Konferencē „Skolas pedagoģija: attīstības perspektīvas”

2012.g. 30.novembrī LU Pedagoģijas un mākslas fakultātes organizētajā konferencē „Skolas pedagoģija: attīstības perspektīvas” LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane uzstājās ar referātu „Cilvēka vērtības un pašidentitātes izpratne: skolu pedagoģijas uzdevums”. Konferencē piedalījās LU profesori, kā arī skolu direktori, ekonomisti un skolu juristi no visas Latvijas. Referāta prezentācija pieejama šeit