Sociālā darba izglītība

Sociālā darba pētniecības padomes izbraukuma sēde akadēmijā

29. aprīlī LKrA notika Sociālā darba pētniecības padomes izbraukuma sēde, kurā piedalījās sociālā darba speciālisti no dažādām augstskolām. Padomes locekļi apskatīja mūsu augstskolu, rektore prof. S.Gūtmane iepazīstināja ar LKrA pētniecības pamatvirzieniem un karitatīvā sociālā darba metodoloģiju. Pēc diskusijas speciālisti pārrunāja augstskolu sadarbības iespējas sociālā darba studiju programmas ietvaros. Viesi uzdāvināja LKrA bibliotēkai Stradiņa Universitātes docētāju […]

Grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

LR Saeimā 2009. gada 7. maijā ar 84 balsīm “par” ir pieņemti Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (reģ. nr. 1060/Lp9), kas paver augstākajā mērā pozitīvas iespējas karitatīvā sociālā darba profesionālajai attīstībai Latvijā. LKrA darbs desmit gadu garumā ir beidzies ar izcilu rezultātu politiskajā telpā. Komisijas atbalstītā redakcija Grozījumos skan: “Karitatīvais sociālais darbs – […]

Sveicam visus sociālā karitatīvā darba speciālistus – LKrA absolventus un studentus!

11. novembrī Labklājības ministre Iveta Purne (ZZS) par godu Sociālo darbinieku dienai rīkoja pieņemšanu sociālā darba speciālistiem, apbalvojot viņus ar ministrijas Atzinības rakstiem un kopīgā diskusijā pārrunājot nozarē aktuālos jautājumus. Ministre uzskata, ka cilvēks ar sociālā darbinieka dvēseli, attieksmi, zināšanām un profesionālām prasmēm ir īpašs un nozīmīgs tieši šobrīd, kad tirgus vērtības uzstājīgi nomāc cilvēciskās. […]

Jauns lekciju kurss sociālajā politikā

No 2008. gada 27. oktobra Latvijas Kristīgajā Akadēmijā sākas jauns lekciju kurss Sociālā karitatīvā darba un Sabiedrisko attiecību programmu studentiem „Sociālā politika”. Lekciju kursu pasniedz LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja mag. soc. darb. Aija Barča. Lekciju kursa mērķis ir veidot studentos pamatskatījumu uz sociālo politiku kā politiskās domāšanas fenomenu, uzdevumi – iemācīt […]

Tikšanās ar Saeimas sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāju Aiju Barču

2007/08. mācību gada pēdējā LKrA Senāta sēdē 18. jūnijā piedalījās LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barčas kundze. Viņai esam pateicīgi par atbalstu sociālā karitatīvā darbinieka profesijai 2008. g. sākumā. “Sociālais karitatīvais darbs visvairāk vajadzīgs, strādājot ar nedziedināmi slimiem bērniem, veciem cilvēkiem, dažādos dienas un palīdzības centros. Patlaban Saeimā ļoti aktuālas ir […]

Tikšanās Rīgas pilī

12. februārī Rīgas Pilī notika Latvijas augstskolu rektoru tikšanās ar Latvijas Republikas Prezidentu Valdi Zatleru. Piedalījās arī ģimnāziju un skolu direktori. Diskusijas tēma bija vēlmju un iespēju saskaņotība izglītībā. Prezidents sarunu iesākot apliecināja, ka viņa darba viena no galvenajām prioritātēm ir izglītība un izglītots cilvēks Latvijas valstij. Sarunā iesaistījās vairāki augstskolu rektori, arī LKrA rektore […]

Uzmanību visiem LKrA absolventiem un studentiem!

2007. gada 20. decembrī LR Saeima izdarīja Grozījumus Sociālo pakalpojumu un palīdzības likumā. Šie Grozījumi ir tieši saistīti ar Jūsu kvalifikāciju un profesionālo darbību, ja esat saņēmuši Sociālā karitatīvā darbinieka diplomu LKrA. Saskaņā ar šiem Grozījumiem Sociālā karitatīvā darbinieka profesija Likuma 1. panta 16. punktā ir minēta kā viena no sociālā darba specializācijām, bet 41. […]

Apaļais galds par sociālo dialogu Latvijā

18. aprīlī LKrA notika apaļais galds, kuru organizēja EUROMF no Eiropas Komisijas – Baltijas valstu sociālpolitiskās situācijas izpēte. LKrA viesojās Beļģijas valsts, nacionālo un pašvaldību atbildības līmeņa speciālisti. Grupu vadīja EUROMF ģenerālsekretārs Bruno Mahils. Sarunā piedalījās LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane, LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers, Nodarbinātības valsts aģentūras direktora vietniece Anita Jākobsone, LR Iekšlietu ministrijas […]

Sociālais karitatīvais darbs žurnālā

Žurnālā “Sociālais darbinieks” 2008, Nr. 1, publicēts LKrA pasniedzējas Lāsmas Jēgeres raksts “Sociālais karitatīvais darbinieks – zināšanu sabiedrības garam atbilstoša profesija”. Raksta aktualitāti nosaka 2007. gada 20. decembrī LR Saeimas pieņemtie Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumi, kuros pirmoreiz likumdošanas līmenī Latvijas vēsturē ir minēts karitatīvais sociālais darbinieks. Par šo Saeimas lēmumu esam rakstījuši […]

Jauna uzņemšana atjaunotās telpās!

No 17. jūlija līdz 15. septembrim notika studentu uzņemšana pilna un nepilna laika studijām Dienas, Vakara un Neklātienes nodaļā 2006./2007. akadēmiskajā gadā šādās akreditētajās studiju programmās: TEOLOĢIJA – akadēmiskā bakalaura un maģistra programma BĪBELES MĀKSLA – akadēmiskā bakalaura programma (tikai dienas un vakara nodaļā) SOCIĀLAIS KARITATĪVAIS DARBS – profesionālās izglītības programma SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS – augstākā […]