Arhīvs : Septembris, 2012. gads

NORDPLUS administratīvā sanāksme Tartu 25. – 26. septembrī

Noslēdzot starptautiskā Baltijas un Ziemeļvalstu augstskolu sadarbības projekta  „Klimata simboli teoloģijā un mākslā” otro posmu, Latvijas, Norvēģijas, Somijas, Lietuvas un Igaunijas pārstāvji pulcējās Tartu. LKrA pārstāvis G.Dišlers prezentēja projekta dalībnieku rakstu krājumu, kas atspoguļo tematikas daudzveidību un kalpo par pamatu tālākam darbam. Atgādinām, ka rakstu krājumu (angļu valodā) var iegādāties Kristīgajā Akadēmijā! Projekta dalībniekus uzrunāja […]

Latvijas vadošie speciālisti Akadēmijā

ERASMUS intensīvās programmas ietvaros ar lekcijām pie Latvijas un ārvalstu studentu grupām viesojās LBAS pr. Pēteris Krīgers un LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas pr. Aija Barča. Studentiem tā bija lieliska iespēja saņemt informāciju nevis no preses versijām, bet no pirmavota.   

Mākslas nodaļas studentu vasaras darbu skate

18. septembrī pēc vasaras brīvdienām notika Bībeles mākslas programmas studentu darbu skate. Studenti un pasniedzēji novērtēja paveikto un uzklausīja iespaidus par Krētas ikonogrāfijas tradīcijām.

Mācību gada sākums

Kā allaž, Akadēmijas mācībspēki un studenti pulcējās uz aizlūgumu augstskolas kapelā – šogad priecē, ka studētgribētāju ir vairāk visās programmās. Turklāt augstskola piedāvā arī vairākas jaunas studiju programmas tiem, kas vēlas apgūt sociālo darbu bakalaura un maģistra līmenī – paralēli Karitatīvajam sociālajam darbam bakalaura un maģistra līmenī. Augstskolas mācībspēku kolektīvs kļuvis kuplāks ar vairākiem izciliem […]

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Metropolīta apsveikums jaunajā mācību gadā

Latvijas Kristīgās akadēmijas rektorei prof. Skaidrītei Annai Gūtmanei, LKrA Senātam, pasniedzēju kolektīvam, Akadēmijas studentiem. Godātā rektores kundze, cienījamie Senāta locekļi,, Akadēmijas pasniedzēji un studenti! Sirsnīgi apsveicu jūs, uzsākot jauno studiju gadu! Ikviena studenta un pasniedzēja dzīvē mācību gada sākums ir īpašs notikums. Mums, kristiešiem, šī ir īpaši nozīmīga diena, jo īstu zināšanu pamatā var būt […]

Aicinām pieteikties ikonogrāfijas skolā

Kursi notiks 2013.gada februārī un tos vadīs priesteris Aleksandrs Šabeļniks un ikonogrāfijas meistars Georgijs Mironovs.