I.Hiršs

Iznākusi jauna akadēmijas asoc. profesora Dr. theol. Ilmāra Hirša grāmata

Pie lasītājiem ceļu sākusi LKrA asoc. Prof., Dr.theol. Ilmāra Hirša jaunā grāmata „Tanī naktī”. Kā vēsta nosaukums, tā stāsta par Kristus iedibinātā Svētā Vakarēdiena sakramentu – vēsturisko kontekstu, teoloģiskajiem aspektiem un praksi pirmo kristiešu draudzēs un mūsdienās. Grāmatas ievadā LKrA rektore prof. S.Gūtmane raksta: „I.Hirša pētījums ir starpkonfesionāla analīze par Euharistijas vēsturi un doktrinālo koncepciju. […]

Divu grāmatu prezentācija

8. decembrī Akadēmijas kapelā lasītājiem tika prezentēti divi LKrA izdoti rakstu krājumi: “LKrA Zinātnisko Rakstu 2. sējums” un projekta prezentācijas albums “Sakrālās mākslas nacionālie elementi”. Tie tapuši ar EK finansiālo atbalstu kā projektu noslēgums. ZR 2. sējumā iztirzāti aktuāli sociālās politikas jautājumi, bet albumā līdzās teorētiskiem rakstiem ievietoti latviešu, rumāņu un zviedru mākslinieku darbi. Prezentācijas […]