Jaunumi

NORDPLUS tīklorganizācijas “WE-THINK” tikšanās Klaipēdas Universitātē 2023. gadā

27.-29. novembrī, 2023, Klaipēdas Universitātē notiek pētnieciskās tīklorganizācijas “WE-THINK” sanāksme ar Eiropas Kristīgās Akadēmijas, VID-specializētās universitātes (Norvēģija) un Klaipēdas Universitātes mācībspēkiem ar mērķi izstrādāt intensīvo studiju kursu sociālā darba maģistrantūras studentiem. Kursa nosaukums “Accelerating Social Entrpreneurship for Social Sustainability”.

Aicinām uz prof. Urijas Šavita lekciju LU Mazajā Aulā

Aicinām Akadēmijas mācībspēkus un studentus uz prof. Urijas Šavita (Telavivas Universitāte) atklāto atvērto lekciju “Izraēlas kritika un antisemītisma eskalācija konfliktu laikā” Rīgā, LU Mazajā aulā, 29.11.23., plkst. 18:00. Prof. Urija Šavits ir starptautiski atzīts mūsdienu islāma pētnieks. Ieeja brīva!

Starpaugstskolu apspriede par kopīgajām maģistra studiju programmām

14. novembrī, 2023, notika Klaipēdas Universitātes, VID-Specializētās Universitātes (NO), Sv. Ignācija Lojolas Universitātes pārstāvju tikšanās, lai izvērtētu pilotprojektu divām kopīgajām maģistra studiju programmām: “Sociālo pakalpojumu audits” un “Sociālās uzņēmējdarbības akselerators”. Augstskolu mācībspēki izvērtēja pilotprojekta kvalitatīvo analīzi un veica labojumus studiju programmas metodoloģiskajā sadaļā.

Goda Raksts prof. Skaidrītei Gūtmanei par akadēmisko ieguldījumu

9. novembrī, 2023, notika VIII Supervizoru konference un grāmatas atvēršana par supervīzijas vēsturi Latvijā. Augstskolas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane saņēma Goda Rakstu par akadēmisko devumu profesijas attīstībā. Konferencē piedalījās arī supervizore, EKrA doc. Dace Dolace.

Bij. valsts prezidents E.Levits no diplomātisko dāvanu klāsta izpircis Eiropas Kristīgās Akadēmijas dāvanu – kaligrāfiski izpildīto Satversmes Preambulu

Interesanta ziņa! Bijušais Latvijas prezidents Egils Levits no diplomātisko dāvanu klāsta izpircis Satversmes preambulu kaligrāfiskā rakstā. Eleganto dāvanu viņam šī gada aprīlī pasniedza Kristīgās akadēmijas rektore Skaidrīte Gūtmane un mākslinieks, Kristīgās akadēmijas viespasniedzējs Georgs v. Durtanoskis (Vācija). Ziņa: https://www.delfi.lv/193/politics/56084324/levits-no-diplomatisko-davanu-klasta-izpircis-satversmes-preambulu-kaligrafiska-raksta?fbclid=IwAR2a7dvU5uaC6eAc9I5r-ZB4L7UdXwAx9xtnYNxp-QyqtjteVsLV7X7a-q0 Mākslas nodaļas studenti var būt gandarīt, viņu darbs ticis augsti novērtēts! Savulaik, pāvestam Franciskam viesojoties Latvijā, […]

Starptautisks seminārs, veltīts karitatīvajam sociālajam darbam

31. oktobrī – 2. novembrī, 2023, notika trīs dienu ilgs starptautisks seminārs, kurā tika diskutētas sekojošas tēmas: 1) starpkultūru komunikācija un vērtību loma karitatīvā sociālā darba attīstībā 21. gadsimtā; 2) karitatīvā sociālā darba izglītības prakse dažādās valstīs; 3) studējošo un mācībspēku pētnieciskie darbi kā inovācija sociālajā darbā. Seminārā piedalījās pārstāvji no 10 augstskolā – Vītona […]

NORDPLUS HE projekta pozitīvs apstiprinājums

Esam saņēmuši NORDPLUS HE 2023. gada projekta “WE-THINK: Accelerating Social Entrepreneurship for Sustainability” pozitīvu apstiprinājumu. Projektu īsteno starpaugstskolu konsorcija platforma “WE-THINK”, kas apvieno EKrA (konsorcija vadītāja iestāde), Norvēģijas specializēto VID Universitāti un Klaipēdas Universitāti (Lietuva). Konsorcija mērķis ir veidot vienotu maģistra programmu līdz 2025/26. gadam. Šajā projektā tiks pilotveidā pārbaudītas inovatīvas sociālā darba attīstības idejas, […]

Diplomdarbu aizstāvēšana 11.oktobrī

2023. gada 11. oktobrī savus bakalaura darbus un maģistra darbus aizstāvēja jaunie karitatīvā sociālā darba un supervīzijas speciālisti. Piedāvājam nelielu ieskatu bildēs. Paldies par lieliski paveikto darbu!

Eiropas Kristīgās Akadēmijas atbalsts Izraēlai

Eiropas Kristīgā Akadēmija nosoda palestīniešu teroristiskās organizācijas “Hamas” brutālo uzbrukumu Izraēlas valstij un tās civiliedzīvotājiem! Raidām lūgšanas un solidarizējamies, un esam pārliecināti, ka patiesība uzvarēs.

Intervija ar EKrA rektori prof. Skaidrīti Gūtmani

Latvijas Zinātņu Akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikrakstā “Zinātnes Vēstnesis” 2023. gada 25. septembra numurā lasiet interviju ar Eiropas Kristīgās Akadēmijas rektori, prof. Skaidrīti Gūtmani “Zināšanas ir patiesas tad, ja tās apliecina skaisto, gudro, spēkpilno, ilgtspējīgo”. Saite uz laikrakstu šeit.