Diplomdarbu aizstāvēšana

Piedāvājam nelielu ieskatu 6.-9. jūnijā Latvijas Kristīgajā Akadēmijā notikušajā bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšanas gaitā visās studiju programmās. Bakalaura darbi karitatīvajā sociālajā darbā un sabiedriskajās attiecībās veltīti profesionālo problēmu analīzei no kristīgā leņķa, iesaistoties diskusijā par Baznīcas sociālas mācības un „Eiropas 2020” stratēģijas īstenošanas jautājumiem, bet ikonogrāfijas darbi balstīti kristīgās baznīcas sakrālās mākslas tradīciju apguvē.