Tikšanās Svētās Trijādības klosterī

15. novembrī LR Saeimas Sociālo lietu komisijas (pr. Aija Barča, ZZS, viņa ir arī LKrA Goda doktore) locekļi tikās ar Latvijas Pareizticīgās baznīcas Metropolītu Aleksandru. Viesus sagaidīja arī LPB Sinodes sekretārs igumens Jānis Sičevskis un Valmieras iecirkņa prāvests virspriesteris Nikolajs Tihomirovs. Politiķi īsā ekskursijā iepazinās ar klostera dzīvi, klostera māsu sociālo kalpošanu (katru dienu bez maksas tiek paēdināti 300 trūcīgo rīdzinieku). „Klostera palīdzība ir nenovērtējama, jo tā ne vien sniedz ēdienu, bet arī garīgo aprūpi un mierinājumu trūkumcietējiem un bez pajumtes palikušajiem,” uzsvēra Metropolīts. Kopā ar Saeimas locekļiem vizītē piedalījās arī LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane.