Jauns lekciju kurss sociālajā politikā

No 2008. gada 27. oktobra Latvijas Kristīgajā Akadēmijā sākas jauns lekciju kurss Sociālā karitatīvā darba un Sabiedrisko attiecību programmu studentiem „Sociālā politika”. Lekciju kursu pasniedz LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja mag. soc. darb. Aija Barča.
Lekciju kursa mērķis ir veidot studentos pamatskatījumu uz sociālo politiku kā politiskās domāšanas fenomenu, uzdevumi – iemācīt politikas zinātnē atbilstošu skatījumu uz sociālo politiku mūsdienu Eiropā un Latvijā kā ES valstī; apgūt sociālās politikas pamatvirzienus.
LKrA ir vienīgā augstskola Latvijā, kurā iespējams apgūt sociālā karitatīvā darbinieka profesiju. Sociālā karitatīvā jeb kristīgā sociālā darba studiju programma valsts un starptautisko akreditāciju ieguva jau 1997. gadā, bet tikai 2007. gada 20. decembrī tika pieņemti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kura 1. panta 16. punkts ir papildināts ar karitatīvā sociālā darbinieka jēdzienu.
Lai šie grozījumi tiktu pieņemti, tika veikts apjomīgs darbs, tādēļ Latvijas kristīgā sabiedrība ir pateicīga Aijai Barčas kundzei un Saeimas Sociālo lietu komisijai par to, ka sociālais karitatīvais darbs ir ieguvis likumiskas tiesības līdzās sekulārā sociālā darba profesijai.