LKrA starpdisciplinārās pētniecības institūts reģistrēts

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izsniedzis Reģistrācijas apliecību LKrA struktūrvienībai „Latvijas Kristīgās akadēmijas Starpdisciplinārās pētniecības institūts”. Līdz ar to augstskola ir iekļauta Zinātnisko institūciju reģistrā.
Institūta darbības centrā ir teoloģijas un patristiskās antropoloģijas zinātniskā resursa iekļaušana modernu sociālo un humanitāro pētījumu jomās, kā arī attīstīt starpnozaru pētniecību jomā, izmantojot integratīvās teoloģijas metodi. Institūtā strādā četri vadošie un divi jaunākie pētnieki.