Divu grāmatu prezentācija

8. decembrī Akadēmijas kapelā lasītājiem tika prezentēti divi LKrA izdoti rakstu krājumi: “LKrA Zinātnisko Rakstu 2. sējums” un projekta prezentācijas albums “Sakrālās mākslas nacionālie elementi”. Tie tapuši ar EK finansiālo atbalstu kā projektu noslēgums. ZR 2. sējumā iztirzāti aktuāli sociālās politikas jautājumi, bet albumā līdzās teorētiskiem rakstiem ievietoti latviešu, rumāņu un zviedru mākslinieku darbi. Prezentācijas viesu vidū bija Akadēmisko Programmu Aģentūras augstākās izglītības programmu nodaļas vad. Dz.Prikule, APA programmas vadītāja A.Jakoviča, rakstu autori J.N.Vējš, A.Berdņikovs, I.Hiršs-Iršs, kā arī mākslinieki G. Mironovs (Maskava), N.Zirnīte, S.Jākobsone, žurnāliste E.Veidemane. LPB Metropolīta vārdā sveicienu Akadēmijas kolektīvam atveda pr. Jānis (Sičevskis). Krājumus var iegādāties Kristīgajā Akadēmijā.