G.Mironovs

Aicinām pieteikties ikonogrāfijas skolā

Kursi notiks 2013.gada februārī un tos vadīs priesteris Aleksandrs Šabeļniks un ikonogrāfijas meistars Georgijs Mironovs.

Nodarbības ikonogrāfijā ar G. Mironovu 2. novembrī

Ar 2. novembri LKrA sākas Krievijas izcilā ikonu gleznotāja Georgija Mironova (Maskava) praktiskās nodarbības ikonogrāfijā. Nodarbības paredzētas LKrA 2. un 3. kursa studentiem, kā arī diplomandiem.

Meistardarbnīca kopā ar G. Mironovu (Maskava)

Jau vairākus gadus Bībeles mākslas nodaļa sadarbojas ar izcilo Maskavas ikonogrāfu Georgiju Mironovu. Piedāvājam nelielu ieskatu aprīļa vidū notikušajās nodarbībās kopā ar Akadēmijas studentiem, kad meistars konsultēja topošo diplomdarbu autorus. Aicinām arī Jūs atbraukt uz Akadēmiju, iepazīties ar mūsu darbu un – mācīties kopā!

LKrA darināta ikona Kosas Sv. Nikolaja baznīcai

19. decembrī Kosas sv. Nikolaja pareizticīgo baznīcā notika t.s. altāra svētki, jo 19. decembris ir sv. Nikolaja diena. Šos svētkus īpašus darīja tas, ka goda vietā dievnamā atradās jaunā, tikko iesvētītā sv. Nikolaja ikona, kuru darinājusi LKrA studente, tagad jau pasniedzēja Anna Kuzņecova. Liturģiju noturēja LPB priesteris Valērijs Krastiņš, uz to bija ieradušies Akadēmijas kolēģi […]

2009. gada noslēgums

Ar kopīgu svētbrīdi Akadēmijas kapelā un kafijas galdu 17. decembrī noslēdzās Kristīgās Akadēmijas mācību semestris. Par spīti ekonomiskajai krīzei augstskola attīstās, pulcina studentus un kursu apmeklētājus, ir iesaistīta vairākos ES projektos, izdod grāmatas. Šis ir bijis ražīgs darba cēliens. Kopā ar Akadēmijas studentiem un mācībspēkiem svētkus svinēja arī viesi – ikonogrāfs Georgijs Mironovs (Maskava), kā […]

Divu grāmatu prezentācija

8. decembrī Akadēmijas kapelā lasītājiem tika prezentēti divi LKrA izdoti rakstu krājumi: “LKrA Zinātnisko Rakstu 2. sējums” un projekta prezentācijas albums “Sakrālās mākslas nacionālie elementi”. Tie tapuši ar EK finansiālo atbalstu kā projektu noslēgums. ZR 2. sējumā iztirzāti aktuāli sociālās politikas jautājumi, bet albumā līdzās teorētiskiem rakstiem ievietoti latviešu, rumāņu un zviedru mākslinieku darbi. Prezentācijas […]

Diplomdarbu aizstāvēšana Bībeles mākslas nodaļā

Lūk, šādu unikālu mākslas darbu oforta tehnikā darinājusi mākslas studiju programmas absolvente Marita Stelpa profesores, ievērojamās grafiķes Neles Zirnītes vadībā. Darbs saņēma augstāko novērtējumu „desmit – izcili”! Apsveicam absolventi, jo viņas darbs, kā atzīmēja recenzenti, ir lielisks. 15.jūnijā savus diplomdarbus aizstāvēja arī K.Šmidhens (ikona “Kristus Visavaldītājs”), A.Kuzņecova (ikona “Svētītājs Nikolajs Brīnumdaris”). Kā atzīmēja LPB priesteris […]

Noslēgusies Georgija Mironova (Maskava) meistarklase ikonogrāfijā.

Meistarklasē piedalījās Akadēmijas studenti un interesenti, kuri bija pieteikušies uz nodarbībām. Meistarklases noslēgumā notika tās laikā tapušo darbu skate un novērtējums. Irina Žagata (2. kursa studente): Paldies Akadēmijas vadībai, ka tika uzaicināts tik neparasts pedagogs. Kas ir tas neparastais? Manuprāt, autoritātes viedoklis par ikonu, viedoklis, uz kuru var paļauties, stingrs pamats, kad pats strādā un […]

Georgijs Mironovs ikonogrāfijas meistardarbnīcā LKrA

2009. gada 20.martā – 3. aprīlī Latvijas Kristīgajā akadēmijā ikonu glezniecības meistardarbnīcu vada mākslinieks Georgijs Mironovs no Maskavas. Mākslinieks Latvijā ir strādājis daudz – atjaunojot Kristus Piedzimšanas katedrāli pašā Rīgas centrā. 2008. gada sākumā viņš darinājis kopiju brīnumdarītājai t.s. Jakobštates Dievmātes ikonai, kas Latvijā atgriezās 2008. gada jūlijā. Par izcilo sniegumu Katedrāles atjaunošanā mākslinieks ir […]

Jenčopingas augstskolas studentu un pasniedzēju vizīte LKrA

24. oktobrī Latvijas Kristīgajā akadēmijā viesojās studenti un pasniedzēji no partneraugstskolas Jenčopingā (Zviedrijā). Viesi iepazinās ar Akadēmijas studiju programmām, īpašu interesi piesaistīja ikonogrāfijas nodarbības Maskavas ikonu meistara G.Mironova vadībā. Zviedru un latviešu kolēģi pārrunāja sadarbību ES kultūras projekta ietvaros.