LELB

SADARBĪBAS MEMORANDS AR LUTERA AKADĒMIJU

20. februārī, 2023, Eiropas Kristīgā Akadēmija un Lutera Akadēmija noslēdza Sadarbības Memorandu. Dokumentu parakstīja LELB arhibīskaps Jānis Vanags un Eiropas Kristīgās akadēmijas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane. Svinīgajā brīdī piedalījās LELB bīskaps Rinalds Grants un LA prorektore Helēna Andersone un atsevišķi mūsu Senāta locekļi. Sadarbības Memorands paredz teoloģiskās izglītības iekļaušanos Eiropas augstākās izglītības telpā (EHEA) un dažādas akadēmiskās aktivitātes.

REFORMĀCIJAI 500 – LKrA līdzdalība konferences darbā.

Martā, 2017, Latvijas Universitātē notiek virkne pasākumu, atzīmējot Reformācijas 500 gadus – starptautiska starpdisciplināra konference “Reformācija mūsdienu pasaulē” un vairākas tematiskas izstāde. Latvijas kultūras vēsturi šī vārda plašākajā nozīmē reformācija ir dziļi ietekmējusi – gan valodniecība, gan pedagoģija, gan, protams, baznīcas dzīve ir fundamentāli mainījusies šajā laikā. Starptautiskajā konferencē tika analizēti gan vēstures, gan šodienas […]

Reformācijas laukuma atklāšana Vecrīgā.

9. februārī, 2017, pašā Vecrīgas sirdī pie Pēterbaznīcas tika atklāts Reformācijas laukums. Svinīgajā atklāšanā piedalījās Vācijas prezidents Joahims Gauks, Rīgas mērs Nils Ušakovs, kristīgo konfesiju vadītāji un Latvijas Republikas amatpersonas. Kā zināms, šogad Rīgā un visā Eiropā tiek atzīmēta Reformācijas 500. gadadiena – notikums, kas būtiski ietekmējis ideju vēstures attīstību, veicinājis Evaņģēlija izplatību arī pie […]

LKrA rektores lekcija Lutera Akadēmijā.

13. oktobrī, 2016, LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane viesojās LELB Lutera Akadēmijā ar lekciju par kultūru paradigmu sadursmi bēgļu  un patvēruma meklētāju kontekstā. Paldies Helēnai Andersonei un māc. Artim Eglītim, kā arī studentiem par sirsnīgo uzņemšanu! Piedāvājam nelielu ieskatu lekcijā.

Kardināla Pjetro Parolina lekcija Latvijas Universitātē.

12. maijā. 2016, Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika Vatikāna valsts sekretāra kardināla Pjetro Parolina lekcija, prezentējot pāvesta Fanciska encikliku “Laudato si” latviešu valodā. Svētā Krēsla valsts sekretārs Parolins oficiālā vizītē ieradās Rīgā, atzīmējot Latvijas un Svētā Krēsla diplomātisko attiecību atjaunošanas 25.gadadienu un 95 gadus, kopš Svētais Krēsls atzina Latviju “de iure”. Vizītes laikā amatpersonai kardinālam vairākas […]

Iznākusi LELB gadagrāmata 2013. gadam

Reformācijas dienā 31. oktobrī tika atvērta Latvijas ev.lut. „Baznīcas gadagrāmata 2013”. Šogad līdzās kalendāram ar Bībeles lasījumiem katrai dienai lasītājs atradīs virkni rakstu par garīgiem jautājumiem, Baznīcas misiju, jauno Bībeles tulkojumu. Gadagrāmatā ievietots arī LKrA doc. Gunta Dišlera raksts „Par ko stāsta baznīcu torņi” – kultūrvēsturisks materiāls par baznīcas arhitektūras semantiku dažādos laikmetos un konfesijās.

Studiju virzienu novērtēšanas ekspertu vizīte LKrA

Eksperti ļoti pozitīvi novērtēja LKrA Bībeles mākslas studiju programmu. 22. novembrī Akadēmiju apmeklēja četri starptautiski eksperti (ekspertu grupas vad. Dr. Valdas Jaskunas, Viļņas Universitāte, Lietuva)mākslas virziena augstākās izglītības izvērtēšanas sakarā: Studiju virzienu kvalitātes izvērtēšana notiek Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes uzlabošana” ietvaros. Eksperti tikās ar augstskolas administrāciju, mācībspēkiem, studentiem, darba […]

Izstādes atklāšana Sv. Jāņa draudzes namā Vecrīgā

17. aprīlī, Pūpolsvētdienā, Rīgas sv. Jāņa ev. lut. baznīcas draudzes namā tika atklāta ikonogrāfijas izstāde „Dzīvību dāvinājis”, kas veltīta Kristus Augšāmcelšanās notikumam. Izstādi atklāja draudzes māc. Juris Zariņš, LPB priesteris, Sinodes sekretārs t. Jānis Sičevskis un LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane. Izstādē aplūkojamie darbi tapuši Latvijai unikālā tradīcijā un tos iespējams aplūkot līdz 2. maijam, […]

Ikonogrāfijas izstāde Ārzemju mākslas muzejā

Jau vairākus gadus Gadumijā un Ziemassvētkos kādā no Rīgas izstāžu zālēm tiek rīkotas ikonu ekspozīcijas. Izstādē „Ikonogrāfija Latvijā: XX-XXI gadsimts” Ārzemju mākslas muzejā var iepazīties ar Latvijā pēdējos simts gados tapušajām ikonām, kuru autori ir Pareizticīgās Baznīcas un Vecticībnieku Baznīcas meistari, tām līdzās apskatāmi arī Latvijas Kristīgās akadēmijas ikonu gleznotāju B.Solovejas, A.Grīnas, I.Staģes, V.Staņislavska un […]

Diplomdarbu aizstāvēšana

11. – 14. jūnijā Kristīgajā akadēmijā notika diplomdarbu aizstāvēšana Sociālā karitatīvā darba, Sabiedrisko attiecību, Bībeles mākslas (bakalauri) un Teoloģijas (maģistri) studiju programmās. Šogad Akadēmiju absolvēja vairāk nekā 30 studenti. Sociālā karitatīvā darba programmas galadarbi iztirzā aktuālus sociālus tematus (atkarības un to profilakse, bezpajumtniecība, bārenība u.c.), izraisot speciālistu diskusijas. Jaunie sabiedrisko attiecību speciālisti aplūkoja vadītāja reputācijas […]