LU

Konference “Literatūra un reliģija”

7.-8. decembrī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē (Visvalža ielā 4a) notiks Latvistikas un baltistikas nodaļas organizētā ikgadējā zinātniska konference „Literatūra un reliģija”. Konferences pirmajā dienā 7. decembrī LKrA doc. Gunta Dišlera referāts par Indriķa Straumītes (Jāņa Līča) „Pareizticīgā latvieša piezīmēm” – latviešu ticības meklējumiem 19.gadsimta vidū un Dāvidu Balodi. Referāta prezentācija šeit

Konferencē „Skolas pedagoģija: attīstības perspektīvas”

2012.g. 30.novembrī LU Pedagoģijas un mākslas fakultātes organizētajā konferencē „Skolas pedagoģija: attīstības perspektīvas” LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane uzstājās ar referātu „Cilvēka vērtības un pašidentitātes izpratne: skolu pedagoģijas uzdevums”. Konferencē piedalījās LU profesori, kā arī skolu direktori, ekonomisti un skolu juristi no visas Latvijas. Referāta prezentācija pieejama šeit