Konference “Literatūra un reliģija”

7.-8. decembrī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē (Visvalža ielā 4a) notiks Latvistikas un baltistikas nodaļas organizētā ikgadējā zinātniska konference „Literatūra un reliģija”. Konferences pirmajā dienā 7. decembrī LKrA doc. Gunta Dišlera referāts par Indriķa Straumītes (Jāņa Līča) „Pareizticīgā latvieša piezīmēm” – latviešu ticības meklējumiem 19.gadsimta vidū un Dāvidu Balodi. Referāta prezentācija šeit