Jaunumi

Iznākusi EKrA rektores prof. Skaidrītes Gūtmanes monogrāfija

Šodien (22. maijā, 2023) no tipogrāfijas saņēmām pavisam siltu, tikko no drukas mašīnas nākušu jaunu grāmatu – Eiropas Kristīgās Akadēmijas dibinātājas, stratēģiskās koncepcijas īstenotājas un rektores, prof. Skaidrītes Gūtmanes monogrāfiju “Ceļā uz līdzjūtības kultūru”. Tā veltīta karitatīvajam, sociālajam darbam – uz klientu orientētajam sociālajam darbam, tā antropoloģiskajam saturam riska sabiedrībā. Monogrāfijai ir apjomīga bibliogrāfija. Apsveicam autori!

Zinātnisko Rakstu 7. sējums

Iznācis jaunai, jau septītais Eiropas Kristīgās Akadēmijas Zinātnisko Rakstu sējums, tā nosaukums ir “Antropoloģiskie jautājumi darbā ar klientu”. Rakstu autori ir augstskolas mācībspēki no Latvijas un Vācijas, kā arī talantīgākie absolventi. Krājumu iespējams iegādāties Akadēmijā, bet paši raksti (atsevišķos failos) – mājas lapā. Raksti ir latviešu un angļu valodā (ar anotācijām latviski).

Rektores tikšanās ar Latvijas Rabīnu Dr. Menahemu Barkahanu

2023. gada 5. maijā pēc Rabīna Barkahana ielūguma notika prof. Skaidrītes Gūtmanes tikšanās ar Latvijas ebreju reliģiskās draudzes un biedrības “Šamir”, Rīgas Geto un Latvijas Holokausta muzeja valdes priekšsēdētāju. Tikšanās laikā tika pārrunāti abpusējas sadarbības jautājumi.

EZA seminārs Akadēmijā

Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen

25.-27. maijā, 2023, Akadēmijā norisinās starptautisks EK-EZA (Eiropas Centrs Strādājošo Jautājumos) seminārs “Sociālais dialogs un ražošanas attiecības Baltijas valstīs un citās ES valstīs Eiropas Sociālo tiesību kontekstā”. Paredzētas diskusijas un darbnīcas. Tēma nozīmīga sociālajiem darbiniekiem, karitatīvajiem sociālajiem darbiniekiem, makro līmeņa speciālistiem. Aicinām pieteikties!

Nordplus Higher Education projekts

2023. gadā Akadēmija ir apstiprināta kā koordinators NORDPLUS Higher Education 2023-2025 konsorciālajam projektam “WE-THINK: ACCELERATING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FOR SOCIAL SUSTAINABILITY” (NPHE-2023/10257). Konsorciālajā tīklā un Intensīvajā kursā piedalās EKrA, Klaipēdas Universitāte (LT) un VID Specializētā Universitāte (NO).

Pieteikšanās kursam “Kā strādāt ar klientu antropoloģiski, izmantojot antropoloģiskās terapijas iespējas”

Piedāvājam retu iespēju un aicinām pieteikties sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem uz lekciju kursu “Kā strādāt ar klientu antropoloģiski, izmantojot antropoloģiskās terapijas iespējas”. Antropoloģiskā pieeja klienta situāciju analizē holistiski, neignorējot cilvēka ontoloģiskos, dievišķos pamatus, bet nodrošina otra cilvēka izpratni dinamisku pārmaiņu procesā, atraisot cilvēkā gribu risināt pašam savas problēmas. Šāda pieeja klientam ir veidojusies no 4.gadsimta […]

Izraēlas valsts 75. gadu svinības

20. aprīlī, 2023, Rīgā tika atzīmēta Izraēlas valsts dibināšanas 75. gadadiena. Izraēlas sūtne VE Šarona Rapoporta-Palgi savā uzrunā latviešu un angļu valodā atgādināja Latvijas un Izraēlas daudzveidīgās vēsturiskā saites, sirsnīgi sveica klātesošos viesus. Eiropas Kristīgās akadēmijas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane, doc. Guntis Dišlers un lekt. Valters Dolacis sūtnei pasniedza ziedus un pateicās par sadarbību.

Akadēmijā darba vizītē viesojas Klaipēdas Universitātes kolēģi

26.-28. aprīlī, 2023, Akadēmijā darba vizītē viesojās Klaipēdas Universitātes (Lietuva) prorektore prof. Sonāta Mačiulskīte, prof. Rita Vaičekaskaute un prof. Elvīra Aciene. Tika pārrunāti jautājumi 1. par sociālā darba doktorantūras konsorciju un doktorantūras skolu (kopā ar Klaipēdas Universitāti un Lapzemes Universitāti Somijā), 2. ERASMUS+ mācībspēku, studējošo un prakšu mobilitātes iespējām, 3. prof. Ritas Vaičekaskautes lekciju kursiem sociālā darba metodoloģijā.

TIKŠANĀS AR VALSTS PREZIDENTU

2023. gada 20. aprīlī Valsts Prezidents tikās ar Eiropas Kristīgās akadēmijas rektori prof. Skaidrīti Gūtmani un Akadēmijas viesprofesoru paleografijā un kaligrāfijā, SCRIPTORIUM (Seno Rokrakstu un Tekstu pētniecības un Rokrakstu centra Akadēmijā) vadītāju Georgu van Durtanosski (Vācija, Maķedonija). Prof. Durtanosskis pasniedza Prezidentam Egilam Levitam rokrakstā izpildītu unikālu kaligrāfisku mākslas darbu – Latvijas Valsts Satversmes Preambulas teksta kaligrāfisku norakstu. Tikšanās bija ļoti saturīga un interesanta.

IKONOGRĀFIJAS IZSTĀDE UN IESPĒJA TIKTIES AR IKONOGRĀFIEM

Šādu iespēju augstskola piedāvā katru ceturtdienu plkst. 12.00 – 17.00. Studentu darbi apskatei un konsultācijas par to izstrādi, radošajiem un tehniskajiem aspektiem ir pieejami ikvienam interesentam – Jūs uzzināsiet, kā top ikonas, kāda ir to garīgā dzīve, kā arī – kādas ir Jūsu iespējas radīt šādu lielisku darbu!