LKrA “Zinātniskie Raksti – 3”

Augusta beigās klajā laists LKrA Zinātnisko rakstu 3. sējums „Klimata simboli teoloģijā un mākslā”. Krājumā apkopti NORDPLUS Higher Education projekta (2010 – 2012; projekts turpināsies arī 2013. gadā) materiāli par ekoloģijas, teoloģijas un mākslas mijiedarbību, tā autori ir partneraugstskolu speciālisti un pieaicinātie zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas un Grieķijas. Ilustrētie raksti atspoguļo Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli, cilvēka un dabas mijiedarbību, Baznīcas sociālo mācību šajos jautājumos, kā arī prezentē mākslinieku skatījumu. Krājumam ir starptautiska redkolēģija. LKrA rektore prof. S.Gūtmane Priekšvārdā raksta: „Projekts saveda kopā dažādu nozaru speciālistus multidisciplinārā komandā, kas nodarbojās ar klimata pārmaiņu izraisītajiem jautājumiem un ekoteoloģiju. Pētnieciskā sadarbība, studentu un pasniedzēju apmaiņa ir pavērusi jaunas iespējas analīzei, un tas ir inovatīvs process.” Interesenti krājumu var iegādāties augstskolā.