SOCIĀLAIS DARBS — izcila cilvēkpalīdzoša profesija!

jau ļoti sen (4.- 7.gs) saprasta tieši kā palīdzošā PROFESIJA t. s. klientu pilsētās Antiohijā, Cēzarejā, Aleksandrijā, vēlāk Itālijā, Grieķijā, kur bija daudz krīzēs nonākušu cilvēku, migrantu un nabagu. Jau gandrīz divus tūkstošus atpakaļ saprasta kā unikāla un nepieciešama PROFESIONĀLA darbība.

Tolaik izstrādātie ANTROPOLOĢIJAS kā zinātnes pamati iegūla EIROPAS cilvēkizpratnes pamatos uz visiem laikiem – tās pamatā ir socāls taisnīgums, nenosodoša attieksme pret krīze esošu cilvēku, solidaritāte.

Daudz vēlāk uz antropoloģijas pamatiem un apvienoti ar filozofiju dzima psiholoģija kā zinātne, kas uz cilvēku skatās daudz reducētāk.

APSVEICAM Sociālos darbiniekus un Karitatīvos Sociālos darbiniekus, sociālā darba politikas veidotājus, izglītības speciālistus SOCIĀLĀ DARBA MĒNESĪ!

– Ar to, ka šī ir augstas KULTŪRAS profesija. Jo kultūras mērķis kopš antīkajiem laikiem ir palīdzēt otram cilvēkam būt CILVĒKAM.

– Kultūra izved cilvēkus ārā no vientulības un sāpēm un ieved SAVSTARPĪBĀ.

“ Pats augstākais kultūras punkts ir prast palīdzēt otram cilvēkam un aicināt būt CILVĒKAM !“ – rakstīja Dž. Roulzs (J. Rawls). Un viņam ir taisnība.

Visos gadsimtos grūts, bet RETI CILDENS DARBS!

Apsveicam!