Diplomdarbu un maģistra darbu aizstāvēšana

Sociālā kartitatīvā darba topošie bakalauri un teoloģijas maģistri aizstāvēja savus diplomdarbus un maģistra darbus 30. janvārī – 1. februārī. Šajā ziemā Akadēmiju absolvējuši pavisam 15 sociālā karitatīvā darba speciālisti un 2 teoloģijas maģistri. Darbu tēmās iztirzāti atbalsta grupu veidošanas aspekti sadarbībā ar pašvaldībām, baznīcām un nevalstiskajām organizācijām, konversijas procesi cilvēkā, kristīgās uzņēmējdarbības un pedagoģijas principi praksē, kā arī kristīgās mākslas un liturģikas jautājumi.