Goda Doktora grāds

Goda doktora grāda piešķiršana Džeraldam Borgijam

3. novembrī LKrA kapelā notika svinīgs pasākums – Doctor Honoris Causa diploma piešķiršana Džeraldam Borgijam (San Diego, Kalifornija). Goda tituls piešķirts ar LKrA Senāta lēmumu par ilggadīgu augstskolas atbalstu un nozīmīgu ieguldījumu teoloģiskās koncepcijas izveidē. Svinīgajā atklātajā Senāta sēdē piedalījās Augstākās Izglītības Padomes pārstāve Dr. Dace Markusa, Latvijas tradicionālo kristīgo konfesiju pārstāvji, Senāta locekļi, studenti un Akadēmijas absolventi. LKrA […]

Jauni Kristīgās akadēmijas Goda doktori

10. decembrī notika svinīga LKrA Senāta sēde, kurā Goda doktora grāds (Doctor Honoris Causa) tika piešķirts diviem cilvēkiem, kuri atbalstījuši mūsu augstskolu – Eskilam Albertsonam (Zviedrija) un Janam Gosneram (Norvēģija). Sadarbība ar Zviedriju un Norvēģiju sākās pašā Kristīgās Akadēmijas darbības sākumā 1990-o gadu pirmajā pusē un ir aktīva joprojām. E.Albertsons ir ilggadīgs Zviedrijas Alianses Misijas […]

Jauni Kristīgās akadēmijas Goda Doktori – LR Saeimas deputātes B.Rivža un A.Barča

2008. gada 3. decembrī atklātā Senāta sēdē, kuru vadīja LKrA Senāta priekšsēdētājs Ervīns Butkēvičs un rektore Skaidrīte Gūtmane, tika pasniegti Atzinības un goda doktora (Doctor Honoris Causa) diplomi divām LR Saeimas deputātēm: Sociālo darba un lietu komisijas vadītājai Aijai Barčai un akadēmiķei prof. Baibai Rivžai. A. Barča šo atzinību saņēma par sociālā karitatīvā darba koncepcijas […]

Rīgas un visas Latvijas Metropolītam Aleksandram – Latvijas Kristīgās akadēmijas Goda Doktora grāds.

2007. gada 14. novembrī Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Metropolītam Aleksandram tika pasniegts LKrA Goda doktora grāds un diploms. Tas ir pirmais gadījums Latvijas vēsturē, kad Baznīcas vadītājam tiek piešķirts šis augstais nosaukums. “Goda doktora nosaukums ir Latvijas inteliģences atzinība par milzīgo darbu, ko Metropolīts Aleksandrs ir paveicis kopš 1992. gada, kad tika iecelts par Latvijas pareizticīgās […]