Visaugstākais novērtējums rektorei un augstskolas darbam

8. decembrī, 2023, EKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane saņēma Apustuliskās Svētības un Atzinības Rakstu no Romas Katoļu Baznīcas galvas pāvesta Franciska. Tā ir gan atzinība Akadēmijas darbam, gan svētība pēc 30 izglītības un pētniecības darba gadiem mūsu augstskolā. Jo īpaši tas nozīmīgi vērtīgajām Karitatīvā un Sociālā darba studiju programmām, kas mūsu augstskolā attīstītas laikmeta risku sabiedrībai un balstās patristikā, teoloģijā un antropoloģijā, tādējādi īstenojot starpdisciplināru izpratni par profesiju.

Rektorei bija unikāla iespēja iespēja iepazīstināt pāvestu Francisku ar augstskolas koncepciju pirms dažiem gadiem viņa Apustuliskajā pilī Vatikānā.