Diplomdarbu aizstāvēšana

Diplomdarbu aizstāvēšana 22. febuārī

22. februārī, 2021, Kristīgajā akadēmijā tika aizstāvēti diplomdarbi teoloģijas maģistrantūrā, sociālajā uzņēmējdarbībā maģistrantūrā, supervīzijas maģistrantūrā, karitatīvajā sociālajā darbā un Bībeles mākslās – bakalauri. Piedāvājam nelielu ieskatu aizstāvēšanas gaitā, kas notika attālināti ZOOM platformā. Apsveicam jaunos absolventus!

Diplomdarbu aizstāvēšana

3. un 4. jūnijā LKrA notika bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšana Bībeles mākslā, Karitatīvajā sociālajā darbā un Teoloģijā. Pētnieciskās tēmas studenti bija izraudzījuši starpdisciplinārā tematikā, analizējot teoloģijas, humanitāro un sociālo zinātņu saskarsmi atbilstoši augstskolas koncepcijai. Piedāvājam nelielu ieskatu darbu aizstāvēsanā. Atgādinām, ka izlaidums plānots 21. jūnijā plkst. 17.00.

Diplomdarbu aizstāvēšana

Divas dienas, 12. un 13. jūnijā, Akadēmijā notika studiju programmu “Karitatīvais sociālais darbs”, “Teoloģija” un “Bībeles māksla” beidzēju diplomdarbu aizstāvēšana. Valsts eksāmenu komisijas darbu vadīja LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane, Dr.theol. Astra Danenfelte, Dr.theol. Olafs Brūveris un Rīgas Domes „Vienas pieturas aģentūras” direktore  Inese Krustiņa.  Studentu pētnieciskie darbi bija veltīti aktuāliem sociālā darba un kristīgās prakses […]

Diplomdarbu aizstāvēšana

Piedāvājam nelielu ieskatu 6.-9. jūnijā Latvijas Kristīgajā Akadēmijā notikušajā bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšanas gaitā visās studiju programmās. Bakalaura darbi karitatīvajā sociālajā darbā un sabiedriskajās attiecībās veltīti profesionālo problēmu analīzei no kristīgā leņķa, iesaistoties diskusijā par Baznīcas sociālas mācības un „Eiropas 2020” stratēģijas īstenošanas jautājumiem, bet ikonogrāfijas darbi balstīti kristīgās baznīcas sakrālās mākslas tradīciju apguvē.

Diplomdarbu aizstāvēšana

7. – 10. jūnijā LKrA notika diplomdarbu aizstāvēšana visās akreditētajās studiju programmās: Karitatīvais sociālais darbs, Sabiedriskās attiecības, Teoloģija (bakalaura un maģistra līmenis), Bībeles māksla. Darbi skar visdažādākās sociālās prakses jomas, kur teoloģiskās zināšanas rod svaigu pielietojumu. Tas ir darbs ar cilvēkiem apdraudētās situācijās, karitatīvās terapijas jautājumi, pedagoģijas un teoloģijas krustmija, kā arī ikonogrāfija. IZLAIDUMS 17. […]

Diplomdarbu aizstāvēšana Bībeles mākslas nodaļā

Lūk, šādu unikālu mākslas darbu oforta tehnikā darinājusi mākslas studiju programmas absolvente Marita Stelpa profesores, ievērojamās grafiķes Neles Zirnītes vadībā. Darbs saņēma augstāko novērtējumu „desmit – izcili”! Apsveicam absolventi, jo viņas darbs, kā atzīmēja recenzenti, ir lielisks. 15.jūnijā savus diplomdarbus aizstāvēja arī K.Šmidhens (ikona “Kristus Visavaldītājs”), A.Kuzņecova (ikona “Svētītājs Nikolajs Brīnumdaris”). Kā atzīmēja LPB priesteris […]

Diplomdarbu aizstāvēšana

9. – 15. jūnijā tika aizstāvēti Bakalaura un Profesionālās kvalifikācijas darbi Teoloģijas, Sociālā karitatīvā darba un Sabiedrisko attiecību studiju programmās. Pētījumu tematika iezīmē pavērsienu LKrA, balstoties uz Grozījumiem Sociālās palīdzības likumā, kā arī iztirzā personāla vadības, darba motivācijas un interesantus Baznīcas vēstures un teoloģijas jautājumus. Bakalaura darbu teoloģijā par tēmu „Personālvadības problēmas Latvijā integratīvās teoloģijas […]

Diplomdarbu aizstāvēšana

2008. gada jūnija vidū savus bakalaura un profesionālās kvalifikācijas darbus aizstāvēja Kristīgās akadēmijas studenti. Darbu tēmas bija saistītas ar sociālo karitatīvo darbu – ņemot vērā to, ka LR Saeima š.g. janvārī nobalsoja par sociālā karitatīvā darbinieka iekļaušanu LR Profesiju klasifikatorā; sociālo dialogu; kā arī ar konfesionālās dogmatikas studijām (teoloģijā) un Bībeles mākslā – glezna “Sāpju […]

Diplomdarbu aizstāvēšana

11. – 14. jūnijā Kristīgajā akadēmijā notika diplomdarbu aizstāvēšana Sociālā karitatīvā darba, Sabiedrisko attiecību, Bībeles mākslas (bakalauri) un Teoloģijas (maģistri) studiju programmās. Šogad Akadēmiju absolvēja vairāk nekā 30 studenti. Sociālā karitatīvā darba programmas galadarbi iztirzā aktuālus sociālus tematus (atkarības un to profilakse, bezpajumtniecība, bārenība u.c.), izraisot speciālistu diskusijas. Jaunie sabiedrisko attiecību speciālisti aplūkoja vadītāja reputācijas […]

Diplomdarbu un maģistra darbu aizstāvēšana

Sociālā kartitatīvā darba topošie bakalauri un teoloģijas maģistri aizstāvēja savus diplomdarbus un maģistra darbus 30. janvārī – 1. februārī. Šajā ziemā Akadēmiju absolvējuši pavisam 15 sociālā karitatīvā darba speciālisti un 2 teoloģijas maģistri. Darbu tēmās iztirzāti atbalsta grupu veidošanas aspekti sadarbībā ar pašvaldībām, baznīcām un nevalstiskajām organizācijām, konversijas procesi cilvēkā, kristīgās uzņēmējdarbības un pedagoģijas principi […]