Uzmanību visiem LKrA absolventiem un studentiem!

2007. gada 20. decembrī LR Saeima izdarīja Grozījumus Sociālo pakalpojumu un palīdzības likumā. Šie Grozījumi ir tieši saistīti ar Jūsu kvalifikāciju un profesionālo darbību, ja esat saņēmuši Sociālā karitatīvā darbinieka diplomu LKrA.
Saskaņā ar šiem Grozījumiem Sociālā karitatīvā darbinieka profesija Likuma 1. panta 16. punktā ir minēta kā viena no sociālā darba specializācijām, bet 41. pantā teikts, ka “tiesības veikt sociālo darbu ir sociālajam darbiniekam un karitatīvajam sociālajam darbiniekam” – kā rakstīts Jūsu diplomā.
Tas nozīmē: karitatīvā darbinieka profesija ir valstiski atzīta ar Likumu. Turpmāk, atsaucoties uz Likuma 1. panta 16. punktu un 41. pantu, varat iebilst savu dienestu vadītāju nekompetencei konflikta gadījumā.
Par šiem Grozījumiem sakām paldies LR Saeimas Sociālo lietu komisijai un komisijas priekšsēdētājai A. Barčas kundzei.