Jaunievēlēti profesori LKrA

Pagājušā gadā Latvijas Kristīgajā akadēmijā ievēlēti jauni profesori dažādās nozarēs. Grafikas meistardarbnīcas vadītāja Nele Zirnīte novembrī tika ievēlēta par profesori Latvijas Kristīgajā akadēmijā mākslas nozarē, grafikas apakšnozarē. Pazistamās mākslinieces pedagoģiskā kvalifikācija un aktīvā mākslinieciskā jaunrade, tās starptautiskais konteksts un nozīme latviešu laikmetīgās mākslas attīstībā Latvijas Mākslas akadēmijas Profesoru padomē novērtēta kā “izcila”.

Tāpat sveicam arī Akadēmijas ilggadējus docētājus, teoloģijas doktorus Olafu Brūveru un Ilmāru Hiršu-Iršu, kas abi pagājušajā gadā tika ievēlēti par profesoriem Latvijas Kristīgajā akadēmijā teoloģijā. Vēlam daudzus pedagoģiski un akadēmiski radoši piepildītus gadus Latvijas Kristīgajā akadēmijā!