Saeima

Saeimas sociālo lietu komisijas izbraukuma sēde LKrA

18. jūnijā LKrA notika LR Saeimas Sociālo jautājumu komisijas izbraukuma sēde, to vadīta Aija Barča, Latvijas Kristīgās akadēmijas Goda doktore (Doctor Honoris Causa). Sēdē tika apspriesta tālākā sadarbība starp augstskolu, Baznīcas un valsts iestādēm. Sēdē piedalījās deputāti D.Staķe, A.Kantāne, A.Baštiks, LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktors V.Gūtmanis, kā arī viesi no […]

Grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

LR Saeimā 2009. gada 7. maijā ar 84 balsīm “par” ir pieņemti Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (reģ. nr. 1060/Lp9), kas paver augstākajā mērā pozitīvas iespējas karitatīvā sociālā darba profesionālajai attīstībai Latvijā. LKrA darbs desmit gadu garumā ir beidzies ar izcilu rezultātu politiskajā telpā. Komisijas atbalstītā redakcija Grozījumos skan: “Karitatīvais sociālais darbs – […]

Uzmanību visiem LKrA absolventiem un studentiem!

2007. gada 20. decembrī LR Saeima izdarīja Grozījumus Sociālo pakalpojumu un palīdzības likumā. Šie Grozījumi ir tieši saistīti ar Jūsu kvalifikāciju un profesionālo darbību, ja esat saņēmuši Sociālā karitatīvā darbinieka diplomu LKrA. Saskaņā ar šiem Grozījumiem Sociālā karitatīvā darbinieka profesija Likuma 1. panta 16. punktā ir minēta kā viena no sociālā darba specializācijām, bet 41. […]

LR Profesiju klasifikatorā iekļauta profesija „Sociālais karitatīvais darbinieks”

Latvijas Kristīgās akadēmijas 2004.gada 20.oktobra Senāta sēdē un 2004.gada 16.decembra Augstākās izglītības studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē ir izdarīti grozījumi profesionālās studiju programmas „Sociālais karitatīvais darbs, diakonija” nosaukumā, mainot to uz „Sociālais karitatīvais darbs” ar kvalifikāciju „Sociālais karitatīvais darbinieks”. Pēc LKrA lūguma LR Labklājības ministrija veica izmaiņas LR Profesiju klasifikatorā, iekļaujot tajā profesiju „Sociālais karitatīvais […]

LR Profesiju klasifikatorā iekļauta profesija „Sociālais karitatīvais darbinieks”

Latvijas Kristīgās akadēmijas 2004.gada 20.oktobra Senāta sēdē un 2004.gada 16.decembra Augstākās izglītības studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē ir izdarīti grozījumi profesionālās studiju programmas „Sociālais karitatīvais darbs, diakonija” nosaukumā, mainot to uz „Sociālais karitatīvais darbs” ar kvalifikāciju „Sociālais karitatīvais darbinieks”. Pēc LKrA lūguma LR Labklājības ministrija veica izmaiņas LR Profesiju klasifikatorā, iekļaujot tajā profesiju „Sociālais karitatīvais […]