Rīgas un visas Latvijas Metropolītam Aleksandram – Latvijas Kristīgās akadēmijas Goda Doktora grāds.

2007. gada 14. novembrī Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Metropolītam Aleksandram tika pasniegts LKrA Goda doktora grāds un diploms. Tas ir pirmais gadījums Latvijas vēsturē, kad Baznīcas vadītājam tiek piešķirts šis augstais nosaukums. “Goda doktora nosaukums ir Latvijas inteliģences atzinība par milzīgo darbu, ko Metropolīts Aleksandrs ir paveicis kopš 1992. gada, kad tika iecelts par Latvijas pareizticīgās Baznīcas virsganu,” svinīgajā ceremonijā teica LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane. Metropolīts ir veidojis un īstenojis LPB attīstības stratēģisko koncepciju, veicis dievnamu atjaunošanu, panācis Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles rekonstrukciju, atsācis LPB Garīgā semināra darbu, atbalstījis garīgās literatūras izdošanu. Goda doktora diplomu parakstīja Izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža.
Pateicībā par parādīto godu Metropolīts pasniedza ministrei sv. apustuļa Lūkas ikonu, kam līdzi iet Maskavas un visas Krievijas patriarha Aleksija II svētība, bet LKrA rektorei – Svētās Trejādības ikonu.