Nāc un studē KARITATĪVO SOCIĀLO DARBU!

Senajiem grieķiem bija jēdziens “KALOKAGATIA“ – skaistais un labais, kopā. Abi kopā tie veido jēdzienu – PATIESĪBA. “Kas ir Patiesība?“, nezināja IERĒDNIS Poncijs Pilāts. Jēzus atbilde mums ir zināma – “Kas ir no Patiesības, tas dzird Patiesības balsi.” Bet patiesības balss ir MĪLESTĪBA uz cilvēku, nevis distancēta pieeja klientam. Tādas ir arī profesionālas zināšanas, ja tās nav distancētas no PATIESĪBAS par cilvēku.

Sociālajso tīklos lasām reklāmaicinājumu – “MEKLĒJAM SOCIĀLOS DARBINIEKUS A R S I R D I, nevis tikai ar diplomu!” Tieši tādus sagatavo Kristīgā Akadēmija. Tie ir KARITATĪVIE SOCIĀLIE DARBINIEKI – pati senākā sociālā darba profesija, kas veidojusies laikā no 4. līdz 8. gs. un balstās patristiskās un sinerģiskās ANTROPOLOĢIJAS ZINĀTNĒ. Tā saprot cilvēku daudz dziļāk un klientus neuzskata par “biopsihosociālām būtnēm”.

Aicinām apgūt šo cilvēkiem ļoti nepieciešamo profesiju! Jo bez sirds attieksmes un bez antropoloģiski dziļas izpratnes par cilvēku strādāt profesijā, kurā jāpalīdz krīzēs nokļuvušajiem piecelties, IR GRĒKS! Ar pabalstu administrēšanu un distancēšanos no klienta ir par maz, lai cilvēki izietu no sociāli dziļajām nelaimēm un krīzēm. Karitatīvie speciālisti spēj redzēt tos uzdevumus, par kuriem rakstīja filozofs L. Vitgenšteins: “Klienta gadījuma dziļākais cēlonis NEKAD NAV pašā gadījumā, bet metasistēmā.” Un nesakiet – KAS TĀ TĀDA? NĀCIET STUDĒT! Tikai Kristīgajā Akadēmijā Jūs uzzināsiet profesionāli dziļu ATBILDI!