Sociālā darba izglītība

Jauns lekciju kurss sociālajā politikā

No 2008. gada 27. oktobra Latvijas Kristīgajā Akadēmijā sākas jauns lekciju kurss Sociālā karitatīvā darba un Sabiedrisko attiecību programmu studentiem „Sociālā politika”. Lekciju kursu pasniedz LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja mag. soc. darb. Aija Barča. Lekciju kursa mērķis ir veidot studentos pamatskatījumu uz sociālo politiku kā politiskās domāšanas fenomenu, uzdevumi – iemācīt […]

Tikšanās ar Saeimas sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāju Aiju Barču

2007/08. mācību gada pēdējā LKrA Senāta sēdē 18. jūnijā piedalījās LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barčas kundze. Viņai esam pateicīgi par atbalstu sociālā karitatīvā darbinieka profesijai 2008. g. sākumā. “Sociālais karitatīvais darbs visvairāk vajadzīgs, strādājot ar nedziedināmi slimiem bērniem, veciem cilvēkiem, dažādos dienas un palīdzības centros. Patlaban Saeimā ļoti aktuālas ir […]

Tikšanās Rīgas pilī

12. februārī Rīgas Pilī notika Latvijas augstskolu rektoru tikšanās ar Latvijas Republikas Prezidentu Valdi Zatleru. Piedalījās arī ģimnāziju un skolu direktori. Diskusijas tēma bija vēlmju un iespēju saskaņotība izglītībā. Prezidents sarunu iesākot apliecināja, ka viņa darba viena no galvenajām prioritātēm ir izglītība un izglītots cilvēks Latvijas valstij. Sarunā iesaistījās vairāki augstskolu rektori, arī LKrA rektore […]

Uzmanību visiem LKrA absolventiem un studentiem!

2007. gada 20. decembrī LR Saeima izdarīja Grozījumus Sociālo pakalpojumu un palīdzības likumā. Šie Grozījumi ir tieši saistīti ar Jūsu kvalifikāciju un profesionālo darbību, ja esat saņēmuši Sociālā karitatīvā darbinieka diplomu LKrA. Saskaņā ar šiem Grozījumiem Sociālā karitatīvā darbinieka profesija Likuma 1. panta 16. punktā ir minēta kā viena no sociālā darba specializācijām, bet 41. […]

Apaļais galds par sociālo dialogu Latvijā

18. aprīlī LKrA notika apaļais galds, kuru organizēja EUROMF no Eiropas Komisijas – Baltijas valstu sociālpolitiskās situācijas izpēte. LKrA viesojās Beļģijas valsts, nacionālo un pašvaldību atbildības līmeņa speciālisti. Grupu vadīja EUROMF ģenerālsekretārs Bruno Mahils. Sarunā piedalījās LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane, LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers, Nodarbinātības valsts aģentūras direktora vietniece Anita Jākobsone, LR Iekšlietu ministrijas […]

Sociālais karitatīvais darbs žurnālā

Žurnālā “Sociālais darbinieks” 2008, Nr. 1, publicēts LKrA pasniedzējas Lāsmas Jēgeres raksts “Sociālais karitatīvais darbinieks – zināšanu sabiedrības garam atbilstoša profesija”. Raksta aktualitāti nosaka 2007. gada 20. decembrī LR Saeimas pieņemtie Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumi, kuros pirmoreiz likumdošanas līmenī Latvijas vēsturē ir minēts karitatīvais sociālais darbinieks. Par šo Saeimas lēmumu esam rakstījuši […]

Jauna uzņemšana atjaunotās telpās!

No 17. jūlija līdz 15. septembrim notika studentu uzņemšana pilna un nepilna laika studijām Dienas, Vakara un Neklātienes nodaļā 2006./2007. akadēmiskajā gadā šādās akreditētajās studiju programmās: TEOLOĢIJA – akadēmiskā bakalaura un maģistra programma BĪBELES MĀKSLA – akadēmiskā bakalaura programma (tikai dienas un vakara nodaļā) SOCIĀLAIS KARITATĪVAIS DARBS – profesionālās izglītības programma SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS – augstākā […]

Noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Stradiņa universitāti

2005.gada 14.janvārī Latvijas Kristīgā akadēmija noslēgusi sadarbības līgumu ar Rīgas Stradiņa universitāti. Šis līgums paredz savstarpēju sadarbību studiju un prakšu jautājumos, organizējot kopīgas mācības Akadēmijas profesionālās studiju programmas „Sociālais karitatīvais darbs” apmācību ciklā Medicīna. Līgums paredz arī akadēmiskā personāla apmaiņas programmas.

LR Profesiju klasifikatorā iekļauta profesija „Sociālais karitatīvais darbinieks”

Latvijas Kristīgās akadēmijas 2004.gada 20.oktobra Senāta sēdē un 2004.gada 16.decembra Augstākās izglītības studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē ir izdarīti grozījumi profesionālās studiju programmas „Sociālais karitatīvais darbs, diakonija” nosaukumā, mainot to uz „Sociālais karitatīvais darbs” ar kvalifikāciju „Sociālais karitatīvais darbinieks”. Pēc LKrA lūguma LR Labklājības ministrija veica izmaiņas LR Profesiju klasifikatorā, iekļaujot tajā profesiju „Sociālais karitatīvais […]

LR Profesiju klasifikatorā iekļauta profesija „Sociālais karitatīvais darbinieks”

Latvijas Kristīgās akadēmijas 2004.gada 20.oktobra Senāta sēdē un 2004.gada 16.decembra Augstākās izglītības studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē ir izdarīti grozījumi profesionālās studiju programmas „Sociālais karitatīvais darbs, diakonija” nosaukumā, mainot to uz „Sociālais karitatīvais darbs” ar kvalifikāciju „Sociālais karitatīvais darbinieks”. Pēc LKrA lūguma LR Labklājības ministrija veica izmaiņas LR Profesiju klasifikatorā, iekļaujot tajā profesiju „Sociālais karitatīvais […]