2009. gada noslēgums

Ar kopīgu svētbrīdi Akadēmijas kapelā un kafijas galdu 17. decembrī noslēdzās Kristīgās Akadēmijas mācību semestris. Par spīti ekonomiskajai krīzei augstskola attīstās, pulcina studentus un kursu apmeklētājus, ir iesaistīta vairākos ES projektos, izdod grāmatas. Šis ir bijis ražīgs darba cēliens. Kopā ar Akadēmijas studentiem un mācībspēkiem svētkus svinēja arī viesi – ikonogrāfs Georgijs Mironovs (Maskava), kā arī ilggadīga Akadēmijas atbalstītāja Rozmarija Klausena no Vācijas. Viņai esam pateicīgi vispirms par garīgo un arī finansiālo atbalstu Akadēmijas sākuma stadijā deviņdesmitajos gados, tāpēc satikšanās bija divtik priecīga.
Pateicībā par darbu, par atbalstu un kopības sajūtu – novēlam visiem studentiem, pasniedzējiem, Akadēmijas draugiem svētīgu gada noslēgumu, dzīvesprieku un Dieva palīdzību darbā, satiksmē ar tuviniekiem arī jaunajā – 2010. gadā!