Jauni Kristīgās akadēmijas Goda doktori

10. decembrī notika svinīga LKrA Senāta sēde, kurā Goda doktora grāds (Doctor Honoris Causa) tika piešķirts diviem cilvēkiem, kuri atbalstījuši mūsu augstskolu – Eskilam Albertsonam (Zviedrija) un Janam Gosneram (Norvēģija). Sadarbība ar Zviedriju un Norvēģiju sākās pašā Kristīgās Akadēmijas darbības sākumā 1990-o gadu pirmajā pusē un ir aktīva joprojām. E.Albertsons ir ilggadīgs Zviedrijas Alianses Misijas vadītājs un misionārs, bet J.Gosners, viens no spožākajiem Eiropas diakonijas teorētiķiem un organizētājiem, ir labi pazīstams Latvijas diakonijas praktiķiem, sevišķi LELB. Zviedrijas un Norvēģijas atbalsta tīkls ir būtiski palīdzējis augstskolas izaugsmē. DrHC diplomu E.Albertsonam un J.Gosneram pasniedza Latvijas Augstākās Izglītības Padomes priekšsēdētājs prof. Jānis Vētra. Jaunos Goda doktorus bija ieradies apsveikt LPB Sinodes sekretārs J.Sičevskis, Latvijas ev.lut. Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, kā arī viesi no Norvēģijas un dažādām Latvijas kristīgajām organizācijām.