A.Barča

LKrA studenti Saeimas viesi

4. decembrī mūsu augstskolas sociālā darba studenti viesojās LR Saeimā, kur iepazinās ar Sociālo un darba lietu komisijas darbu, ko vada komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, viņa ir arī LKrA Goda doktore. 

Latvijas vadošie speciālisti Akadēmijā

ERASMUS intensīvās programmas ietvaros ar lekcijām pie Latvijas un ārvalstu studentu grupām viesojās LBAS pr. Pēteris Krīgers un LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas pr. Aija Barča. Studentiem tā bija lieliska iespēja saņemt informāciju nevis no preses versijām, bet no pirmavota.   

Karitatīvā sociālā darba studiju programmas novērtējums

24. aprīlī Kristīgajā Akadēmijā viesojās ESF projekta „Augstākās izglītības studiju programmu kvalitātes paaugstināšana” starptautiskā ekspertu grupa. Lai gan studiju programma „Karitatīvais sociālais darbs” 2011. gadā saņēma akreditāciju uz 6 gadiem, mūsu augstskola piekrita iekļauties virziena „Sociālais darbs” kvalitātes salīdzinošā starpaugstskolu izvērtējumā. Eksperti programmu „Karitatīvais sociālais darbs” novērtēja kā ļoti labu. Studiju virziena vērtēšanā piedalījās Saeimas […]

Tikšanās Svētās Trijādības klosterī

15. novembrī LR Saeimas Sociālo lietu komisijas (pr. Aija Barča, ZZS, viņa ir arī LKrA Goda doktore) locekļi tikās ar Latvijas Pareizticīgās baznīcas Metropolītu Aleksandru. Viesus sagaidīja arī LPB Sinodes sekretārs igumens Jānis Sičevskis un Valmieras iecirkņa prāvests virspriesteris Nikolajs Tihomirovs. Politiķi īsā ekskursijā iepazinās ar klostera dzīvi, klostera māsu sociālo kalpošanu (katru dienu bez […]

Saeimas sociālo lietu komisijas izbraukuma sēde LKrA

18. jūnijā LKrA notika LR Saeimas Sociālo jautājumu komisijas izbraukuma sēde, to vadīta Aija Barča, Latvijas Kristīgās akadēmijas Goda doktore (Doctor Honoris Causa). Sēdē tika apspriesta tālākā sadarbība starp augstskolu, Baznīcas un valsts iestādēm. Sēdē piedalījās deputāti D.Staķe, A.Kantāne, A.Baštiks, LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktors V.Gūtmanis, kā arī viesi no […]

Jauni Kristīgās akadēmijas Goda Doktori – LR Saeimas deputātes B.Rivža un A.Barča

2008. gada 3. decembrī atklātā Senāta sēdē, kuru vadīja LKrA Senāta priekšsēdētājs Ervīns Butkēvičs un rektore Skaidrīte Gūtmane, tika pasniegti Atzinības un goda doktora (Doctor Honoris Causa) diplomi divām LR Saeimas deputātēm: Sociālo darba un lietu komisijas vadītājai Aijai Barčai un akadēmiķei prof. Baibai Rivžai. A. Barča šo atzinību saņēma par sociālā karitatīvā darba koncepcijas […]

Jauns lekciju kurss sociālajā politikā

No 2008. gada 27. oktobra Latvijas Kristīgajā Akadēmijā sākas jauns lekciju kurss Sociālā karitatīvā darba un Sabiedrisko attiecību programmu studentiem „Sociālā politika”. Lekciju kursu pasniedz LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja mag. soc. darb. Aija Barča. Lekciju kursa mērķis ir veidot studentos pamatskatījumu uz sociālo politiku kā politiskās domāšanas fenomenu, uzdevumi – iemācīt […]

Tikšanās ar Saeimas sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāju Aiju Barču

2007/08. mācību gada pēdējā LKrA Senāta sēdē 18. jūnijā piedalījās LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barčas kundze. Viņai esam pateicīgi par atbalstu sociālā karitatīvā darbinieka profesijai 2008. g. sākumā. “Sociālais karitatīvais darbs visvairāk vajadzīgs, strādājot ar nedziedināmi slimiem bērniem, veciem cilvēkiem, dažādos dienas un palīdzības centros. Patlaban Saeimā ļoti aktuālas ir […]