Jauni Kristīgās akadēmijas Goda Doktori – LR Saeimas deputātes B.Rivža un A.Barča

2008. gada 3. decembrī atklātā Senāta sēdē, kuru vadīja LKrA Senāta priekšsēdētājs Ervīns Butkēvičs un rektore Skaidrīte Gūtmane, tika pasniegti Atzinības un goda doktora (Doctor Honoris Causa) diplomi divām LR Saeimas deputātēm: Sociālo darba un lietu komisijas vadītājai Aijai Barčai un akadēmiķei prof. Baibai Rivžai. A. Barča šo atzinību saņēma par sociālā karitatīvā darba koncepcijas attīstīšanu parlamentārā ceļā. Savukārt B. Rivža tika apbalvota par nopelniem augstākās kristīgās izglītības veicināšanu, to pielīdzinot Eiropas standartiem un sakārtojot atbilstošo likumdošanu. Svinīgajā pasākumā piedalījās daudzi viesi: LPB hieromūks Jānis (Sičevskis), Sinodes sekretāre m. Olimpiāda, Romas katoļu Baznīcas Informācijas centra sekretāre Irēna Pujāte, Rīgas domes Labklājības dep. Sociālās pārvaldes priekšniece Anita Gaigala, Sociālo pakalpojumu pārvaldes direktore Ruta Celitāne, Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociācijas prezidente Ārija Baltiņa, Rīgas domes Kurzemes raj. Sociālā dienesta vadītājs un Sociālo darbinieku biedrības valdes loceklis Mārtiņš Moors, LR IZM Ministra biroja vadītāja Solvita Vēvere, ministres padomniece Diāna Sīmansone un ministres ārštata padomniece Ausma Mukāne, LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktors Visvaldis Gūtmanis, LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vec. konsultante Anželika Bruže, Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolas «Attīstība» pārstāve Liesma Ose, Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldnieks doc. Jānis Sprukts, Ekonomikas fakultātes prodekānes Dace Vīksne un asoc. prof., Dr. Aina Dobele, LKrA studenti un mācībspēki.