Iznācis LKrA Zinātnisko Rakstu 6. laidiens

23. septembrī, 2020, klajā nācis Latvijas Kristīgās akadēmijas Zinātnisko Rakstu kārtējais – 6. laidiens. Krājuma tematiskā vadlīnija ir “Klients un cilvēka cieņa”, saturā karitatīvā sociālā darba speciālistu un praktiķu raksti no Vācijas, Somijas, Lietuvas un, protams, Latvijas. Mūsu augstskola specializējas sociālajā darbā ar klientu un konsekventi veic pētniecību šajā virzienā. Krājuma zinātniskā redaktore LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane Priekšvārdā uzsver: “Sociālā darba kā akadēmiskas disciplīnas attīstībai ir nepieciešams spēcīgs aktīvas antropoloģiskās inovācijas impulss.” Redkolēģijā strādājusi starptautiska komanda, kā arī LKrA darba devēju organizācijas pārstāve, Rīgas Domas Labklājības departamenta vadītāja Irēna Kondrāte. Krājumu var iegādāties augstskolā, tas būs piejams arī zinātniskajās bibliotēkās.