Arhīvs : Oktobris, 2016. gads

LKrA rektores publikācija IDC Jubilejas krājumā.

Starptautiskā Diakonāta centra  (IDC) Jubilejas krājumā “Diaconia Christi: 50 Jahre” (Nr. 51, 2016), kas veltīts šīs Romas Katoļu Baznīcas organizācijas pusgadsimta jubilejai, publicēts LKrA rektores prof. Skaidrītes Gūtmanes raksts “Karitatīvais sociālais darbs – aicinājums uz misiju” (angļu val.). Publikācija balstīta rektores referātā IDC jubilejas kongresā Romā, 2015. gada oktobrī, un  saistībā ar šo unikālo koncepciju […]

LKrA rektores lekcija Lutera Akadēmijā.

13. oktobrī, 2016, LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane viesojās LELB Lutera Akadēmijā ar lekciju par kultūru paradigmu sadursmi bēgļu  un patvēruma meklētāju kontekstā. Paldies Helēnai Andersonei un māc. Artim Eglītim, kā arī studentiem par sirsnīgo uzņemšanu! Piedāvājam nelielu ieskatu lekcijā.

Tezē kustības dalībnieki Akadēmijā.

7. oktobrī, 2016, Latvijas Kristīgo akadēmiju apmeklēja Tezē lūgšanu kopienas brāļi un brīvprātīgie no Čehijas, Slovākijas, Horvātijas, Francijas, Krievijas, Ķīnas un Korejas. Viesi tikās ar augstskolas rektori prof. Skaidrīti Gūtmani, ielūkojās kaligrāfijas meistarklasē, ko vada kaligrāfs Georgijs van Durtanoskis, kurš bija sagatavojis kaligrāfiski noformētu apsveikumu Tezē kopienai.