Diplomdarbu aizstāvēšana

7. – 10. jūnijā LKrA notika diplomdarbu aizstāvēšana visās akreditētajās studiju programmās: Karitatīvais sociālais darbs, Sabiedriskās attiecības, Teoloģija (bakalaura un maģistra līmenis), Bībeles māksla. Darbi skar visdažādākās sociālās prakses jomas, kur teoloģiskās zināšanas rod svaigu pielietojumu. Tas ir darbs ar cilvēkiem apdraudētās situācijās, karitatīvās terapijas jautājumi, pedagoģijas un teoloģijas krustmija, kā arī ikonogrāfija. IZLAIDUMS 17. JŪNIJĀ plkst. 17.00.