R.Klausena

2009. gada noslēgums

Ar kopīgu svētbrīdi Akadēmijas kapelā un kafijas galdu 17. decembrī noslēdzās Kristīgās Akadēmijas mācību semestris. Par spīti ekonomiskajai krīzei augstskola attīstās, pulcina studentus un kursu apmeklētājus, ir iesaistīta vairākos ES projektos, izdod grāmatas. Šis ir bijis ražīgs darba cēliens. Kopā ar Akadēmijas studentiem un mācībspēkiem svētkus svinēja arī viesi – ikonogrāfs Georgijs Mironovs (Maskava), kā […]