Sociālā darba izglītība

EZA seminārs Akadēmijā

Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen

25.-27. maijā, 2023, Akadēmijā norisinās starptautisks EK-EZA (Eiropas Centrs Strādājošo Jautājumos) seminārs “Sociālais dialogs un ražošanas attiecības Baltijas valstīs un citās ES valstīs Eiropas Sociālo tiesību kontekstā”. Paredzētas diskusijas un darbnīcas. Tēma nozīmīga sociālajiem darbiniekiem, karitatīvajiem sociālajiem darbiniekiem, makro līmeņa speciālistiem. Aicinām pieteikties!

LKrA – Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedre.

11. maijā, 2016, LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane piedalījās  diskusijā par sociālās uzņēmējdarbības izglītības attīstību Latvijā, to organizēja Sociālās inovācijas centrs. Latvijas Kristīgā akadēmija ir uzņemta par Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedri.

LKrA studenti Saeimas viesi

4. decembrī mūsu augstskolas sociālā darba studenti viesojās LR Saeimā, kur iepazinās ar Sociālo un darba lietu komisijas darbu, ko vada komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, viņa ir arī LKrA Goda doktore. 

Latvijas vadošie speciālisti Akadēmijā

ERASMUS intensīvās programmas ietvaros ar lekcijām pie Latvijas un ārvalstu studentu grupām viesojās LBAS pr. Pēteris Krīgers un LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas pr. Aija Barča. Studentiem tā bija lieliska iespēja saņemt informāciju nevis no preses versijām, bet no pirmavota.   

Sanāksme Valsts kancelejā 14. jūnijā

Eiropas savienības projekta ietvaros (ESF) un valsts pasūtījuma ietvaros Labklājības ministrija un  Valsts kanceleja š.g. 14. jūnijā organizēja sanāksmi „Fokusgrupa par sociālā darba izglītību. Tajā piedalījās sociālā darba izglītības praktiķi un speciālisti; LKrA pārstāvēja prof. Skaidrīte Gūtmane un doc. Dace Dolace. Sanāksmes uzdevums: Latvijas politikas vadītājiem likt ieklausīties sociālā darba izglītības problēmās, izstrādājot sociālā darba […]

Zinātniski praktiskā konference “Sociālā darba izglītībai Latvijā – 20”

2012. gada 17. maijā. 17. maijā starptautiskajā izstāžu hallē „Ķīpsala” notika Latvijas Augstskolu sociālā darba izglītības un pētniecības konsultatīvā padomes organizētā konference, kas pulcināja sociālos darbiniekus un nozares izglītības veidotājus no visām Latvijas augstskolām un novadiem. LKrA ir šīs Padomes aktīva locekle. Konferencē tika apkopota līdzšinējā pieredze, stiprināta koleģiāla sadarbība, klātesošie saņēma īpašu informatīvu jubilejas […]

Zinātniski praktiskā konference “Sociālā darba izglītībai Latvijā – 20”

17. maijā starptautiskajā izstāžu hallē „Ķīpsala” tika pulcināti sociālie darbinieki un nozares izglītības veidotāji no visiem Latvijas novadiem. Konferencē tika apkopota līdzšinējā pieredze, stiprināta koleģiāla sadarbība, klātesošie saņēma īpašu informatīvu jubilejas izdevumu, kas stāsta par nozares mācību iestādēm. Konferences iniciatori un organizatori ir Latvijas augstskolu Sociālā darba izglītības un pētniecības konsultatīvā padomes dalībnieki, kuras locekle ir […]

Saeimas sociālo lietu komisijas izbraukuma sēde LKrA

18. jūnijā LKrA notika LR Saeimas Sociālo jautājumu komisijas izbraukuma sēde, to vadīta Aija Barča, Latvijas Kristīgās akadēmijas Goda doktore (Doctor Honoris Causa). Sēdē tika apspriesta tālākā sadarbība starp augstskolu, Baznīcas un valsts iestādēm. Sēdē piedalījās deputāti D.Staķe, A.Kantāne, A.Baštiks, LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktors V.Gūtmanis, kā arī viesi no […]

Sociālā darba pētniecības padomes izbraukuma sēde akadēmijā

29. aprīlī LKrA notika Sociālā darba pētniecības padomes izbraukuma sēde, kurā piedalījās sociālā darba speciālisti no dažādām augstskolām. Padomes locekļi apskatīja mūsu augstskolu, rektore prof. S.Gūtmane iepazīstināja ar LKrA pētniecības pamatvirzieniem un karitatīvā sociālā darba metodoloģiju. Pēc diskusijas speciālisti pārrunāja augstskolu sadarbības iespējas sociālā darba studiju programmas ietvaros. Viesi uzdāvināja LKrA bibliotēkai Stradiņa Universitātes docētāju […]

Grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

LR Saeimā 2009. gada 7. maijā ar 84 balsīm “par” ir pieņemti Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (reģ. nr. 1060/Lp9), kas paver augstākajā mērā pozitīvas iespējas karitatīvā sociālā darba profesionālajai attīstībai Latvijā. LKrA darbs desmit gadu garumā ir beidzies ar izcilu rezultātu politiskajā telpā. Komisijas atbalstītā redakcija Grozījumos skan: “Karitatīvais sociālais darbs – […]