pētnieciskais institūts, ASV), Dr. Volfgangs Vāgners (2003, Vācija), LPB Metropolīts Aleksandrs (2007) – pirmais gadījums Latvijā, kad Baznīcas vadītājam tiek piešķirts augstskolas goda tituls, Saeimas deputātes Aija Barča un Baiba Rivža (2008), Norvēģijas Evaņģēliski Luteriskās Koledžas direktors Jans Gosners un Zviedrijas Alianses Misijas bij. prezidents Eskils Albertsons (2010), Penaskitos Luterāņu baznīcas māc. Džeralds Borgijs (2011, Kalifornija, ASV),  Dr.psych., Dr. theol., prof. Klauss Kīslings (2014, Vācija), Rosvita Gotbehuta (2016, EZA ģenerālsekretāre, Vācija), kaligrāfs un viduslaiku manuskriptu pētnieks Georgs van Durtanoskis (2018, Vācija, Maķedonija), Klaipēdas Universitātes prof. Elvīra Aciene (2020).
 • 2012. gadā Akadēmijā tika veikta Eiropas kvalitātes ekspertīze studiju virzienos, kas augstskolu ierindoja Latvijas labāko skaitā.
 • 2012. gadā rektore prof. Skaidrīte Gūtmane, prof. Jānis N. Vējš un doc. Dace Dolace saņēma IZM Atzinības rakstu par izcilu veikumu augstākajā izglītībā.
 • 2013. gadā tika veikta Latvijas kvalitātes ekspertīze studiju virzienos un visas studiju programmas saņēma akreditāciju uz maksimālo periodu 6 gadiem. Pēc ekspertu atzinuma studiju programmas augstskolā ir “kvalitatīvas, ilkgtspējīgas studiju iespējas”.
 • Retore prof. Skaidrīte Gūtmane ir apbalvota ar Krievijas Pareizticīgās Baznīcas sv. Olgas ordeni (2008) un ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas sv. Rīgas Jāņa (Pommera) ordeni (2011).
 • 2014. gadā Latvijas Kristīgās Akadēmijas diploms ir novērtēts ar Eiropas Komisijas izpildaģentūras EACEA kvalitātes zīmi (Diploma Supplement Quality Label). Lēmums balstīts kvalitātes kritērijos, ko nosaka dokuments “ECTS DS Guidelines for Applicants”.
 • 2015. gadā VIAA izsludinātajā starptautisko projektu kvalitātes konkursā “Spārni 2015”, kas nosaka veiksmīgākos un kvalitatīvākos Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci un Grundtvig projektus, neatkarīgie eksperti Kristīgo Akadēmiju atzina par labāko nominācijā “Erasmus intensīvās programmas”.
 • 2016. gada 4. jūnijā rektore prof. Skaidrīte Gūtmane privātā audiencē tikās ar Romas Katoļu Baznīcas pāvestu Francisku viņa Apustuliskajā pilī Vatikānā, lai iepazīstinātu ar karitatīvā sociālā darba koncepciju augstskolā.
 • Ar 2016./17. akadēmisko gadu Akadēmijas darbs rit kompaktās, ar izcilu gaumi iekārtotās telpās Bulduros, Vienības prospektā 23. Jaunā adrese ir ar lielisku loģistiku Jūrmalas infrastruktūrā.
 • 2017. gada 26. martā LKrA tika uzņemta Eiropas tīkla organizācijā European Christian Convention (Francija).
 • Rektopre prof. Skaidrīte Gūtmane 2017./18. akadēmiskajā gadā vadīja starptautisku ekspertu komisiju, vērtējot Lietuvas universitāšu un koledžu piedāvātās sociālā darba programmas (SKVC).
 • Reaģējot uz augstskolas darba paplašināšanu starptautiskā mērogā, 2022. gada 20. maiju augstskola mainīja nosaukumu “EIROPAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA”.

Akadēmijas himna

(Andreja Eglīša vārdi)

Mūžam ceļams, mūžam ceļams
Ļaužu dvēs’lēs Dieva nams.
Mūžam steidzams, nepabeidzams,
Reizēm liekas neuzceļams,
Mūžam ceļams Dieva nams.

Pāri tumsām, pāri naidam,
Ceļams dvēs’lēs Dieva nams.
Visiem verams, neaptverams,
Reizēm liekas neuzceļams,
Mūžam ceļams Dieva nams.

 

Ko saka studenti un viesi par mācībām Eiropas Kristīgajā akadēmijā?

“Nu ko, tad jāsaka paldies un, iespējams, uz kādreizēju klātienes tikšanos. Lai arī turpmāk veicas visos darbos gan privāti, gan saistībā ar darbu un, protams, lai Akadēmijas labais vārds turpina iekarot cilvēku sirdis līdz viņi nonāk līdz reālajām mācībām šajā, gribas teikt, citādajā skolā. Bet noteikti labā nozīmē, lai izdodas.” Inga Siliņa, KSD programmas aboslvente 2017. gadā.

“Iespēja labāk izprast sevi un citus, no cita rakursa paskatīties uz lietām ierastām. Esmu pateicīga Dievam, par iespēju studēt šajā akadēmijā, paldies pasniedzējiem.” Ilze Kola, KSD programmas absolvente 2017. gadā.
 
“Ikonogrāfijas studijas apvienotas ar labām zināšanām: klasiskais zīmējums, glezniecība, kaligrāfija, turklāt teoloģija un Baznīcas izpratne par cilvēku – kas viņš ir Dieva priekšā? Viss ir jauns un nebijis citur. Draudzīgi un pretimnākoši cilvēki.” Natālija Gaidarova, ikonogrāfijas studente, 2018.
 
“Прекрасные воспоминания о нашей выставке и мастер-классах в Академии в 2010 году. Благодарим Ректора Анну Скайдрите Гутмане за приглашение, всех студентов и преподавателей за теплый прием. Мы очень любим Вашу страну и всех кого мы встретили в Юрмале, в Риге.” Успехов Вам! Ольга Калинина, иконописец (Россия).
 

“Prof. Skaidrīte Gūtmane has brought Latvian culture and behaviour to other institutions and organisations: to socially involved experts in about 25 different European countries. My first contacts to Professor Dr. Skaidrite Gutmane have been a ‘door opener’ to many other European Institutions for her. Taking advantage for Latvian people and her students she participated in many European programms successfully and received European Award for the Latvian Christian Academy. Thereby Mrs. Skaidrite Gutmane has given popularity to the Academy European wide. These projects have strengthened the contacts to Latvian State Authorities like Ministry of Welfare, State Employment Agencies, Social Welfare organisations as well as to Latvian Trade Union.” Mrs. Roswitha Gottbehut, Vice Secretary General of EZA (European Center for Workers’ Questions, EC-Germany).

 

“I have worked as an HR manager in large companies for more than 15 years. It was very interesting for me to work with people and with their motivation. But psychology is too simplistic look at a person. During this period, my baptism took place, and my acquaintance with the anthropological approach. After reviewing several universities, I settled on the Christian Academy and where, within the framework of the Theology program, a lot of emphasis was placed on an integrative approach and on the study of anthropology. During the period of study, she plunged into the study of the institution of the family, which ensures the integrity of a person. Family discourse remains a priority area of ​​my interest. Especially today, when the institution of the family is in a serious crisis. After study I wanted to use the knowledge gained at the Academy. My current projects are about homeschooling. I have successfully implemented an online school to support education inside the family and a platform for parents on the upbringing and education of children. As part of my work, I continue to engage in scientific work, conducting independent research and in collaboration with other institutions. Over the past year, my projects have helped more than 12,000 people. This is a great merit of the baggage that I received at the Academy.

The Academy provided a unique experience.

The Academy is a serious team of teachers. This is not only a theoretical platform, where knowledge of theology is not associated with a teacher. Here, each teacher is a real model and example, and, in fact, an expert and practitioner. Each teacher conducts daily work and reflection on himself and on his baggage of knowledge. Thanks to this work, the Academy changes and develops every day.

The Academy is a unique environment. This is not a place of an authoritarian approach, where experts work with a “blank slate” and give ready-made recipes. The task of the Academy is not just to “fill you with knowledge” like a flash drive. This is a thinking environment where educators help to think critically, ask questions first of all to themselves. They help you find your purpose in life. This may be not only a serious scientific work, also I see that during this time many practitioners have come out who work in various fields where development and research work continues.

The fact that today the Academy receives such a status and approval in the international community is not only pleasant, but also fair. I wish the team, led by its wonderful rector, not to stop at the successes achieved, but to develop further. Congratulations to the team on the new status.” Guzel Gurdus, graduate from Caritative Social work program, 2019, Israel.